قیمت روز خودروها

قيمت محصولات ب ام و

به روز شده در: 30 فروردین 1398 ساعت 15:50

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ب ام و سری 3 GT 328i 900,000,000 -
ب ام و سری 2 اکتیو تورر 218i Executive 2018 730,000,000 -
ب ام و سری یک 120i Executive 2018 680,000,000 -
120i premium 2018 630,000,000 -
ب ام و X3 20i 470,000,000 تا 680,000,000 -
28i 2012-2014 490,000,000 تا 720,000,000 -
35i 2014 520,000,000 تا 760,000,000 -
ب ام و سری 7 Unique vip 730li 2017 2,300,000,000 -
Master plus 730li 2017 2,000,000,000 -
LEGACY LOUNGE 730li 2017 - 3,119,000,000
LEGACY SPORT LOUNGE 19 730li 2017 - 3,169,000,000
LEGACY SPORT LOUNGE 21 730li 2017 - 3,184,000,000
INDIVIUAL 730li 2017 - 3,299,000,000
ب ام و X5 مدل 2012-2013 50i 750,000,000 تا 1,101,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2013-2015 18i 380,000,000 تا 451,000,000 -
28i 420,000,000 تا 550,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2005-2010 25i 210,000,000 تا 340,000,000 -
30i 240,000,000 تا 350,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2005 318i 115,000,000 تا 200,000,000 -
320i 130,000,000 تا 210,000,000 -
325i 130,000,000 تا 230,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2007-2011 320i 190,000,000 تا 350,000,000 -
325i 195,000,000 تا 360,000,000 -
330i 230,000,000 تا 390,000,000 -
ب ام و سری 3 کوپه مدل 2007-2012 320i 220,000,000 تا 300,000,000 -
325i 240,000,000 تا 350,000,000 -
330i 270,000,000 تا 380,000,000 -
ب ام و سری 4 کوپه و کروک کوپه 420i 690,000,000 تا 780,000,000 -
کروک 428i 730,000,000 تا 910,000,000 -
ب ام و سری 4 گرن کوپه 420i 710,000,000 تا 820,000,000 -
428i 740,000,000 تا 850,000,000 -
ب ام و سری 3 کروک مدل 2007-2012 320i 300,000,000 تا 450,000,000 -
325i 320,000,000 تا 470,000,000 -
330i 330,000,000 تا 490,000,000 -
335i 340,000,000 تا 520,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2005-2008 تیپ 730li 290,000,000 تا 500,000,000 -
تیپ 740li 400,000,000 تا 590,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2011-2016 تیپ 520i 480,000,000 تا 770,000,000 -
تیپ 523i 510,000,000 تا 850,000,000 -
تیپ 528i 550,000,000 تا 950,000,000 -
تیپ 535i 600,000,000 تا 1,000,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2017-2018 perfection 2018 530i 1,700,000,000 -
premier 2018 530i 1,300,000,000 -
champion 2018 530i 1,400,000,000 -
Vision sport 2018 530i 1,650,000,000 -
ب ام و سری 6 مدل 2005-2011 کروک 630i 430,000,000 تا 710,000,000 -
کوپه 630i 460,000,000 تا 750,000,000 -
ب ام و سری 6 مدل 2012-2014 650 گرن کوپه 1,550,000,000 تا 1,800,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2008-2011 740li 640,000,000 تا 920,000,000 -
750li 680,000,000 تا 960,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان 320i 2012-2017 390,000,000 تا 690,000,000 -
328i 2012-2015 410,000,000 تا 780,000,000 -
330i 2018 1,163,000,000 -
ب ام و سری 2 کوپه و کروک 220i کوپه 580,000,000 تا 630,000,000 -
ب ام و سری یک هاچ بک مدل 2007-2011 118i 130,000,000 تا 230,000,000 -
120i 160,000,000 تا 240,000,000 -
ب ام و X6 مدل 2009-2014 35i 630,000,000 تا 900,000,000 -
50i 660,000,000 تا 1,100,000,000 -
ب ام و X4 28I 2017 1,500,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2015-2017 28i 2017 1,200,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2016-2017 EPIC 2017 - 1,344,000,000
PERMIUM 2017 - 1,309,000,000
ADVANTAGE 2017 - 1,312,000,000
ADVENTURE 2017 - 1,339,000,000
ADVENTURE SPORT 2017 - 1,349,000,000
بی ام و Z4 مدل 2010-2015 20i 450,000,000 تا 740,000,000 -
28i 470,000,000 تا 770,000,000 -
30i 490,000,000 تا 790,000,000 -
35i 510,000,000 تا 800,000,000 -
بی ام و i8 مدل 2015-2016 2016 2,500,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات ب ام و 30 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

ب ام و سری 3 سدان 330i 2018 1,162,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 11:58 1,163,000,000

قيمت محصولات بنز

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:26

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بنز E کلاس E200 2016 1,200,000,000 -
E200 2017 2,050,000,000 -
E250 2016 1,700,000,000 -
بنز E کلاس E200 590,000,000 تا 820,000,000 -
E300 680,000,000 تا 890,000,000 -
E350 750,000,000 تا 940,000,000 -
بنز CLA CLA200 2016 1,300,000,000 -
2016 CLA45 1,400,000,000 -
2017 CLA45 1,545,000,000 -
بنز S کلاس S350 750,000,000 تا 1,000,000,000 -
S500 850,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز S کلاس S350 1,050,000,000 تا 1,400,000,000 -
S500 1,150,000,000 تا 1,500,000,000 -
بنز B کلاس B200 140,000,000 تا 210,000,000 -
B200 Turbo 160,000,000 تا 240,000,000 -
بنز CLK CLK200 کروک 200,000,000 تا 380,000,000 -
CLK280 کروک 280,000,000 تا 450,000,000 -
بنز CLS CLS350 390,000,000 تا 730,000,000 -
CLS500 500,000,000 تا 770,000,000 -
بنز CLS CLS350 980,000,000 تا 1,150,000,000 -
CLS500 1,050,000,000 تا 1,400,000,000 -
بنز E کلاس کروک E350 کوپه 690,000,000 تا 850,000,000 -
E350 کروک 670,000,000 تا 980,000,000 -
بنز E کلاس کروک E200 810,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز SLK SLK200 290,000,000 تا 430,000,000 -
SLK280 300,000,000 تا 500,000,000 -
بنز SLK SLK350 950,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز CL500 1,000,000,000 تا 1,300,000,000 -
بنز E کلاس E200 200,000,000 تا 370,000,000 -
E230 210,000,000 تا 400,000,000 -
E280 250,000,000 تا 490,000,000 -
E350 260,000,000 تا 530,000,000 -
بنز E کلاس E200 680,000,000 تا 980,000,000 -
E250 700,000,000 تا 1,300,000,000 -
بنز SL SL350 620,000,000 تا 760,000,000 -
SL500 800,000,000 تا 910,000,000 -
بنز C کلاس C180 180,000,000 تا 250,000,000 -
C200 150,000,000 تا 280,000,000 -
C230 190,000,000 تا 310,000,000 -
C280 180,000,000 تا 330,000,000 -
بنز C کلاس C180 270,000,000 تا 360,000,000 -
C200 300,000,000 تا 430,000,000 -
C280 340,000,000 تا 500,000,000 -
C300 370,000,000 تا 520,000,000 -
C350 385,000,000 تا 530,000,000 -
بنز C کلاس C200 470,000,000 تا 690,000,000 -
C300 490,000,000 تا 710,000,000 -
C350 530,000,000 تا 720,000,000 -
بنز C کلاس C200 1,000,000,000 تا 1,250,000,000 -
بنز GLK GLK350 480,000,000 تا 700,000,000 -
بنز ML ML350 550,000,000 تا 780,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات بنز 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات پورشه

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:27

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پورشه ماکان مدل 2015-2017 توربو 2017 2,200,000,000 -
پورشه کاین مدل 2009-2010 6 سیلندر 650,000,000 تا 810,000,000 -
پورشه کاین مدل 2011-2013 6سیلندر 890,000,000 تا 1,400,000,000 -
GTS 900,000,000 تا 1,500,000,000 -
s 950,000,000 تا 1,650,000,000 -
توربو 1,300,000,000 تا 1,700,000,000 -
پورشه کیمن S مدل 2010-2011 900,000,000 تا 1,050,000,000 -
پورشه پانامرا مدل 2010-2013 6 سیلندر 900,000,000 تا 1,250,000,000 -
4S 950,000,000 تا 1,450,000,000 -
توربو 1,050,000,000 تا 1,600,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2010-2012 6 سیلندر 600,000,000 تا 700,000,000 -
6 سیلندر S 700,000,000 تا 850,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2017 718 1,450,000,000 -
718 S 1,600,000,000 -
پورشه 911 کررا S مدل 2011-2014 کوپه 1,800,000,000 تا 2,000,000,000 -
کروک 1,800,000,000 تا 2,100,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات پورشه 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات مازراتی

به روز شده در: 20 دی 1397 ساعت 23:22

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مازراتی کواتروپورت مدل 2012-2014 Quattroporte S 4.7 1,800,000,000 تا 4,000,000,000 -
مازراتی گرن توریزمو مدل 2008 S 2012 1,300,000,000 تا 1,600,000,000 -
مازراتی گرن کابریو مدل 2010 اسپرت 1,800,000,000 تا 2,100,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات مازراتی 20 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات هوندا

به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:59

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هوندا سیویک مدل 2012 180,000,000 تا 210,000,000 -
هوندا سیویک مدل 2013-2015 210,000,000 تا 360,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2013-2014 EX 250,000,000 تا 310,000,000 -
EXA 300,000,000 تا 370,000,000 -
EXB 305,000,000 تا 380,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2015 EXB 350,000,000 تا 410,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2016-2017 480,000,000 تا 570,000,000 -
هوندا CRV EX 360,000,000 تا 470,000,000 -
EXL 390,000,000 تا 500,000,000 -
تورینگ 430,000,000 تا 520,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات هوندا 21 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات هیوندای

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:37

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 1 2018(GL) 510,000,000 363,900,000
تیپ 2 2018 (GLS) 615,000,000 377,900,000
تیپ 3 2018(GLS پلاس) 640,000,000 389,900,000
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 900,000,000 748,000,000
2019 - 848,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبریدی تیپ 1 (GL) 340,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 2 (GLS) 370,000,000 تا 415,000,000 -
تیپ 3 (GLS پلاس) 2017 420,000,000 221,000,000
هیوندای i10 160,000,000 تا 190,000,000 -
هیوندای سوناتا مدل 2011-2014 215,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای سوناتا LF مدل 2015-2017 LF 2017 کرمان موتور 590,000,000 -
LF 2017 فول 590,000,000 -
هیوندای کوپه مدل 2007-2009 اتوماتیک 105,000,000 تا 140,000,000 -
هیوندای ورنا مدل 1383-1389 دنده ای 38,000,000 تا 65,000,000 -
اتوماتیک 60,000,000 تا 85,000,000 -
هیوندای ولستر 2011-2017 145,000,000 تا 255,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2010-2012 200,000,000 تا 310,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2012-2013 260,000,000 تا 380,000,000 -
هیوندای سانتافه مدل 2007-2012 185,000,000 تا 360,000,000 -
هیوندای سنتینیال مدل 2011-2012 580,000,000 تا 700,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2008-2010 165,000,000 تا 250,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 2017 فول 620,000,000 -
فول + اتوپارک 2017 630,000,000 -
TL کرمان موتور 630,000,000 -
هیوندای i30 120,000,000 تا 180,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2012-2014 250,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای آی ایکس IX55- 55 مدل 2009-2013 300,000,000 تا 590,000,000 -
هیوندای i40 290,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای i40 استیشن 280,000,000 تا 315,000,000 -
هیوندای جنسیس مدل 2010-2013 280,000,000 تا 580,000,000 -
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 2017 کرمان موتور 730,000,000 -
2017 فول + اتوپارک 800,000,000 -
هیوندای I20 مدل2011-2015 125,000,000 تا 165,000,000 -
هیوندای i20 1397 280,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2013-2016 185,000,000 تا 285,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2017-2018 2 لیتر وارداتی 2018 - کرمان موتور 470,000,000 424,500,000
2 لیتر وارداتی فول 2017 440,000,000 -
2 لیتر وارداتی فول 2018 465,000,000 424,500,000
هیوندای اوانته مدل 84-91 دنده ای 65,000,000 تا 110,000,000 -
اتوماتیک 85,000,000 تا 135,000,000 -
هیوندای اکسنت فول 225,000,000 -
بلو 240,000,000 -
مونتاژ 260,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2006-2011 160,000,000 تا 360,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2012-2013 300,000,000 تا 440,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات هیوندای 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 870,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 900,000,000
هیوندای i10 155,000,000 تا 185,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 160,000,000 تا 190,000,000
هیوندای سوناتا LF مدل 2015-2017 LF 2017 کرمان موتور 580,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 590,000,000
LF 2017 فول 570,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 590,000,000
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 2017 فول 610,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 620,000,000
فول + اتوپارک 2017 645,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 630,000,000
TL کرمان موتور 620,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 630,000,000
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 2017 کرمان موتور 685,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 730,000,000
2017 فول + اتوپارک 765,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 800,000,000
هیوندای i20 1397 275,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:45 280,000,000
هیوندای النترا مدل 2017-2018 2 لیتر وارداتی 2018 - کرمان موتور 440,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 470,000,000
2 لیتر وارداتی فول 2017 400,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 440,000,000
2 لیتر وارداتی فول 2018 420,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 465,000,000

قيمت محصولات فولکس واگن

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 22:45

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فولکس واگن پاسات 2018 780,000,000 -
فولکس واگن Golf GTI 2018 790,000,000 -
فولکس گل مدل 1384-1389 22,000,000 تا 45,000,000 -
فولکس تیگوان مدل 2018 880,000,000 -
فولکس واگن بیتل مدل 2012-2014 350,000,000 تا 460,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات فولکس واگن 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات آئودی

به روز شده در: 27 فروردین 1398 ساعت 02:14

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آئودی TT 2007 کروک 650,000,000 -
آئودی Q5 2016 750,000,000 تا 880,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات آئودی 27 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

آئودی TT 2007 کروک 750,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 02:13 650,000,000

قيمت محصولات آلفارومئو

به روز شده در: 23 فروردین 1398 ساعت 19:45

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آلفارومئو 4C 2015 1,400,000,000 -
آلفارومئو میتو مدل 2012-2015 2012-2014 200,000,000 -
آلفارومئو جولیتا 2012-2017 620,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات آلفارومئو 23 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات بایک

به روز شده در: 15 دی 1397 ساعت 21:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بایک سنوا 150,000,000 تا 220,000,000 -
بایک سابرینا هاچ بک معمولی 2014-2015 60,000,000 تا 85,000,000 -
معمولی مونتاژ 1394-1397 60,000,000 تا 80,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات بایک 15 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات بورگوارد

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:26

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بورگوارد BX7 2018 595,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات بورگوارد 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات برلیانس

به روز شده در: 15 دی 1397 ساعت 21:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

برلیانس کراس C3 اتوماتیک 1.5 110,000,000 تا 135,000,000 -
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 167,000,000 115,400,000
برلیانس H220 دنده ای 91,000,000 64,200,000
برلیانس H320 دنده ای 1.5 85,000,000 تا 105,000,000 -
دنده ای 1.6 123,000,000 88,400,000
اتوماتیک 1.5 +مولتی مدیا 85,000,000 تا 105,000,000 -
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 148,000,000 102,400,000
برلیانس H330 دنده ای 1.5 75,000,000 تا 88,000,000 -
دنده ای 1.6 125,000,000 89,500,000
اتوماتیک 1.5 95,000,000 تا 125,000,000 -
اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا 154,000,000 107,400,000
برلیانس V5 1393-94 185,000,000 تا 215,000,000 -
برلیانس H230 دنده ای 92,000,000 64,500,000

تغییرات قیمتی محصولات برلیانس 15 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

برلیانس کراس C3 اتوماتیک 1.5 100,000,000 تا 120,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 110,000,000 تا 135,000,000
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 164,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 167,000,000
برلیانس H220 دنده ای 89,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 91,000,000
برلیانس H320 دنده ای 1.5 70,000,000 تا 88,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 85,000,000 تا 105,000,000
دنده ای 1.6 121,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 123,000,000
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 145,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 148,000,000
برلیانس H330 دنده ای 1.6 123,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 125,000,000
اتوماتیک 1.5 85,000,000 تا 110,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 95,000,000 تا 125,000,000
اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا 150,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 154,000,000
برلیانس V5 1393-94 165,000,000 تا 215,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 185,000,000 تا 215,000,000
برلیانس H230 دنده ای 90,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 92,000,000

قيمت محصولات بی وای دی

به روز شده در: 16 دی 1397 ساعت 22:29

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بی وای دی F3 دستی 128,000,000 65,700,000
بی وای دی S6 2017 265,000,000 136,700,000

تغییرات قیمتی محصولات بی وای دی 16 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

بی وای دی F3 دستی 126,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 128,000,000
بی وای دی S6 2017 259,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:29 265,000,000

قيمت محصولات چانگان

به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 19:32

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

چانگان ایدو 2015 100,000,000 تا 115,000,000 -
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 176,000,000 127,000,000

تغییرات قیمتی محصولات چانگان 19 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 177,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 176,000,000

قيمت محصولات ام وی ام

به روز شده در: 22 فروردین 1398 ساعت 13:16

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام وی ام X33 S ساده 140,000,000 تا 155,000,000 -
اسپرت 190,000,000 202,500,000
ام وی ام X33 دنده ای 75,000,000 تا 90,000,000 -
اتوماتیک 80,000,000 تا 105,000,000 -
ام وی ام X33 جدید دنده ای 85,000,000 تا 105,000,000 -
اتوماتیک 110,000,000 تا 130,000,000 -
ام وی ام X22 دنده ای 142,000,000 148,200,000
دنده ای اسپرت 115,000,000 تا 132,000,000 -
دنده ای اسپرت EX 146,000,000 155,100,000
اتوماتیک 165,000,000 167,900,000
اتوماتیک اسپرت 130,000,000 تا 150,000,000 -
اتوماتیک اسپرت EX 170,000,000 174,900,000
ام وی ام 550 دنده ای 80,000,000 تا 100,000,000 -
اتوماتیک 85,000,000 تا 115,000,000 -
ام وی ام 110 مدل 1384-1394 3 سیلندر 15,000,000 تا 25,000,000 -
4 سیلندر دنده ای 20,000,000 تا 30,000,000 -
4 سیلندر اتوماتیک 25,000,000 تا 35,000,000 -
ام وی ام 110S کامفورت 32,000,000 تا 42,000,000 -
لاکچری 35,000,000 تا 45,000,000 -
اسپرت لاکچری 45,000,000 تا 60,000,000 -
ام وی ام 315 هاچ بک جدید ساده 60,000,000 تا 85,000,000 -
اسپرت لاکچری 65,000,000 تا 98,000,000 -
اسپرت اکسلنت 116,000,000 120,300,000
ام وی ام 315 مدل 1391-1393 هاچ بک اسپرت 35,000,000 تا 55,000,000 -
هاچ بک اسپرت (Luxury) 55,000,000 تا 80,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات ام وی ام 22 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

ام وی ام X33 S اسپرت 182,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 190,000,000
ام وی ام X22 دنده ای 136,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 142,000,000
دنده ای اسپرت EX 140,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 146,000,000
اتوماتیک 161,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 165,000,000
اتوماتیک اسپرت EX 166,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 170,000,000
ام وی ام 315 هاچ بک جدید اسپرت لاکچری 65,000,000 تا 92,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 65,000,000 تا 98,000,000
اسپرت اکسلنت 110,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:20 116,000,000

قيمت محصولات سیتروئن

به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:57

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سیتروئن C3 بدون گرمکن صندلی 339,000,000 238,450,000
با گرمکن صندلی 350,000,000 241,950,000
سیتروئن C5 165,000,000 تا 225,000,000 -
سیتروئن C5 115,000,000 تا 140,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات سیتروئن 19 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

سیتروئن C3 بدون گرمکن صندلی 340,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 339,000,000
با گرمکن صندلی 340,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 350,000,000

قيمت محصولات دانگ فنگ

به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

دانگ فنگ S30 147,500,000 135,500,000
دانگ فنگ H30 کراس ساده 121,000,000 75,000,000
رينگ آلومينيومی 126,000,000 76,500,000

تغییرات قیمتی محصولات دانگ فنگ 2 خرداد 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

دانگ فنگ S30 147,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 147,500,000
دانگ فنگ H30 کراس ساده 118,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 121,000,000
رينگ آلومينيومی 125,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 126,000,000

قيمت محصولات فیات

به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 22:43

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فیات سی ینا مدل 1388-1389 30,000,000 تا 50,000,000 -
فیات 500 مدل 2014-2015 260,000,000 تا 300,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات فیات 19 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات فوتون

به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 22:12

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پیکاپ فوتون بنزینی مدل 98 255,000,000 163,000,000
دیزلی 190,000,000 تا 250,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات فوتون 19 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

پیکاپ فوتون بنزینی مدل 98 250,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 255,000,000
دیزلی 180,000,000 تا 250,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 190,000,000 تا 250,000,000

قيمت محصولات گک

به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:07

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

گک گونو ترامپچی GS5 2015 110,000,000 تا 170,000,000 -
گک گونو G5 1392-93 95,000,000 تا 140,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات گک 13 تیر 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات جیلی

به روز شده در: 29 فروردین 1398 ساعت 15:23

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جیلی GC6 فیس لیفت اتوماتیک 122,000,000 125,000,000
جیلی GC6 الیت 85,000,000 تا 110,000,000 -
جیلی امگرند X7 اتوماتیک 155,000,000 تا 210,000,000 -
جیلی EC7-RV اتوماتیک 90,000,000 تا 125,000,000 -
جیلی امگرند 7 دنده ای 85,000,000 تا 125,000,000 -
اتوماتیک 90,000,000 تا 130,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات جیلی 29 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

جیلی GC6 الیت 80,000,000 تا 95,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:23 85,000,000 تا 110,000,000
جیلی امگرند X7 اتوماتیک 125,000,000 تا 180,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:23 155,000,000 تا 210,000,000
جیلی EC7-RV اتوماتیک 102,000,000 تا 115,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:23 90,000,000 تا 125,000,000
جیلی امگرند 7 دنده ای 90,000,000 تا 130,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:23 85,000,000 تا 125,000,000
اتوماتیک 105,000,000 تا 135,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 15:23 90,000,000 تا 130,000,000

قيمت محصولات گریت وال

به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 16:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 270,000,000 165,000,000
گریت وال C30 دستی 30,000,000 تا 45,000,000 -
اتوماتیک 36,000,000 تا 50,000,000 -
گریت وال وینگل 5 53,000,000 تا 70,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات گریت وال 27 خرداد 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

هاوال H2 275,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 270,000,000

قيمت محصولات جک

به روز شده در: 29 فروردین 1398 ساعت 00:56

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جک J4 130,000,000 -
جک J3 سدان 50,000,000 تا 80,000,000 -
جک توجوی مدل 1391-1393 40,000,000 تا 68,000,000 -
جک S5 دنده ای 1394-1396 165,000,000 تا 220,000,000 -
اتوماتیک 97 264,000,000 245,500,000
جک S3 اتوماتیک 178,000,000 161,000,000
جک J5 1.5 دنده ای 85,000,000 تا 115,000,000 -
1.8 اتوماتیک 100,000,000 تا 155,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات جک 29 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

جک J4 125,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 130,000,000
جک J3 سدان 45,000,000 تا 65,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 50,000,000 تا 80,000,000
جک توجوی مدل 1391-1393 38,000,000 تا 68,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 40,000,000 تا 68,000,000
جک S5 دنده ای 1394-1396 160,000,000 تا 205,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 165,000,000 تا 220,000,000
اتوماتیک 97 265,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:45 264,000,000
جک J5 1.5 دنده ای 75,000,000 تا 115,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 85,000,000 تا 115,000,000
1.8 اتوماتیک 100,000,000 تا 140,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 100,000,000 تا 155,000,000

قيمت محصولات کیا

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:32

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کیا پیکانتو 110,000,000 تا 140,000,000 -
کیا اسپورتیج QL 2017 GT line 640,000,000 -
کیا اسپورتیج مدل 2008-2010 155,000,000 تا 230,000,000 -
کیا اسپورتیج مدل 2011-2015 ساده 270,000,000 تا 380,000,000 -
GT لاین 340,000,000 تا 390,000,000 -
کیا پیکانتو مدل 2016-2017 180,000,000 99,105,000
کیا سراتو کوپه مدل 2013-2010 165,000,000 تا 230,000,000 -
کیا سراتو کوپه مدل 2015-2016 250,000,000 تا 290,000,000 -
کیا سراتو مدل 2007-2009 2.0 90,000,000 تا 115,000,000 -
کیا سراتو مدل 2017-2018 2018 430,000,000 -
کیا سراتو مدل 2010-2012 1.6 120,000,000 تا 170,000,000 -
2.0 130,000,000 تا 180,000,000 -
کیا سراتو مدل 2014-2016 2.0 225,000,000 تا 300,000,000 -
کیا ریو هاچبک مدل 2015-2017 190,000,000 تا 230,000,000 -
کیا ریو سدان مدل 2015-2017 170,000,000 تا 210,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2008-2009 ساده 180,000,000 تا 250,000,000 -
GT لاین 190,000,000 تا 255,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2010-2013 ساده 295,000,000 تا 440,000,000 -
GT لاین 305,000,000 تا 450,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2015-2018 2.4 لیتر فول GT 2017 825,000,000 -
کیا سول مدل 2012-2013 220,000,000 تا 260,000,000 -
کیا کادنزا مدل 2011-2013 280,000,000 تا 420,000,000 -
کیا کارنز مدل 2008-2010 120,000,000 تا 170,000,000 -
کیا کارنز مدل 2016-2018 320,000,000 تا 370,000,000 -
کیا موهاوی مدل 2010-2012 6 سیلندر 280,000,000 تا 410,000,000 -
8 سیلندر 360,000,000 تا 550,000,000 -
کیا کارنیوال مدل2008-2009 175,000,000 تا 210,000,000 -
کیا اپیروس مدل 2008-2009 170,000,000 تا 280,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2009-2010 ساده 165,000,000 تا 255,000,000 -
GT لاین 185,000,000 تا 250,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2012-2015 ساده 250,000,000 تا 385,000,000 -
GT لاین 260,000,000 تا 375,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2015-2018 JF فول GT + رادار 2017 600,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات کیا 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات لکسوس

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:32

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لکسوس IS کروک 400,000,000 تا 540,000,000 -
لکسوس GS 430 370,000,000 تا 430,000,000 -
لکسوس GS مدل 2015-2018 250 680,000,000 تا 800,000,000 -
fsport 250 750,000,000 تا 850,000,000 -
لکسوس ES350 300,000,000 تا 540,000,000 -
لکسوس ES250 590,000,000 تا 750,000,000 -
لکسوس CT200h 370,000,000 تا 490,000,000 -
لکسوس IS 290,000,000 تا 450,000,000 -
لکسوس IS 250 490,000,000 تا 550,000,000 -
fsport 250 500,000,000 تا 600,000,000 -
لکسوس LS 460 780,000,000 تا 950,000,000 -
لکسوس LX570 570 2,500,000,000 تا 3,000,000,000 -
لکسوس RX 350 350,000,000 تا 420,000,000 -
لکسوس RX 350 440,000,000 تا 880,000,000 -
لکسوس NX NX200 T هفت کلید - F اسپورت 1,250,000,000 -
NX300 H شش کلید 2017 1,150,000,000 -
NX300 H هفت کلید 2017 1,200,000,000 -
لکسوس RX Rx200t 2017 1,750,000,000 -
Rx200t fsport 2017 1,800,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات لکسوس 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات لوتوس

به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 17:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تغییرات قیمتی محصولات لوتوس 27 خرداد 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات لوکسژن

به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:55

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تغییرات قیمتی محصولات لوکسژن 2 خرداد 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات مزدا

به روز شده در: 20 دی 1397 ساعت 23:28

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مزدا 3 نیو تیپ 1 175,000,000 تا 215,000,000 -
تیپ 2 185,000,000 تا 250,000,000 -
تیپ 3 185,000,000 تا 275,000,000 -
تیپ 4 385,000,000 273,000,000
مزدا 3 مدل 1386-1389 تیپ 1 مونتاژ 98,000,000 تا 135,000,000 -
تیپ 2 مونتاژ 110,000,000 تا 145,000,000 -
تیپ 3 مونتاژ 100,000,000 تا 165,000,000 -
مزدا 323 مدل 1380-1386 دنده ای 30,000,000 تا 75,000,000 -
اتوماتیک 55,000,000 تا 105,000,000 -
مزدا 2 مدل 1390-1392 مونتاژ 100,000,000 تا 125,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات مزدا 20 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

مزدا 3 نیو تیپ 1 170,000,000 تا 205,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 175,000,000 تا 215,000,000
تیپ 2 170,000,000 تا 215,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 185,000,000 تا 250,000,000
تیپ 3 175,000,000 تا 250,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 185,000,000 تا 275,000,000
تیپ 4 365,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 385,000,000

قيمت محصولات ام جی

به روز شده در: 22 فروردین 1398 ساعت 13:15

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام جی 360 اتوماتیک کارکرده 155,000,000 -
اتوماتیک توربو 182,000,000 88,800,000
دنده ای 149,000,000 63,800,000
ام جی GT 2016 165,000,000 تا 185,000,000 -
ام جی 350 110,000,000 تا 150,000,000 -
ام جی 6 GT 150,000,000 تا 240,000,000 -
مگنت 140,000,000 تا 200,000,000 -
ام جی 550 2010-2012 110,000,000 تا 170,000,000 -
ام جی GS 2016-2017 270,000,000 تا 400,000,000 -
ام جی 3 2014-2015 100,000,000 تا 150,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات ام جی 22 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات مینی

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:33

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مینی کانتریمن کانتریمن S 950,000,000 645,000,000
مینی کلابمن کلابمن S 900,000,000 568,500,000
مینی کوپر کوپر S 800,000,000 526,000,000
مینی کوپر 3 در مدل 2012 450,000,000 تا 550,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات مینی 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات میتسوبیشی

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:33

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

میتسوبیشی اوتلندر PHEV 2018 735,000,000 318,000,000
میتسوبیشی پاجرو 4 در 6 سیلندر 2006-2014 360,000,000 تا 700,000,000 -
میتسوبیشی میراژ 2017 2017 150,000,000 تا 175,000,000 -
2018 210,000,000 -
میتسوبیشی لنسر مدل 2014-2018 1.6 دنده ای 180,000,000 تا 230,000,000 -
1.6 اتوماتیک 190,000,000 تا 260,000,000 -
1.8 اتوماتیک 2017 310,000,000 194,000,000
1.8 اتوماتیک 2018 390,000,000 245,000,000
میتسوبیشی ASX مدل 2012-2016 تیپ 4 230,000,000 تا 290,000,000 -
مید لاین 240,000,000 تا 300,000,000 -
میتسوبیشی ASX مدل 2017-2018 2018 تیپ 4 505,000,000 -
میتسوبیشی اوتلندر 2014-2015 تیپ 3 330,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 4 340,000,000 تا 375,000,000 -
تیپ 5 345,000,000 تا 385,000,000 -
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2016-2018 2018 تیپ 5 725,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات میتسوبیشی 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات نیسان

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:34

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

نیسان پیکاپ 1390-1391 150,000,000 تا 185,000,000 -
نیسان مورانو مدل 2010-2012 LE 260,000,000 تا 410,000,000 -
SE 240,000,000 تا 390,000,000 -
نیسان مورانو مدل 2008 LE 190,000,000 تا 250,000,000 -
SE 180,000,000 تا 245,000,000 -
SL 170,000,000 تا 230,000,000 -
نیسان ماکسیما دنده ای 120,000,000 تا 215,000,000 -
اتوماتیک 130,000,000 تا 300,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2009-2011 200,000,000 تا 300,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2010-2012 220,000,000 تا 350,000,000 -
نیسان رونیز 1382-1389 125,000,000 تا 235,000,000 -
نیسان جوک اسپرت 2017 475,000,000 260,000,000
پلاتینیوم 2017 400,000,000 202,000,000
اسکای پک 2017 363,000,000 191,000,000
نیسان تینا مونتاژ 1389_92 XL 250,000,000 تا 380,000,000 -
مونتاژ 1389_92 XV 260,000,000 تا 390,000,000 -
وارداتی 2009 250,000,000 تا 340,000,000 -
نیسان ایکس تریل 2018 800,000,000 349,000,000

تغییرات قیمتی محصولات نیسان 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

نیسان پیکاپ 1390-1391 140,000,000 تا 175,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 150,000,000 تا 185,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای 90,000,000 تا 230,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 120,000,000 تا 215,000,000
اتوماتیک 110,000,000 تا 300,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 130,000,000 تا 300,000,000
نیسان قشقایی مدل 2010-2012 200,000,000 تا 300,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 220,000,000 تا 350,000,000
نیسان رونیز 1382-1389 125,000,000 تا 195,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 125,000,000 تا 235,000,000
نیسان تینا مونتاژ 1389_92 XL 200,000,000 تا 320,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 250,000,000 تا 380,000,000
مونتاژ 1389_92 XV 210,000,000 تا 375,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 260,000,000 تا 390,000,000
وارداتی 2009 210,000,000 تا 360,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 250,000,000 تا 340,000,000

قيمت محصولات پژو

به روز شده در: 22 فروردین 1398 ساعت 13:28

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پژو 207 صندوقدار 149,000,000 104,000,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 115,000,000 70,000,000
اتوماتیک 144,000,000 85,000,000
پژو 301 2016 200,000,000 -
پژو 2008 1397 305,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 530,000,000 -
پژو 405 SLX 81,000,000 67,888,000
پژو 405 GLX GLX 75,000,000 67,888,000
GLX دوگانه 78,000,000 45,170,000
پژو 206 تیپ 2 84,000,000 67,283,000
تیپ 5 96,000,000 79,418,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 130,000,000 تا 195,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات پژو 22 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

پژو 207 صندوقدار 148,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 149,000,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 113,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 115,000,000
اتوماتیک 143,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 144,000,000
پژو 301 2016 205,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 200,000,000
پژو 2008 1397 294,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 305,000,000
پژو 508 2017 520,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 530,000,000
پژو 405 SLX 81,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 81,000,000
پژو 405 GLX GLX 74,400,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 75,000,000
GLX دوگانه 76,300,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 78,000,000
پژو 206 تیپ 2 82,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 84,000,000
تیپ 5 95,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 96,000,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 110,000,000 تا 165,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 130,000,000 تا 195,000,000

قيمت محصولات پروتون

به روز شده در: 17 دی 1397 ساعت 23:40

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پروتون ویرا مدل 1382-1387 18,000,000 تا 35,000,000 -
پروتون ایمپیان 2007-2008 35,000,000 تا 65,000,000 -
پروتون GEN2 مدل 2007-2008 40,000,000 تا 65,000,000 -
مدل 2009 55,000,000 تا 68,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات پروتون 17 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات رنو

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:30

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

رنو تندر پیکاپ 105,000,000 79,900,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 125,000,000 -
اتوماتیک 147,000,000 -
رنو اسکالا 1.6 لیتر 160,000,000 تا 210,000,000 -
2.0 لیتر E2 180,000,000 تا 230,000,000 -
2.0 لیتر E4 190,000,000 تا 250,000,000 -
رنو تلیسمان 2018 660,000,000 -
رنو مگان مدل 2006-2010 1.6 وارداتی 70,000,000 تا 95,000,000 -
2.0 وارداتی 75,000,000 تا 110,000,000 -
1.6 E1 مونتاژ 1387-1393 70,000,000 تا 110,000,000 -
1.6 E2 مونتاژ 1387-1393 85,000,000 تا 120,000,000 -
2.0 مونتاژ 1387-1393 100,000,000 تا 200,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2009-2011 150,000,000 تا 250,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2012-2014 200,000,000 تا 300,000,000 -
رنو لتیتود مدل 2011-2012 250,000,000 تا 350,000,000 -
رنو کپچر با گرمکن صندلی 341,000,000 -
رنو لاگونا کوپه 2012 350,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2012-2015 دنده ای 150,000,000 تا 180,000,000 -
E2 150,000,000 تا 200,000,000 -
E4 160,000,000 تا 220,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2016-2017 دنده ای 165,000,000 تا 200,000,000 -
E2 170,000,000 تا 210,000,000 -
E4 200,000,000 تا 300,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2016-2018 2018 فول (اتوپارک + اتوترانک) 770,000,000 -
رنو سیمبل مدل 2016-2018 PE 105,000,000 تا 140,000,000 -
SE 110,000,000 تا 145,000,000 -
LE 115,000,000 تا 170,000,000 -
رنو ساندرو استپ وی دنده ای 141,000,000 103,100,000
اتوماتیک 175,000,000 122,700,000
رنو ساندرو دنده ای 90,000,000 تا 105,000,000 -
دنده ای - گیربکس JHQ 132,000,000 95,000,000
اتوماتیک 152,000,000 110,400,000
رنو سافران مدل 2013-2015 2.0 لیتر SE 220,000,000 تا 270,000,000 -
2.5 لیتر PE 240,000,000 تا 290,000,000 -
2.5 لیتر LE 250,000,000 تا 380,000,000 -
رنو داستر PE تک دیفرانسیل 165,000,000 تا 220,000,000 -
PE دو دیفرانسیل 170,000,000 تا 240,000,000 -
SE تک دیفرانسیل 160,000,000 تا 280,000,000 -
SE دو دیفرانسیل 2017 صفر 330,000,000 -
رنو تندر90 E2 45,000,000 تا 90,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 117,000,000 43,771,000
E2 اتوماتیک 70,000,000 تا 115,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات رنو 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

رنو تندر پیکاپ 104,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 105,000,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 120,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 125,000,000
اتوماتیک 143,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 147,000,000
رنو کپچر با گرمکن صندلی 340,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 341,000,000
رنو ساندرو استپ وی دنده ای 139,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 141,000,000
اتوماتیک 166,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 175,000,000
رنو ساندرو دنده ای 75,000,000 تا 95,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:42 90,000,000 تا 105,000,000
دنده ای - گیربکس JHQ 130,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 132,000,000
اتوماتیک 151,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:43 152,000,000
رنو تندر90 E2 40,000,000 تا 85,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 45,000,000 تا 90,000,000
E2 با گیربکس JQH 118,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 117,000,000

قيمت محصولات سانگ یانگ

به روز شده در: 27 فروردین 1398 ساعت 11:17

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سانگ یانگ رکستون G4 - 348,800,000
سانگ یانگ تیوولی 2018 آرمور 345,000,000 -
سانگ یانگ کوراندو مدل 2007 2300 120,000,000 تا 153,000,000 -
3200 150,000,000 تا 182,000,000 -
سانگ یانگ کوراندو مدل 2015-2017 پرمیوم پلاس 2018 433,000,000 -
سانگ یانگ کایرون مدل 2010-2012 200,000,000 تا 295,000,000 -
سانگ یانگ رکستون مدل 2012 280,000,000 تا 380,000,000 -
سانگ یانگ چیرمن 600 130,000,000 تا 210,000,000 -
سانگ یانگ تیوولی مدل 2016-2017 الیت 195,000,000 تا 250,000,000 -
اسپرت 200,000,000 تا 260,000,000 -
سانگ یانگ اکتیون مدل 2009-2013 160,000,000 تا 210,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات سانگ یانگ 27 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

سانگ یانگ تیوولی 2018 آرمور 346,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 09:34 345,000,000
سانگ یانگ کوراندو مدل 2007 2300 120,000,000 تا 157,000,000 26 فروردین 1398 ساعت 22:22 120,000,000 تا 153,000,000
3200 150,000,000 تا 181,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 11:05 150,000,000 تا 182,000,000
سانگ یانگ کوراندو مدل 2015-2017 پرمیوم پلاس 2018 434,000,000 26 فروردین 1398 ساعت 22:23 433,000,000
سانگ یانگ کایرون مدل 2010-2012 200,000,000 تا 292,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 11:15 200,000,000 تا 295,000,000

قيمت محصولات سوبارو

به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوبارو لگاسی 2.0 130,000,000 تا 180,000,000 -
سوبارو فارستر 2.0 توربو 330,000,000 تا 450,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات سوبارو 19 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات سوزوکی

به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:52

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 145,000,000 تا 195,000,000 -
2.4 اتوماتیک 440,000,000 -
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 160,000,000 تا 300,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات سوزوکی 19 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 145,000,000 تا 190,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 145,000,000 تا 195,000,000
2.4 اتوماتیک 420,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 440,000,000

قيمت محصولات تویوتا

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:28

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تویوتا CHR Icon 2018 دیفرانسیل جلو 545,000,000 -
Icon 2018 تمام چرخ محرک 570,000,000 -
Lounge 2018 تمام چرخ محرک 600,000,000 -
Style 2018 تمام چرخ محرک 650,000,000 -
Icon 2018 هیبرید 580,000,000 -
Style 2018 هیبرید 665,000,000 -
تویوتا فورچونر 650,000,000 تا 1,000,000,000 -
تویوتا یاریس سدان مدل 2008-2011 110,000,000 تا 170,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2008-2011 100,000,000 تا 160,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2012-2013 115,000,000 تا 190,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2015-2016 210,000,000 تا 260,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2008-2011 اتوماتیک 290,000,000 تا 400,000,000 -
دستی 250,000,000 تا 330,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2016 اتوماتیک 670,000,000 -
دستی 650,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2007-2005 GXR 350,000,000 تا 580,000,000 -
VXR 450,000,000 تا 850,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2008-2013 GXR 750,000,000 تا 1,500,000,000 -
VXR 820,000,000 تا 1,700,000,000 -
تویوتا کمری گرند مدل 2005-2006 125,000,000 تا 220,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2007-2011 GL 120,000,000 تا 290,000,000 -
GLX 150,000,000 تا 320,000,000 -
SE 150,000,000 تا 270,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2012-2014 GL 270,000,000 تا 360,000,000 -
GLX 290,000,000 تا 420,000,000 -
تویوتا کمری هیبریدی XLE 450,000,000 تا 530,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2013-2017 XLI 220,000,000 تا 310,000,000 -
GLI 250,000,000 تا 320,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2008-2012 XLI 170,000,000 تا 240,000,000 -
GLI 150,000,000 تا 230,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2005-2008 XLI 95,000,000 تا 175,000,000 -
GLI 105,000,000 تا 170,000,000 -
تویوتا فورچونر مدل 2013-2014 800,000,000 تا 1,050,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2016-2018 2018 (عمان) 790,000,000 -
2018 (الفطیم) 760,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2013-2015 350,000,000 تا 500,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2008-2012 250,000,000 تا 360,000,000 -
تویوتا سولارا مدل 2006-2007 240,000,000 تا 320,000,000 -
تویوتا GT86 مدل 2013-2014 250,000,000 تا 365,000,000 -
تویوتا پریوس مدل 2016-2017 1.8 لیتر تیپ C 2017 455,000,000 -
تویوتا یاریس سدان مدل 2014-2015 195,000,000 تا 240,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2005-2010 290,000,000 تا 920,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2012-2013 800,000,000 تا 1,020,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2005-2009 VX 320,000,000 تا 520,000,000 -
GX 300,000,000 تا 480,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2012-2013 4 سیلندر 550,000,000 تا 720,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2012-2013 اسپرت 450,000,000 تا 520,000,000 -
گرند 420,000,000 تا 510,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2009-2011 اسپرت 350,000,000 تا 420,000,000 -
گرند 270,000,000 تا 420,000,000 -
تویوتا FJ کروزر مدل 2011-2013 650,000,000 تا 870,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات تویوتا 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات ولوو

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ولوو V40 400,000,000 تا 460,000,000 -
ولوو C70 مدل 2013 کروک 365,000,000 تا 450,000,000 -
ولوو C30 مدل 2010-2013 280,000,000 تا 410,000,000 -
ولوو XC60 مدل 2013-2014 440,000,000 تا 610,000,000 -
ولوو XC90 تیپ Momentum 2017 1,400,000,000 -
تیپ R-Design 2017 1,750,000,000 -
تیپ Inscription 2017 1,800,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات ولوو 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات سئات

به روز شده در: 18 تیر 1397 ساعت 08:06

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تغییرات قیمتی محصولات سئات 18 تیر 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات سایپا

به روز شده در: 30 فروردین 1398 ساعت 16:25

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پراید 151 پراید وانت 45,500,000 40,213,000
سیتروئن C3 بدون گرمکن صندلی 339,000,000 238,450,000
با گرمکن صندلی 350,000,000 241,950,000
کیا سراتو آپشنال سایپا 1600 دنده ای 230,000,000 -
2000 اتوماتیک 280,000,000 220,000,000
وانت پادرا PE6 - 76,500,000
نیسان وانت زامیاد معمولی 78,500,000 67,535,000
گازسوز 81,500,000 69,535,000
گازسوز (آپشنال) 85,000,000 73,000,000
سایپا کوییک دنده ای 70,000,000 59,000,000
اتوماتیک 92,000,000 69,000,000
کیا سراتو سایپا 1600 دنده ای 160,000,000 تا 195,000,000 -
2000 اتوماتیک 175,000,000 تا 230,000,000 -
ساینا EX( رینگ فولادی) 59,000,000 53,243,000
EX (رینگ آلومینیومی) 60,000,000 -
LUX اتوماتیک 81,000,000 63,155,000
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 40,000,000 تا 75,000,000 -
پراید 132 SE (سفید) 49,500,000 -
SE (تنوع رنگ) 49,900,000 -
پراید 141 مدل 1384-1394 15,000,000 تا 35,000,000 -
پراید 111 SE (سفید) 51,500,000 36,100,000
SE (تنوع رنگ) 51,500,000 -
پراید 131 SE (سفید) 46,500,000 37,381,000
SE (تنوع رنگ) 47,000,000 37,641,000
سایپا تیبا 2 رینگ فولادی (سفید) 56,000,000 -
رینگ فولادی (تنوع رنگ) 55,900,000 -
رینگ آلومینیومی (سفید) 56,200,000 -
رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 56,700,000 -
تیبا صندوق دار SX (سفید) 53,000,000 42,043,000
SX (تنوع رنگ) 52,500,000 42,043,000
SX (سفید) دوگانه 56,000,000 45,543,000
SX (تنوع رنگ) دوگانه 56,500,000 45,543,000
آریو S300 سایپا 1.6 لیتر دنده ای 109,000,000 -
1.6 لیتر اتوماتیک 130,000,000 -
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 176,000,000 127,000,000

تغییرات قیمتی محصولات سایپا 30 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

پراید 151 پراید وانت 45,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 45,500,000
سیتروئن C3 بدون گرمکن صندلی 340,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 339,000,000
با گرمکن صندلی 340,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 350,000,000
کیا سراتو آپشنال سایپا 2000 اتوماتیک 278,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:41 280,000,000
نیسان وانت زامیاد معمولی 78,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 16:10 78,500,000
گازسوز 79,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:41 81,500,000
گازسوز (آپشنال) 82,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:41 85,000,000
سایپا کوییک دنده ای 69,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 70,000,000
اتوماتیک 91,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 92,000,000
کیا سراتو سایپا 1600 دنده ای 140,000,000 تا 178,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 160,000,000 تا 195,000,000
2000 اتوماتیک 170,000,000 تا 210,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 175,000,000 تا 230,000,000
ساینا EX( رینگ فولادی) 58,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 59,000,000
EX (رینگ آلومینیومی) 60,300,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:41 60,000,000
LUX اتوماتیک 79,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 81,000,000
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 30,000,000 تا 62,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 40,000,000 تا 75,000,000
پراید 111 SE (سفید) 51,000,000 30 فروردین 1398 ساعت 16:25 51,500,000
سایپا تیبا 2 رینگ فولادی (سفید) 55,500,000 30 فروردین 1398 ساعت 16:25 56,000,000
تیبا صندوق دار SX (سفید) 52,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 53,000,000
SX (تنوع رنگ) 53,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 52,500,000
آریو S300 سایپا 1.6 لیتر دنده ای 105,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 109,000,000
1.6 لیتر اتوماتیک 122,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 130,000,000
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 177,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 176,000,000

قيمت محصولات ایران خودرو

به روز شده در: 30 فروردین 1398 ساعت 16:30

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پژو 207 صندوقدار 149,000,000 104,000,000
رنو تندر پیکاپ 105,000,000 79,900,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 115,000,000 70,000,000
اتوماتیک 144,000,000 85,000,000
دنا پلاس توربو 2 ایربگ 152,000,000 89,900,000
دانگ فنگ S30 147,500,000 135,500,000
هایما S5 اتوماتیک 260,000,000 138,000,000
پژو 301 2016 200,000,000 -
سمند سورن ELX سورن ELX سال کد 57511 99,000,000 -
سورن ELX توربو 50,000,000 تا 85,000,000 -
سورن ELX جدید توربو 111,000,000 -
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 125,000,000 -
اتوماتیک 147,000,000 -
دنا پلاس 2 ایربگ 138,000,000 76,000,000
آریسان دوگانه سوز 50,000,000 42,700,000
بنزینی 1395_1397 35,000,000 تا 48,000,000 -
پیکاپ فوتون بنزینی مدل 98 255,000,000 163,000,000
دیزلی 190,000,000 تا 250,000,000 -
سمند سورن دنده ای 1387-97 40,000,000 تا 80,000,000 -
هایما S7 2.0 190,000,000 تا 230,000,000 -
هایما S7 توربو فول 283,000,000 156,000,000
رنو کپچر با گرمکن صندلی 341,000,000 -
دانگ فنگ H30 کراس ساده 121,000,000 75,000,000
رينگ آلومينيومی 126,000,000 76,500,000
سمند سمند LX کد 29340 79,500,000 43,597,000
سمندEF7 کد 29212 83,000,000 44,640,000
سمند EF7 دوگانه کد 29110 85,000,000 46,908,000
سمند EF7 دوگانه کد 29116 87,000,000 47,603,000
رانا دنده ای 83,000,000 51,363,000
پژو 2008 1397 305,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 530,000,000 -
پژو پارس پارس سال کد 28229 94,000,000 78,338,000
پارس سال کد 28232 93,000,000 52,757,000
پارس سال دوگانه کد 28317 96,000,000 54,914,000
پارس LX کد 28513 112,000,000 -
پارس LX کد 28515 117,000,000 -
پارس اتوماتیک TU5 129,000,000 76,700,000
پژو 206 SD دنده ای 97,000,000 80,754,000
پژو 405 SLX 81,000,000 67,888,000
پژو 405 GLX GLX 75,000,000 67,888,000
GLX دوگانه 78,000,000 45,170,000
رنو تندر90 E2 45,000,000 تا 90,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 117,000,000 43,771,000
E2 اتوماتیک 70,000,000 تا 115,000,000 -
سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 145,000,000 تا 195,000,000 -
2.4 اتوماتیک 440,000,000 -
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 160,000,000 تا 300,000,000 -
دنا تیپ 1 109,000,000 -
تیپ 2 111,000,000 66,000,000
پژو 206 تیپ 2 84,000,000 67,283,000
تیپ 5 96,000,000 79,418,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 130,000,000 تا 195,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو 30 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

پژو 207 صندوقدار 148,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 149,000,000
رنو تندر پیکاپ 104,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 105,000,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 113,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 115,000,000
اتوماتیک 143,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 144,000,000
دنا پلاس توربو 2 ایربگ 154,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 152,000,000
دانگ فنگ S30 147,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 147,500,000
هایما S5 اتوماتیک 257,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 260,000,000
پژو 301 2016 205,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 200,000,000
سمند سورن ELX سورن ELX سال کد 57511 98,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 99,000,000
سورن ELX جدید توربو 108,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 111,000,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 120,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 125,000,000
اتوماتیک 143,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 147,000,000
دنا پلاس 2 ایربگ 139,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 138,000,000
آریسان دوگانه سوز 49,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 50,000,000
بنزینی 1395_1397 23,000,000 تا 30,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 35,000,000 تا 48,000,000
پیکاپ فوتون بنزینی مدل 98 250,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 255,000,000
دیزلی 180,000,000 تا 250,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 190,000,000 تا 250,000,000
سمند سورن دنده ای 1387-97 40,000,000 تا 76,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 40,000,000 تا 80,000,000
هایما S7 2.0 165,000,000 تا 220,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 190,000,000 تا 230,000,000
هایما S7 توربو فول 282,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 283,000,000
رنو کپچر با گرمکن صندلی 340,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 341,000,000
دانگ فنگ H30 کراس ساده 118,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 121,000,000
رينگ آلومينيومی 125,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 126,000,000
سمند سمند LX کد 29340 79,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 79,500,000
سمندEF7 کد 29212 82,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 83,000,000
سمند EF7 دوگانه کد 29110 84,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 85,000,000
سمند EF7 دوگانه کد 29116 86,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 87,000,000
رانا دنده ای 81,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 83,000,000
پژو 2008 1397 294,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 305,000,000
پژو 508 2017 520,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 530,000,000
پژو پارس پارس سال کد 28229 93,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 94,000,000
پارس سال کد 28232 92,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 93,000,000
پارس سال دوگانه کد 28317 95,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 96,000,000
پارس LX کد 28513 107,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 112,000,000
پارس LX کد 28515 114,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 117,000,000
پارس اتوماتیک TU5 128,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 129,000,000
پژو 206 SD دنده ای 97,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 97,000,000
پژو 405 SLX 81,500,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 81,000,000
پژو 405 GLX GLX 74,400,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 75,000,000
GLX دوگانه 76,300,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 78,000,000
رنو تندر90 E2 40,000,000 تا 85,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 45,000,000 تا 90,000,000
E2 با گیربکس JQH 118,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 117,000,000
سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 145,000,000 تا 190,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 145,000,000 تا 195,000,000
2.4 اتوماتیک 420,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:28 440,000,000
دنا تیپ 1 108,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 109,000,000
تیپ 2 109,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 111,000,000
پژو 206 تیپ 2 82,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 84,000,000
تیپ 5 95,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 96,000,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 110,000,000 تا 165,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 130,000,000 تا 195,000,000

قيمت محصولات دی اس

به روز شده در: 25 فروردین 1398 ساعت 18:29

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

DS4 کراس بک 2017 300,000,000 تا 370,000,000 -
دی اس 3 DS3 2018 345,000,000 -
DS5 LS مدل 2017 2016-2017 290,000,000 تا 370,000,000 -
DS5 2018 560,000,000 -
DS7 اپرا 2018 1,350,000,000 -
ریولی 2018 1,250,000,000 -
DS6 2018 625,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات دی اس 25 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات فاو

به روز شده در: 28 اسفند 1397 ساعت 13:38

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فاو ولا V5 دستی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 70,000,000 -
اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 75,000,000 86,500,000
بسترن B50F 155,000,000 تا 225,000,000 -
بسترن B50 100,000,000 تا 140,000,000 -
بسترن B30 97 168,000,000 124,300,000

تغییرات قیمتی محصولات فاو 28 اسفند 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

فاو ولا V5 دستی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 70,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:30 70,000,000
اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 75,000,000 28 فروردین 1398 ساعت 11:30 75,000,000
بسترن B50F 130,000,000 تا 200,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 155,000,000 تا 225,000,000
بسترن B50 95,000,000 تا 120,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 100,000,000 تا 140,000,000
بسترن B30 97 164,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 168,000,000

قيمت محصولات لیفان

به روز شده در: 9 آبان 1397 ساعت 19:14

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لیفان 620 مدل 1390-1394 1.6 48,000,000 تا 75,000,000 -
1.8 90-1396 60,000,000 تا 85,000,000 -
لیفان 520 مدل 1389-1392 38,000,000 تا 60,000,000 -
لیفان X50 دنده ای 80,000,000 تا 98,000,000 -
اتوماتیک 125,000,000 -
لیفان X60 دنده ای 85,000,000 تا 120,000,000 -
اتوماتیک 97 160,000,000 135,000,000
لیفان 820 97 235,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات لیفان 9 آبان 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

لیفان 620 مدل 1390-1394 1.6 50,000,000 تا 68,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 48,000,000 تا 75,000,000
1.8 90-1396 60,000,000 تا 82,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 60,000,000 تا 85,000,000
لیفان 520 مدل 1389-1392 30,000,000 تا 50,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 38,000,000 تا 60,000,000
لیفان X50 دنده ای 67,000,000 تا 90,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 80,000,000 تا 98,000,000
اتوماتیک 118,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 125,000,000
لیفان X60 دنده ای 75,000,000 تا 115,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 85,000,000 تا 120,000,000
اتوماتیک 97 152,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 160,000,000
لیفان 820 97 215,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:35 235,000,000

قيمت محصولات هایما

به روز شده در: 5 خرداد 1397 ساعت 08:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هایما S5 اتوماتیک 260,000,000 138,000,000
هایما S7 2.0 190,000,000 تا 230,000,000 -
هایما S7 توربو فول 283,000,000 156,000,000

تغییرات قیمتی محصولات هایما 5 خرداد 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

هایما S5 اتوماتیک 257,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 260,000,000
هایما S7 2.0 165,000,000 تا 220,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 12:29 190,000,000 تا 230,000,000
هایما S7 توربو فول 282,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:07 283,000,000

قيمت محصولات هاوال

به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:42

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 270,000,000 165,000,000

تغییرات قیمتی محصولات هاوال 21 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

هاوال H2 275,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 14:48 270,000,000

قيمت محصولات اسمارت

به روز شده در: 11 دی 1397 ساعت 23:30

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

اسمارت فورتو 200,000,000 تا 300,000,000 -
اسمارت فورفور 2016-2017 350,000,000 تا 400,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات اسمارت 11 دی 1397

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

قيمت محصولات زوتی

به روز شده در: 29 فروردین 1398 ساعت 15:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کوپا توربو 210 Exclusive 320,000,000 -
رویال 350,000,000 -
فلگشیپ 410,000,000 -
آریو S300 سایپا 1.6 لیتر دنده ای 109,000,000 -
1.6 لیتر اتوماتیک 130,000,000 -

تغییرات قیمتی محصولات زوتی 29 فروردین 1398

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت قبلی (تومان)

قيمت امروز (تومان)

کوپا توربو 210 Exclusive 310,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:33 320,000,000
رویال 340,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:33 350,000,000
فلگشیپ 370,000,000 27 فروردین 1398 ساعت 12:33 410,000,000
آریو S300 سایپا 1.6 لیتر دنده ای 105,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 109,000,000
1.6 لیتر اتوماتیک 122,000,000 29 فروردین 1398 ساعت 13:13 130,000,000

مشاهده فهرست قیمت خودروها

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar