apshen.com

قیمت روز خودروها

قيمت محصولات ب ام و به روز شده در: 15 مرداد 1397 ساعت 18:38

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ب ام و سری 3 GT 328i 550,000,000 تا 700,000,000 -
ب ام و سری 2 اکتیو تورر 218i Executive 2018 - 554,000,000
218i Convenience 2018 - 579,000,000
ب ام و سری یک مدل 2017-2018 120i 2017 400,000,000 تا 500,000,000 -
125i 2017 450,000,000 تا 550,000,000 -
120i Exotic 2017 - 377,900,000
120i Executive 2018 - 524,000,000
120i Premium 2018 - 549,000,000
ب ام و X3 مدل 2011-2013 تیپ 20i 300,000,000 تا 500,000,000 -
تیپ 28i 350,000,000 تا 550,000,000 -
تیپ 35i 380,000,000 تا 600,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2015-2018 LEGACY 1,850,000,000 1,459,000,000
LEGASY SPORT 1,890,000,000 1,484,000,000
LEGASY LOUNGE 1,930,000,000 1,504,000,000
Unique 2,000,000,000 1,509,000,000
ب ام و X5 مدل 2012-2013 50i 700,000,000 تا 1,000,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2013-2015 18i 250,000,000 تا 400,000,000 -
28i 300,000,000 تا 460,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2005-2010 25i 130,000,000 تا 250,000,000 -
30i 140,000,000 تا 300,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2005 318i 95,000,000 تا 180,000,000 -
320i 100,000,000 تا 200,000,000 -
325i 110,000,000 تا 220,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2007-2011 تیپ 320i 150,000,000 تا 280,000,000 -
تیپ 325i 160,000,000 تا 300,000,000 -
تیپ 330i 160,000,000 تا 310,000,000 -
ب ام و سری 3 کوپه مدل 2007-2012 تیپ 320i 130,000,000 تا 280,000,000 -
تیپ 325i 150,000,000 تا 300,000,000 -
تیپ 330i 160,000,000 تا 320,000,000 -
تیپ 335i 180,000,000 تا 350,000,000 -
ب ام و سری 4 کوپه و کروک کوپه 420i 500,000,000 تا 800,000,000 -
کروک 428i 700,000,000 تا 1,000,000,000 -
ب ام و سری 4 گرن کوپه 420i 500,000,000 تا 700,000,000 -
428i 550,000,000 تا 800,000,000 -
ب ام و سری 3 کروک مدل 2007-2012 320i 170,000,000 تا 320,000,000 -
325i 190,000,000 تا 350,000,000 -
330i 200,000,000 تا 380,000,000 -
335i 210,000,000 تا 410,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2005-2008 تیپ 730li 300,000,000 تا 450,000,000 -
تیپ 740li 350,000,000 تا 550,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2011-2016 تیپ 520i 400,000,000 تا 750,000,000 -
تیپ 523i 420,000,000 تا 800,000,000 -
تیپ 528i 430,000,000 تا 850,000,000 -
تیپ 535i 450,000,000 تا 900,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2017-2018 530i Business Pro 1,380,000,000 -
530i Business Plus 1,530,000,000 -
530i Business Sport 1,580,000,000 -
530i Business Sport Plus 1,400,000,000 -
530i Progressive 1,650,000,000 -
530i Progressive Plus 1,670,000,000 1,594,000,000
ب ام و سری 6 مدل 2005-2011 کروک 630i 280,000,000 تا 600,000,000 -
کوپه 630i 300,000,000 تا 650,000,000 -
ب ام و سری 6 مدل 2012-2014 650 گرن کوپه 1,200,000,000 تا 1,900,000,000 -
650 کروک 1,200,000,000 تا 1,800,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2008-2011 740li 420,000,000 تا 700,000,000 -
750li 450,000,000 تا 750,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان 320i 380,000,000 تا 750,000,000 -
328i 450,000,000 تا 850,000,000 -
320i 2018 1,150,000,000 -
330i 2018 1,250,000,000 1,199,000,000
ب ام و سری 2 کوپه و کروک 220i کوپه 350,000,000 تا 550,000,000 -
ب ام و سری یک هاچ بک مدل 2007-2011 118i 90,000,000 تا 180,000,000 -
120i 100,000,000 تا 200,000,000 -
ب ام و سری یک کوپه و کروک مدل 2009-2011 120i کروک 150,000,000 تا 280,000,000 -
125i کروک 160,000,000 تا 350,000,000 -
125i کوپه 180,000,000 تا 400,000,000 -
ب ام و X6 مدل 2009-2014 35i 450,000,000 تا 1,200,000,000 -
50i 600,000,000 تا 1,300,000,000 -
ب ام و X4 28I تیپ Exclusive 1,050,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2015-2017 20i 500,000,000 تا 760,000,000 -
25i 520,000,000 تا 820,000,000 -
28i 550,000,000 تا 950,000,000 649,000,000
30i 600,000,000 تا 1,000,000,000 -
35i 650,000,000 تا 1,100,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2016-2017 25i Advantage - 839,000,000
25i Epic18 - 849,000,000
25i Epic - 854,000,000
25i Premium - 859,000,000
25i Adventure - 859,000,000
25i Adventure Sport - 879,000,000
بی ام و Z4 مدل 2010-2015 20i 290,000,000 تا 580,000,000 -
28i 360,000,000 تا 600,000,000 -
35i 420,000,000 تا 700,000,000 -
بی ام و i8 مدل 2015-2016 1,200,000,000 تا 1,600,000,000 -
قيمت محصولات بنز به روز شده در: 8 تیر 1397 ساعت 17:50

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بنز E کلاس مدل 2017-2018 E200 نیوفیس 1,000,000,000 تا 1,400,000,000 -
E250 نیوفیس 1,100,000,000 تا 1,500,000,000 -
بنز E کلاس مدل 2009-2013 E200 360,000,000 تا 620,000,000 -
E300 420,000,000 تا 750,000,000 -
E350 550,000,000 تا 920,000,000 -
بنز CLA CLA200 2016 850,000,000 تا 950,000,000 -
CLA250 850,000,000 تا 1,000,000,000 -
2016 CLA45 900,000,000 تا 1,050,000,000 -
2017 CLA45 950,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز S کلاس مدل 2005-2009 S350 400,000,000 تا 750,000,000 -
S500 500,000,000 تا 880,000,000 -
بنز S کلاس مدل 2010-2013 S350 750,000,000 تا 1,300,000,000 -
S500 950,000,000 تا 1,500,000,000 -
S550 1,100,000,000 تا 1,700,000,000 -
بنز S کلاس مدل 2014 2,000,000,000 تا 3,100,000,000 -
بنز B کلاس مدل 2005-2011 B200 130,000,000 تا 250,000,000 -
B200 Turbo 150,000,000 تا 300,000,000 -
بنز CLK مدل 2005-2009 CLK200 کروک 180,000,000 تا 320,000,000 -
CLK280 کروک 250,000,000 تا 450,000,000 -
بنز CLS مدل 2005-2010 CLS350 300,000,000 تا 650,000,000 -
CLS500 420,000,000 تا 750,000,000 -
بنز CLS مدل 2012-2013 CLS350 800,000,000 تا 1,100,000,000 -
CLS500 900,000,000 تا 1,400,000,000 -
بنز E کلاس کروک مدل 2009-2013 E350 کوپه 400,000,000 تا 620,000,000 -
E350 کروک 450,000,000 تا 700,000,000 -
بنز E کلاس کروک مدل 2014-2015 E200 800,000,000 تا 1,100,000,000 -
E250 850,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز SLK مدل 2007-2008 SLK200 250,000,000 تا 370,000,000 -
SLK280 280,000,000 تا 450,000,000 -
بنز SLK مدل 2012 SLK350 700,000,000 تا 950,000,000 -
بنز CL500 مدل 2006-2014 800,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز E کلاس مدل 2005-2009 E200 160,000,000 تا 270,000,000 -
E230 180,000,000 تا 290,000,000 -
E280 200,000,000 تا 320,000,000 -
E350 250,000,000 تا 350,000,000 -
بنز E کلاس مدل 2013-2016 E200 550,000,000 تا 900,000,000 -
E250 600,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز SL مدل 2008-2011 SL350 420,000,000 تا 650,000,000 -
SL500 600,000,000 تا 800,000,000 -
بنز C کلاس مدل 2000-2006 C180 90,000,000 تا 190,000,000 -
C200 100,000,000 تا 210,000,000 -
C230 110,000,000 تا 230,000,000 -
C280 120,000,000 تا 250,000,000 -
بنز C کلاس مدل 2007-2011 C180 160,000,000 تا 320,000,000 -
C200 180,000,000 تا 380,000,000 -
C280 200,000,000 تا 400,000,000 -
C300 220,000,000 تا 420,000,000 -
C350 260,000,000 تا 450,000,000 -
بنز C کلاس مدل 2012-2014 C200 400,000,000 تا 620,000,000 -
C300 420,000,000 تا 660,000,000 -
C350 420,000,000 تا 720,000,000 -
بنز C کلاس مدل 2014-2017 C200 750,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز GLK مدل 2009-2012 GLK350 400,000,000 تا 750,000,000 -
بنز ML مدل 2005-2011 ML350 350,000,000 تا 800,000,000 -
بنز A کلاس مدل 2008 A200 100,000,000 تا 200,000,000 -
A200 توربو 150,000,000 تا 240,000,000 -
قيمت محصولات پورشه به روز شده در: 10 تیر 1397 ساعت 21:23

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پورشه ماکان مدل 2015-2017 1,100,000,000 تا 1,900,000,000 -
پورشه کاین مدل 2009-2010 6 سیلندر 450,000,000 تا 650,000,000 -
پورشه کاین مدل 2011-2013 6سیلندر 700,000,000 تا 1,200,000,000 -
GTS 850,000,000 تا 1,400,000,000 -
s 850,000,000 تا 1,600,000,000 -
توربو 900,000,000 تا 1,700,000,000 -
پورشه کیمن S مدل 2010-2011 650,000,000 تا 900,000,000 -
پورشه پانامرا مدل 2010-2013 6 سیلندر 700,000,000 تا 1,200,000,000 -
4S 800,000,000 تا 1,300,000,000 -
توربو 850,000,000 تا 1,400,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2010-2012 6 سیلندر 380,000,000 تا 600,000,000 -
6 سیلندر S 400,000,000 تا 650,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2017 718 1,250,000,000 -
718 S 1,400,000,000 -
پورشه 911 کررا S مدل 2011-2014 کوپه 1,500,000,000 تا 2,000,000,000 -
کروک 1,400,000,000 تا 1,900,000,000 -
قيمت محصولات مازراتی به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:51

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مازراتی کواتروپورت مدل 2012-2014 Quattroporte S 4.7 2,200,000,000 تا 2,700,000,000 -
مازراتی گرن توریزمو مدل 2008 ساده 2012 1,000,000,000 تا 1,500,000,000 -
S 2012 1,100,000,000 تا 1,600,000,000 -
مازراتی گرن کابریو مدل 2010 ساده 1,300,000,000 تا 1,800,000,000 -
اسپرت 1,500,000,000 تا 1,900,000,000 -
مازراتی گیبلی 1,900,000,000 تا 2,600,000,000 -
قيمت محصولات هوندا به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:49

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هوندا سیویک مدل 2012 130,000,000 تا 250,000,000 -
هوندا سیویک مدل 2013-2015 150,000,000 تا 300,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2013-2014 EX 180,000,000 تا 300,000,000 -
EXA 200,000,000 تا 290,000,000 -
EXB 220,000,000 تا 350,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2015 EX 200,000,000 تا 360,000,000 -
EXB 310,000,000 تا 450,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2016-2017 EXL 370,000,000 تا 500,000,000 -
هوندا CRV EX 340,000,000 تا 420,000,000 -
EXL 350,000,000 تا 470,000,000 -
تورینگ 390,000,000 تا 520,000,000 -
قيمت محصولات هیوندای به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 20:36

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هیوندای سوناتا هیبریدی تیپ 1 (GL) 390,000,000 363,900,000
تیپ 2 (GLS) 423,000,000 377,900,000
تیپ 3 (GLS پلاس) 440,000,000 389,900,000
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 890,000,000 379,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبریدی تیپ 1 (GL) 315,000,000 تا 350,000,000 -
تیپ 2 (GLS) 300,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 3 (GLS پلاس) 2017 385,000,000 221,000,000
هیوندای i10 90,000,000 تا 155,000,000 -
هیوندای سوناتا مدل 2011-2014 160,000,000 تا 300,000,000 -
هیوندای سوناتا مدل 2015-2017 LF 2017 کرمان موتور 390,000,000 248,000,000
LF 2017 فول 390,000,000 243,984,000
هیوندای کوپه مدل 2007-2009 دنده ای 65,000,000 تا 120,000,000 -
اتوماتیک 75,000,000 تا 130,000,000 -
هیوندای ورنا مدل 1383-1389 دنده ای 30,000,000 تا 60,000,000 -
اتوماتیک 35,000,000 تا 75,000,000 -
هیوندای ولستر 2011-2017 150,000,000 تا 300,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2010-2012 150,000,000 تا 330,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2012-2013 260,000,000 تا 410,000,000 -
هیوندای سانتافه مدل 2007-2012 140,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای سنتینیال مدل 2011-2012 400,000,000 تا 620,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2008-2010 115,000,000 تا 180,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 2017 فول 460,000,000 -
فول + اتوپارک 470,000,000 250,416,000
TL کرمان موتور 460,000,000 278,000,000
هیوندای i30 85,000,000 تا 170,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2012-2014 180,000,000 تا 310,000,000 -
هیوندای آی ایکس IX55- 55 مدل 2009-2013 250,000,000 تا 560,000,000 -
هیوندای i40 180,000,000 تا 300,000,000 -
هیوندای i40 استیشن 170,000,000 تا 290,000,000 -
هیوندای جنسیس مدل 2010-2013 180,000,000 تا 550,000,000 -
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 2017 کرمان موتور 495,000,000 357,000,000
2017 فول + اتوپارک 600,000,000 287,292,000
هیوندای I20 مدل2011-2015 80,000,000 تا 150,000,000 -
هیوندای i20 کرمان موتور 1397 174,000,000 115,000,000
هیوندای النترا مدل 2013-2016 140,000,000 تا 260,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2017-2018 2 لیتر وارداتی 2017 - کرمان موتور 325,000,000 204,500,000
2 لیتر وارداتی فول 2017 290,000,000 -
2 لیتر وارداتی فول 2018 322,000,000 224,570,000
هیوندای اوانته مدل 84-91 دنده ای 45,000,000 تا 100,000,000 -
اتوماتیک 55,000,000 تا 110,000,000 -
هیوندای اکسنت فول 2017 140,000,000 تا 190,000,000 -
بلو 2017 140,000,000 تا 200,000,000 -
مونتاژ 165,000,000 114,900,000
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2006-2011 110,000,000 تا 290,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2012-2013 230,000,000 تا 490,000,000 -
قيمت محصولات فولکس واگن به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:52

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فولکس واگن پاسات 536,000,000 308,000,000
فولکس واگن Golf GTI 640,000,000 300,000,000
فولکس گل مدل 1384-1389 84-85 16,000,000 تا 40,000,000 -
فولکس تیگوان مدل 2018 635,000,000 335,000,000
فولکس واگن بیتل مدل 2012-2014 280,000,000 تا 450,000,000 -
قيمت محصولات آئودی به روز شده در: 17 تیر 1397 ساعت 03:54

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آئودی TT کروک 550,000,000 تا 800,000,000 -
آئودی Q5 600,000,000 تا 850,000,000 -
قيمت محصولات آلفارومئو به روز شده در: 5 تیر 1397 ساعت 18:36

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آلفارومئو 4C 2015-2016 900,000,000 تا 1,200,000,000 -
آلفارومئو میتو مدل 2012-2015 150,000,000 تا 260,000,000 -
آلفارومئو جولیتا مدل 2012-2017 150,000,000 تا 300,000,000 -
قيمت محصولات بایک به روز شده در: 6 تیر 1397 ساعت 17:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بایک سنوا 108,000,000 تا 165,000,000 -
سابرینا سدان 55,000,000 تا 70,000,000 -
سابرینا هاچ بک معمولی وارداتی 45,000,000 تا 65,000,000 -
معمولی مونتاژ 1394-1397 45,000,000 تا 62,000,000 -
قيمت محصولات بورگوارد به روز شده در: 8 تیر 1397 ساعت 17:52

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بورگوارد BX5 335,000,000 239,000,000
بورگوارد BX7 430,000,000 299,600,000
قيمت محصولات برلیانس به روز شده در: 21 خرداد 1397 ساعت 20:04

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

برلیانس کراس C3 اتوماتیک 1.5 80,000,000 62,974,000
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 88,000,000 67,796,000
برلیانس H220 دنده ای 53,000,000 43,684,000
دنده ای + رینگ آلومینیومی 54,000,000 44,780,000
اتوماتیک 60,000,000 49,274,000
برلیانس H320 دنده ای 1.5 65,500,000 52,014,000
دنده ای 1.6 66,099,999 56,836,000
اتوماتیک 1.5 +مولتی مدیا 71,500,000 58,919,000
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 83,000,000 63,741,000
برلیانس H330 دنده ای 1.5 65,000,000 50,041,000
دنده ای 1.6 69,000,000 54,864,000
اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا 79,000,000 61,659,000
اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا 86,000,000 66,480,999
برلیانس V5 1393-94 70,000,000 تا 115,000,000 -
برلیانس H230 دنده ای 53,000,000 43,684,000
دنده ای + رینگ آلومینیومی 54,000,000 44,780,000
اتوماتیک 60,000,000 49,274,000
قيمت محصولات بی وای دی به روز شده در: 21 تیر 1397 ساعت 18:26

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بی وای دی S7 - 180,000,000
بی وای دی F3 دستی 90,000,000 65,700,000
بی وای دی S6 2017 177,000,000 136,700,000
قيمت محصولات چانگان به روز شده در: 11 تیر 1397 ساعت 19:56

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

چانگان ایدو 1394-1396 80,000,000 تا 120,000,000 -
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 104,000,000 74,952,000
قيمت محصولات ام وی ام به روز شده در: 6 تیر 1397 ساعت 14:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام وی ام X33 S ساده 85,000,000 تا 95,000,000 -
اسپرت 116,000,000 96,200,000
ام وی ام X33 مدل 90-93 دنده ای 35,000,000 تا 62,000,000 -
اتوماتیک 40,000,000 تا 65,000,000 -
ام وی ام X33 جدید مدل93-94 دنده ای 50,000,000 تا 68,000,000 -
اتوماتیک 55,000,000 تا 72,000,000 -
ام وی ام x22 دنده ای 79,500,000 69,500,000
دنده ای اسپرت 70,000,000 تا 72,000,000 -
دنده ای اسپرت EX 82,500,000 72,800,000
اتوماتیک 89,800,000 80,200,000
اتوماتیک اسپرت 80,000,000 تا 83,000,000 -
اتوماتیک اسپرت EX 98,000,000 83,600,000
ام وی ام 550 دنده ای 45,000,000 تا 60,000,000 -
اتوماتیک 48,000,000 تا 70,000,000 -
ام وی ام 110 مدل 1384-1394 3 سیلندر 9,000,000 تا 16,000,000 -
4 سیلندر دنده ای 13,000,000 تا 18,000,000 -
4 سیلندر اتوماتیک 15,000,000 تا 20,000,000 -
ام وی ام 110S کامفورت 25,000,000 تا 32,000,000 -
لاکچری 28,000,000 تا 34,000,000 -
اسپرت لاکچری 43,000,000 41,900,000
ام وی ام 315 هاچ بک ساده 33,000,000 تا 46,000,000 -
اسپرت لاکچری 36,000,000 تا 55,000,000 -
اسپرت اکسلنت 64,000,000 57,500,000
ام وی ام 315 مدل 1391-1393 هاچ بک اسپرت 24,000,000 تا 35,000,000 -
هاچ بک اسپرت (Luxury) 33,000,000 تا 40,000,000 -
قيمت محصولات سیتروئن به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:42

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سیتروئن C5 مدل 2009-2011 100,000,000 تا 190,000,000 -
سیتروئن C5 مدل 2007 55,000,000 تا 80,000,000 -
قيمت محصولات دانگ فنگ به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک 73,000,000 50,000,000
قيمت محصولات فیات به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:52

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فیات سی ینا مدل 1388-1389 22,000,000 تا 42,000,000 -
فیات 500 مدل 2014-2015 110,000,000 تا 160,000,000 -
قيمت محصولات فوتون به روز شده در: 25 خرداد 1397 ساعت 18:58

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پیکاپ فوتون بنزینی 165,000,000 128,000,000
دیزلی 95,000,000 تا 200,000,000 -
قيمت محصولات گک به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:07

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

گک گونو ترامپچی GS5 2015 110,000,000 تا 170,000,000 -
گک گونو G5 1392-93 70,000,000 تا 100,000,000 -
قيمت محصولات جیلی به روز شده در: 27 مرداد 1397 ساعت 14:07

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جیلی GC6 فیس لیفت اتوماتیک 78,000,000 79,900,000
جیلی GC6 اتوماتیک 48,000,000 تا 62,000,000 -
جیلی امگرند X7 اتوماتیک 80,000,000 تا 180,000,000 -
جیلی EC7-RV اتوماتیک 55,000,000 تا 80,000,000 -
جیلی امگرند 7 مدل 2013-2014 دنده ای 55,000,000 تا 70,000,000 -
اتوماتیک 60,000,000 تا 85,000,000 -
قيمت محصولات گریت وال به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 16:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 166,000,000 104,600,000
گریت وال ولکس C30 دستی 30,000,000 تا 45,000,000 -
اتوماتیک 36,000,000 تا 50,000,000 -
گریت وال وینگل 5 53,000,000 تا 70,000,000 -
هاوال M4 55,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات جک به روز شده در: 10 تیر 1397 ساعت 21:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جک J4 - 78,500,000
جک J3 سدان 25,000,000 تا 38,000,000 -
جک توجوی مدل 1391-1393 20,000,000 تا 35,000,000 -
جک s5 دنده ای 85,000,000 تا 145,000,000 -
اتوماتیک 97 165,000,000 123,500,000
جک S3 اتوماتیک 112,000,000 105,500,000
جک J5 1.5 دنده ای 40,000,000 تا 75,000,000 -
1.8 اتوماتیک 45,000,000 تا 85,000,000 -
قيمت محصولات کیا به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:01

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کیا پیکانتو 60,000,000 تا 100,000,000 -
کیا اسپورتیج QL مدل 2017-2018 2017 485,000,000 319,000,000
کیا اسپورتیج مدل 2008-2010 110,000,000 تا 170,000,000 -
کیا اسپورتیج مدل 2011-2015 ساده 170,000,000 تا 320,000,000 -
GT لاین 180,000,000 تا 340,000,000 -
کیا پیکانتو مدل 2016-2017 90,000,000 تا 130,000,000 -
کیا سراتو کوپه مدل 2013-2010 120,000,000 تا 170,000,000 -
کیا سراتو کوپه مدل 2015-2016 190,000,000 تا 290,000,000 -
کیا سراتو مدل 2007-2009 1.6 55,000,000 تا 90,000,000 -
1.8 55,000,000 تا 95,000,000 -
2.0 65,000,000 تا 100,000,000 -
کیا سراتو مدل 2017-2018 2017 240,000,000 تا 330,000,000 214,702,000
2018 - 219,607,000
کیا سراتو مدل 2010-2012 1.6 75,000,000 تا 120,000,000 -
2.0 80,000,000 تا 145,000,000 -
کیا سراتو مدل 2014-2016 1.6 130,000,000 تا 185,000,000 -
1.8 140,000,000 تا 210,000,000 -
2.0 160,000,000 تا 230,000,000 -
کیا ریو هاچبک مدل 2015-2017 140,000,000 تا 180,000,000 -
کیا ریو سدان مدل 2015-2017 150,000,000 تا 185,000,000 109,850,000
کیا سورنتو مدل 2008-2009 ساده 120,000,000 تا 200,000,000 -
GT لاین 140,000,000 تا 220,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2010-2013 ساده 185,000,000 تا 390,000,000 -
GT لاین 210,000,000 تا 410,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2015-2018 2.4 لیتر فول 2017 570,000,000 -
2.4 لیتر فول GT 2017 650,000,000 303,572,000
2.4 لیتر فول 2018 - 354,916,000
کیا سول مدل 2012-2013 120,000,000 تا 180,000,000 -
کیا کادنزا مدل 2011-2013 200,000,000 تا 350,000,000 -
کیا کارنز مدل 2008-2010 80,000,000 تا 140,000,000 -
کیا کارنز مدل 2016-2018 260,000,000 تا 380,000,000 249,428,000
کیا موهاوی مدل 2010-2012 6 سیلندر 200,000,000 تا 400,000,000 -
8 سیلندر 240,000,000 تا 450,000,000 -
کیا کارنیوال مدل2008-2009 90,000,000 تا 180,000,000 -
کیا اپیروس مدل 2008-2009 140,000,000 تا 270,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2009-2010 ساده 130,000,000 تا 200,000,000 -
GT لاین 150,000,000 تا 220,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2012-2015 ساده 170,000,000 تا 310,000,000 -
GT لاین 190,000,000 تا 330,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2015-2018 JF فول GT 470,000,000 234,183,000
JF فول GT + رادار 520,000,000 -
JF فول GT 2018 - 266,583,000
JF هیبریدی 2018 - 227,430,000
قيمت محصولات لکسوس به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:42

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لکسوس IS300 کروک 270,000,000 تا 550,000,000 -
لکسوس GS مدل 2008-2010 430 180,000,000 تا 340,000,000 -
460 200,000,000 تا 380,000,000 -
لکسوس GS مدل 2014-2015 250 450,000,000 تا 750,000,000 -
fsport 250 500,000,000 تا 800,000,000 -
لکسوسES350 مدل 2008-2011 200,000,000 تا 580,000,000 -
لکسوس ES250 مدل 2013-2014 370,000,000 تا 650,000,000 -
لکسوس CT200h مدل 2012-2016 200,000,000 تا 550,000,000 -
لکسوس IS مدل 2009-2013 250,000,000 تا 500,000,000 -
لکسوس IS مدل 2014-2015 250 280,000,000 تا 550,000,000 -
fsport 250 350,000,000 تا 620,000,000 -
لکسوس LS مدل 2008-2011 460 560,000,000 تا 1,200,000,000 -
لکسوس LX570 مدل 2012-2013 570 1,600,000,000 تا 2,400,000,000 -
لکسوس RX مدل 2007-2009 350 210,000,000 تا 390,000,000 -
لکسوس RX مدل 2010-2013 350 280,000,000 تا 650,000,000 -
لکسوس NX NX200 T سه کلید 550,000,000 تا 700,000,000 -
NX200 T هفت کلید 780,000,000 -
NX200 T هفت کلید - F اسپورت 795,000,000 -
NX300 H سه کلید 550,000,000 تا 720,000,000 -
NX300 H شش کلید 2017 780,000,000 -
NX300 H هفت کلید 2017 795,000,000 -
لکسوس RX مدل 2017-2018 2017 1,090,000,000 -
قيمت محصولات لوتوس به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 17:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لوتوس الیزه S 700,000,000 تا 800,000,000 -
قيمت محصولات لوکسژن به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:55

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات مزدا به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:00

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مزدا 3 نیو تیپ 1 80,000,000 تا 160,000,000 -
تیپ 2 100,000,000 تا 200,000,000 -
تیپ 3 110,000,000 تا 220,000,000 -
تیپ 4 237,000,000 142,700,000
مزدا 3 مدل 1386-1389 تیپ 1 مونتاژ 60,000,000 تا 100,000,000 -
تیپ 2 مونتاژ 65,000,000 تا 110,000,000 -
تیپ 3 مونتاژ 70,000,000 تا 120,000,000 -
مزدا 323 مدل 1380-1386 دنده ای 22,000,000 تا 75,000,000 -
اتوماتیک 36,000,000 تا 85,000,000 -
مزدا 2 مدل 1390-1392 مونتاژ 65,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات ام جی به روز شده در: 9 مرداد 1397 ساعت 13:15

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام جی 360 اتوماتیک 78,000,000 تا 90,000,000 -
اتوماتیک توربو 126,000,000 88,800,000
دنده ای 85,000,000 63,800,000
ام جی GT 2015-2016 145,000,000 تا 160,000,000 -
ام جی 350 65,000,000 تا 105,000,000 -
ام جی 6 2010-2016 GT 85,000,000 تا 210,000,000 -
مگنت 80,000,000 تا 150,000,000 -
ام جی 550 اتوماتیک 65,000,000 تا 150,000,000 -
ام جی GS 155,000,000 تا 185,000,000 -
ام جی 3 مدل 2011-2017 50,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات مینی به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:21

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مینی کانتریمن کانتریمن S 790,000,000 645,000,000
مینی کلابمن S کلابمن S 750,000,000 568,500,000
مینی کوپر کوپر 475,000,000 359,000,000
کوپر S 680,000,000 526,000,000
مینی کوپر 3 در مدل 2012 340,000,000 تا 410,000,000 -
قيمت محصولات میتسوبیشی به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:18

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

میتسوبیشی اکلیپس کراس - 264,000,000
میتسوبیشی اوتلندر PHEV 395,000,000 318,000,000
میتسوبیشی پاجرو 5 در 6 سیلندر 250,000,000 تا 510,000,000 -
میتسوبیشی میراژ مدل 2015-2016 65,000,000 تا 95,000,000 -
میتسوبیشی میراژ مدل 2017 2017 90,000,000 تا 110,000,000 -
2018 130,000,000 118,000,000
میتسوبیشی لنسر مدل 2014-2018 1.6 دنده ای 110,000,000 تا 170,000,000 -
1.6 اتوماتیک 130,000,000 تا 180,000,000 -
1.8 اتوماتیک 2017 225,000,000 194,000,000
1.8 اتوماتیک 2018 245,000,000 210,000,000
میتسوبیشی ASX مدل 2012-2016 تیپ 4 170,000,000 تا 280,000,000 -
مید لاین 170,000,000 تا 290,000,000 -
میتسوبیشی ASX مدل 2017-2018 2017 305,000,000 245,000,000
2018 330,000,000 259,000,000
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2014-2015 تیپ 3 200,000,000 تا 290,000,000 -
تیپ 4 220,000,000 تا 340,000,000 -
تیپ 5 220,000,000 تا 360,000,000 -
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2016-2018 2017 360,000,000 تا 480,000,000 325,000,000
2018 360,000,000 تا 600,000,000 359,000,000
قيمت محصولات نیسان به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:34

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

نیسان مورانو مدل 2010-2012 LE 180,000,000 تا 400,000,000 -
SE 160,000,000 تا 330,000,000 -
نیسان مورانو مدل 2008 LE 120,000,000 تا 210,000,000 -
SE 120,000,000 تا 240,000,000 -
SL 90,000,000 تا 170,000,000 -
نیسان ماکسیما مدل 1381-1391 دنده ای 50,000,000 تا 175,000,000 -
اتوماتیک 65,000,000 تا 200,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2009-2010 120,000,000 تا 210,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2010-2012 130,000,000 تا 250,000,000 -
نیسان رونیز مدل 1382-1389 70,000,000 تا 150,000,000 -
نیسان جوک اسپرت 415,000,000 260,000,000
پلاتینیوم 350,000,000 202,000,000
اسکای پک 305,000,000 191,000,000
نیسان تینا مدل 2010-2013 مونتاژ 1389_92 نیمه فول 170,000,000 تا 300,000,000 -
مونتاژ 1389_92 فول 180,000,000 تا 350,000,000 -
وارداتی 170,000,000 تا 320,000,000 -
نیسان ایکس تریل 2017 440,000,000 298,000,000
2018 - 349,000,000
قيمت محصولات پژو به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پژو 207i نیوفیس دنده ای 74,000,000 47,128,000
اتوماتیک 92,000,000 54,361,000
پژو 301 وارداتی 2016 110,000,000 تا 155,000,000 95,094,000
پژو 2008 1397 190,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 340,000,000 234,000,000
پژو 405 SLX 54,000,000 35,105,000
پژو 405 GLX GLX 47,000,000 32,944,000
GLX دوگانه 49,000,000 34,745,000
پژو 206 تیپ 2 52,500,000 36,286,000
تیپ 5 61,000,000 41,942,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 65,000,000 تا 120,000,000 -
قيمت محصولات پروتون به روز شده در: 10 تیر 1397 ساعت 18:21

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پروتون ویرا مدل 1385-1387 16,000,000 تا 28,000,000 -
پروتون ایمپیان مدل 2008 20,000,000 تا 40,000,000 -
پروتون GEN2 مدل 2007-2008 24,000,000 تا 42,000,000 -
مدل 2009 26,000,000 تا 45,000,000 -
قيمت محصولات رنو به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 18:48

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 60,000,000 تا 66,000,000 -
اتوماتیک 73,000,000 تا 80,000,000 -
رنو اسکالا کروک 2014-2016 200,000,000 تا 320,000,000 -
رنو اسکالا مدل 2013-2014 1.6 لیتر 140,000,000 تا 200,000,000 -
2.0 لیتر E2 150,000,000 تا 250,000,000 -
2.0 لیتر E4 170,000,000 تا 300,000,000 -
رنو تلیسمان 2017 460,000,000 244,000,000
2018 495,000,000 275,000,000
رنو مگان مدل 2006-2010 1.6 وارداتی 45,000,000 تا 80,000,000 -
2.0 وارداتی 55,000,000 تا 85,000,000 -
1.6 E1 مونتاژ 1387-1393 45,000,000 تا 95,000,000 -
1.6 E2 مونتاژ 1387-1393 52,000,000 تا 100,000,000 -
2.0 مونتاژ 1387-1393 65,000,000 تا 130,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2009-2011 95,000,000 تا 170,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2012-2014 160,000,000 تا 290,000,000 -
رنو لتیتود مدل 2011-2012 2011-2012 180,000,000 تا 290,000,000 -
رنو کپچر با گرمکن صندلی 237,000,000 -
رنو لاگونا کوپه 2012 160,000,000 تا 250,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2012-2015 دنده ای 90,000,000 تا 150,000,000 -
E2 95,000,000 تا 170,000,000 -
E4 95,000,000 تا 190,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2016-2017 دنده ای 130,000,000 تا 180,000,000 -
E2 140,000,000 تا 190,000,000 -
E4 160,000,000 تا 210,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2016-2018 2017 فول (اتوپارک + اتوترانک) 540,000,000 295,000,000
2018 فول (اتوپارک + اتوترانک) 570,000,000 325,000,000
رنو سیمبل مدل 2016-2018 PE 80,000,000 تا 110,000,000 -
SE 85,000,000 تا 120,000,000 -
LE 85,000,000 تا 125,000,000 -
رنو ساندرو استپ وی دنده ای 86,000,000 53,877,000
اتوماتیک 101,000,000 61,000,000
رنو ساندرو دنده ای 52,000,000 تا 62,000,000 -
دنده ای - گیربکس JHQ 80,000,000 48,956,000
اتوماتیک 90,000,000 54,644,000
رنو سافران مدل 2013-2015 2.0 لیتر PE 140,000,000 تا 200,000,000 -
2.0 لیتر SE 150,000,000 تا 220,000,000 -
2.5 لیتر PE 170,000,000 تا 270,000,000 -
2.5 لیتر LE 160,000,000 تا 260,000,000 -
رنو داستر PE تک دیفرانسیل 125,000,000 تا 170,000,000 -
PE دو دیفرانسیل 130,000,000 تا 180,000,000 -
SE تک دیفرانسیل 135,000,000 تا 185,000,000 -
SE دو دیفرانسیل 150,000,000 تا 200,000,000 -
SE تک دیفرانسیل 2018 230,000,000 155,000,000
SE دو دیفرانسیل 2018 250,000,000 165,000,000
رنو تندر90 E2 25,000,000 تا 57,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 70,000,000 43,770,000
E2 اتوماتیک 45,000,000 تا 70,000,000 -
قيمت محصولات سانگ یانگ به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:20

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سانگ یانگ رکستون G4 450,000,000 تا 650,000,000 348,800,000
سانگ یانگ تیوولی 2017 آرمور 190,000,000 -
2018 آرمور 218,000,000 136,141,000
سانگ یانگ کوراندو مدل 2007 2300 65,000,000 تا 95,000,000 -
3200 70,000,000 تا 110,000,000 -
سانگ یانگ کوراندو مدل 2015-2017 پرمیوم 150,000,000 تا 220,000,000 -
پرمیوم پلاس 170,000,000 تا 240,000,000 -
پرمیوم پلاس 2018 220,000,000 تا 260,000,000 239,800,000
سانگ یانگ کایرون مدل 2010-2012 140,000,000 تا 220,000,000 -
سانگ یانگ رکستون مدل 2012 160,000,000 تا 260,000,000 -
سانگ یانگ رکستون مدل 2013-2014 180,000,000 تا 300,000,000 -
سانگ یانگ چیرمن 500 80,000,000 تا 110,000,000 -
600 85,000,000 تا 120,000,000 -
سانگ یانگ تیوولی مدل 2016-2017 الیت 160,000,000 تا 220,000,000 -
اسپرت 170,000,000 تا 210,000,000 -
سانگ یانگ اکتیون مدل 2009-2013 110,000,000 تا 210,000,000 -
قيمت محصولات سوبارو به روز شده در: 25 خرداد 1397 ساعت 18:39

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوبارو لگاسی 2.0 100,000,000 تا 160,000,000 -
سوبارو فارستر 2.0 توربو 210,000,000 تا 290,000,000 -
قيمت محصولات سوزوکی به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:40

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 90,000,000 تا 185,000,000 152,537,000
2.4 اتوماتیک 268,000,000 161,305,000
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 140,000,000 تا 190,000,000 -
قيمت محصولات تویوتا به روز شده در: 11 تیر 1397 ساعت 19:29

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تویوتا CHR Dynamic 414,000,000 279,000,000
Premium 445,000,000 289,000,000
Lounge 428,000,000 285,000,000
Icon 400,000,000 275,000,000
تویوتا فورچونر مدل 2010-2012 400,000,000 تا 750,000,000 -
تویوتا یاریس سدان مدل 2008-2011 80,000,000 تا 135,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2008-2011 70,000,000 تا 110,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2012-2013 100,000,000 تا 145,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2015-2016 130,000,000 تا 165,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2016 اتوماتیک 740,000,000 -
دستی 670,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2007-2005 GXR 260,000,000 تا 450,000,000 -
VXR 350,000,000 تا 550,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2008-2013 GXR 600,000,000 تا 1,300,000,000 -
VXR 700,000,000 تا 1,450,000,000 -
تویوتا کمری گرند مدل 2005-2006 80,000,000 تا 180,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2007-2011 GL 90,000,000 تا 210,000,000 -
GLX 95,000,000 تا 240,000,000 -
SE 90,000,000 تا 190,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2012-2014 GL 170,000,000 تا 300,000,000 -
GLX 180,000,000 تا 350,000,000 -
تویوتا کمری هیبریدی GL 300,000,000 تا 470,000,000 -
GLX 350,000,000 تا 550,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2013-2017 XLI 180,000,000 تا 280,000,000 -
GLI 200,000,000 تا 300,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2008-2012 XLI 85,000,000 تا 185,000,000 -
GLI 100,000,000 تا 200,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2005-2008 XLI 70,000,000 تا 120,000,000 -
GLI 75,000,000 تا 130,000,000 -
تویوتا فورچونر مدل 2013-2014 550,000,000 تا 850,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2016-2018 2017 مدل T3-E 610,000,000 343,500,000
2018 مدل T3-V 620,000,000 353,500,000
2018 مدل T3-E 650,000,000 373,500,000
تویوتا Rav4 مدل 2013-2015 280,000,000 تا 500,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2008-2012 150,000,000 تا 270,000,000 -
تویوتا سولارا مدل 2006-2007 100,000,000 تا 220,000,000 -
تویوتا GT86 مدل 2013-2014 190,000,000 تا 320,000,000 -
تویوتا پریوس مدل 2016-2017 1.8 لیتر تیپ C 250,000,000 194,500,000
1.8 لیتر تیپ 2 267,000,000 197,500,000
1.8 لیتر تیپ 3 280,000,000 210,000,000
تویوتا یاریس سدان مدل 2014-2015 130,000,000 تا 200,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2005-2010 220,000,000 تا 750,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2012-2013 450,000,000 تا 1,000,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2005-2009 VX 220,000,000 تا 400,000,000 -
GX 200,000,000 تا 370,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2012-2013 4 سیلندر 450,000,000 تا 700,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2012-2013 اسپرت 300,000,000 تا 420,000,000 -
گرند 350,000,000 تا 500,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2009-2011 اسپرت 170,000,000 تا 290,000,000 -
گرند 200,000,000 تا 350,000,000 -
تویوتا FJ کروزر مدل 2011-2013 450,000,000 تا 850,000,000 -
قيمت محصولات ولوو به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:38

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ولوو V40 320,000,000 تا 490,000,000 -
ولوو C70 مدل 2013 کروک 260,000,000 تا 440,000,000 -
ولوو C30 مدل 2010-2013 170,000,000 تا 300,000,000 -
ولوو XC60 مدل 2013-2014 390,000,000 تا 620,000,000 -
ولوو XC90 تیپ Momentum 1,280,000,000 -
تیپ R-Design 1,400,000,000 -
تیپ Inscription 1,450,000,000 -
قيمت محصولات سئات به روز شده در: 18 تیر 1397 ساعت 08:06

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات سایپا به روز شده در: 27 مرداد 1397 ساعت 13:49

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کیا سراتو آپشنال سایپا 1600 دنده ای 138,000,000 93,813,000
2000 اتوماتیک 170,000,000 113,062,000
وانت پادرا PE6 - 48,870,000
وانت زامیاد Z24 معمولی 44,000,000 37,628,000
گازسوز 46,500,000 41,448,000
کوییک دنده ای - 32,988,999
اتوماتیک - 39,889,000
اتوماتیک پلاس 50,000,000 45,993,000
کیا سراتو سایپا 1600 دنده ای 128,000,000 87,924,000
2000 اتوماتیک 156,000,000 104,362,000
ساینا EX( سفید) 38,400,000 31,143,000
EX (تنوع رنگ) 38,800,000 31,411,000
LUX اتوماتیک 47,700,000 42,102,000
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 16,000,000 تا 32,000,000 -
پراید 132 SE (سفید) 29,000,000 22,122,000
SE (تنوع رنگ) 29,500,000 22,390,000
پراید 141 مدل 1389-1394 8,000,000 تا 23,000,000 -
پراید 111 SE (سفید) 30,300,000 22,492,000
SE (تنوع رنگ) 30,500,000 22,760,000
پراید 131 SE (سفید) 28,900,000 22,709,000
SE (تنوع رنگ) 29,200,000 22,977,000
سایپا تیبا 2 رینگ فولادی (سفید) 34,300,000 30,121,000
رینگ فولادی (تنوع رنگ) 34,500,000 30,389,000
رینگ آلومینیومی (سفید) 35,800,000 30,821,000
رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 36,000,000 31,089,000
سایپا تیبا SX (سفید) 33,000,000 27,507,000
SX (تنوع رنگ) 33,000,000 27,775,000
SX (سفید) دوگانه 34,300,000 29,000,000
SX (تنوع رنگ) دوگانه 34,500,000 29,268,000
آریو S300 سایپا 1.5 لیتر دنده ای 40,000,000 تا 53,000,000 -
1.6 لیتر دنده ای 61,000,000 53,985,000
1.6 لیتر اتوماتیک 75,000,000 62,746,000
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 104,000,000 74,952,000
قيمت محصولات ایران خودرو به روز شده در: 27 مرداد 1397 ساعت 13:42

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تندر پیکاپ 50,000,000 39,162,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 74,000,000 47,128,000
اتوماتیک 92,000,000 54,361,000
دنا پلاس توربو 92,000,000 58,088,000
هایما S5 اتوماتیک 147,000,000 98,640,000
پژو 301 وارداتی 2016 110,000,000 تا 155,000,000 95,094,000
سمند سورن ELX سورن ELX سال کد 57511 65,000,000 41,128,000
سورن ELX توربو 43,000,000 تا 49,000,000 -
سورن ELX جدید توربو 73,500,000 42,941,000
تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 60,000,000 تا 66,000,000 -
اتوماتیک 73,000,000 تا 80,000,000 -
دنا پلاس 84,000,000 53,265,000
آریسان دوگانه سوز 35,000,000 31,786,000
بنزینی 23,000,000 تا 28,000,000 -
پیکاپ فوتون بنزینی 165,000,000 128,000,000
دیزلی 95,000,000 تا 200,000,000 -
سمند سورن دنده ای 1387-97 20,000,000 تا 46,000,000 -
هایما S7 2.0 100,000,000 تا 160,000,000 -
هایما S7 توربو فول 170,000,000 104,311,000
رنو کپچر با گرمکن صندلی 237,000,000 -
دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک 73,000,000 50,000,000
سمند سمند LX کد 29340 49,500,000 33,534,999
سمندEF7 کد 29212 50,000,000 34,338,000
سمند EF7 دوگانه کد 29110 53,000,000 36,082,000
سمند EF7 دوگانه کد 29116 54,000,000 36,617,000
رانا دنده ای 56,000,000 39,509,000
پژو 2008 1397 190,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 340,000,000 234,000,000
پژو پارس سال پارس سال کد 28229 59,500,000 40,774,000
پارس سال کد 28232 59,000,000 40,595,000
پارس سال دوگانه کد 28316 60,800,000 42,241,000
پارس LX کد 28513 69,000,000 42,481,000
پارس LX کد 28515 70,000,000 42,663,000
پارس اتوماتیک TU5 80,600,000 54,800,000
پژو 206 SD دنده ای 62,000,000 42,763,000
پژو 405 SLX 54,000,000 35,105,000
پژو 405 GLX GLX 47,000,000 32,944,000
GLX دوگانه 49,000,000 34,745,000
رنو تندر90 E2 25,000,000 تا 57,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 70,000,000 43,770,000
E2 اتوماتیک 45,000,000 تا 70,000,000 -
سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 90,000,000 تا 185,000,000 152,537,000
2.4 اتوماتیک 268,000,000 161,305,000
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 140,000,000 تا 190,000,000 -
دنا 68,000,000 46,989,000
پژو 206 تیپ 2 52,500,000 36,286,000
تیپ 5 61,000,000 41,942,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 65,000,000 تا 120,000,000 -
قيمت محصولات دی اس به روز شده در: 11 تیر 1397 ساعت 20:15

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

DS4 کراس بک 2017 240,000,000 تا 300,000,000 -
DS3 2016-2017 170,000,000 تا 210,000,000 -
2018 245,000,000 211,000,000
DS5 LS مدل 2017 2017 285,000,000 229,500,000
DS5 2017-2015 260,000,000 تا 380,000,000 -
2018 390,000,000 353,000,000
DS7 تیپ 2 - 469,000,000
تیپ 3 - 475,000,000
DS6 2018 430,000,000 376,500,000
قيمت محصولات فاو به روز شده در: 27 مرداد 1397 ساعت 11:41

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فاو ولا V5 دستی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 30,000,000 تا 45,000,000 -
اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 38,000,000 تا 50,000,000 -
بسترن B50F 80,000,000 تا 132,000,000 -
بسترن B50 80,000,000 تا 118,000,000 -
بسترن B30 97 104,000,000 79,500,000
قيمت محصولات لیفان به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:54

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لیفان 620 مدل 1390-1394 1.6 25,000,000 تا 40,000,000 -
1.8 90-1396 30,000,000 تا 58,000,000 -
لیفان 520 مدل 1389-1392 16,000,000 تا 27,000,000 -
لیفان X50 دنده ای 40,000,000 تا 75,000,000 -
اتوماتیک 92,000,000 86,500,000
لیفان X60 دنده ای 45,000,000 تا 85,000,000 -
اتوماتیک 97 101,000,000 97,500,000
لیفان 820 97 138,000,000 109,900,000
قيمت محصولات هایما به روز شده در: 5 خرداد 1397 ساعت 08:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هایما S5 اتوماتیک 147,000,000 98,640,000
هایما S7 2.0 100,000,000 تا 160,000,000 -
هایما S7 توربو فول 170,000,000 104,311,000
قيمت محصولات هاوال به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:49

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 166,000,000 104,600,000
هاوال M4 55,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات اسمارت به روز شده در: 5 تیر 1397 ساعت 18:54

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

اسمارت فورتو 200,000,000 تا 280,000,000 -
قيمت محصولات زوتی به روز شده در: 6 خرداد 1397 ساعت 02:37

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کوپا توربو 210 اکسلنت - 100,000,000
رویال - 120,000,000
فلگشیپ - 140,000,000
آریو S300 سایپا 1.5 لیتر دنده ای 40,000,000 تا 53,000,000 -
1.6 لیتر دنده ای 61,000,000 53,985,000
1.6 لیتر اتوماتیک 75,000,000 62,746,000

مشاهده فهرست قیمت خودروها

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar