apshen.com

قیمت روز خودروها

قيمت محصولات ب ام و به روز شده در: 12 مهر 1397 ساعت 14:43

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ب ام و سری 3 GT 328i 850,000,000 -
ب ام و سری 2 اکتیو تورر 218i Executive 2018 700,000,000 554,000,000
ب ام و سری یک 120i 650,000,000 -
125i 700,000,000 تا 800,000,000 -
ب ام و X3 20i 600,000,000 -
28i 2012-2014 500,000,000 تا 700,000,000 -
35i 2014 700,000,000 -
ب ام و سری 7 LEGACY 2,250,000,000 -
LEGASY SPORT 2,290,000,000 -
LEGASY LOUNGE 2,330,000,000 -
Unique 2,300,000,000 -
ب ام و X5 مدل 2012-2013 50i 700,000,000 تا 1,000,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2013-2015 18i 250,000,000 تا 400,000,000 -
28i 300,000,000 تا 460,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2005-2010 25i 200,000,000 تا 320,000,000 -
30i 250,000,000 تا 350,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2005 318i 130,000,000 -
320i 140,000,000 -
325i 150,000,000 -
330i 165,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2007-2011 320i 160,000,000 تا 200,000,000 -
325i 250,000,000 -
330i 300,000,000 -
ب ام و سری 3 کوپه مدل 2007-2012 320i 250,000,000 -
325i 300,000,000 -
330i 350,000,000 -
335i 400,000,000 -
ب ام و سری 4 کوپه و کروک کوپه 420i 600,000,000 تا 800,000,000 -
کروک 428i 800,000,000 تا 1,050,000,000 -
ب ام و سری 4 گرن کوپه 420i 750,000,000 -
428i 850,000,000 -
ب ام و سری 3 کروک مدل 2007-2012 320i 270,000,000 -
325i 320,000,000 -
330i 370,000,000 -
335i 420,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2005-2008 تیپ 730li 400,000,000 -
تیپ 740li 600,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2011-2016 تیپ 520i 700,000,000 -
تیپ 523i 500,000,000 -
تیپ 528i 800,000,000 تا 1,000,000,000 -
تیپ 535i 700,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2017-2018 530i Business Plus 1,750,000,000 1,704,000,000
530i Progressive 1,850,000,000 1,779,000,000
530i Progressive Plus 1,880,000,000 1,799,000,000
530i Perfection 1,950,000,000 1,849,000,000
ب ام و سری 6 مدل 2005-2011 کروک 630i 350,000,000 تا 700,000,000 -
کوپه 630i 280,000,000 تا 600,000,000 -
ب ام و سری 6 مدل 2012-2014 650 گرن کوپه 1,200,000,000 تا 1,900,000,000 -
650 کروک 1,200,000,000 تا 1,800,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2008-2011 740li 450,000,000 تا 800,000,000 -
750li 500,000,000 تا 900,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان 320i 2012-2017 500,000,000 تا 700,000,000 -
328i 2012-2015 500,000,000 تا 800,000,000 -
320i 2018 1,250,000,000 -
330i 2018 1,350,000,000 1,199,000,000
ب ام و سری 2 کوپه و کروک 220i کوپه 500,000,000 تا 600,000,000 -
ب ام و سری یک هاچ بک مدل 2007-2011 118i 150,000,000 -
120i 200,000,000 -
ب ام و سری یک کوپه و کروک مدل 2009-2011 120i کروک 250,000,000 -
125i کروک 280,000,000 -
125i کوپه 250,000,000 -
ب ام و X6 مدل 2009-2014 35i 1,200,000,000 -
50i 1,300,000,000 -
ب ام و X4 28I تیپ Exclusive 1,400,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2015-2017 20i 500,000,000 تا 860,000,000 -
28i 1,200,000,000 -
30i 600,000,000 تا 1,100,000,000 -
35i 800,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2016-2017 25i Adventure Sport 1,000,000,000 879,000,000
بی ام و Z4 مدل 2010-2015 20i 500,000,000 تا 600,000,000 -
28i 450,000,000 تا 700,000,000 -
35i 500,000,000 تا 800,000,000 -
بی ام و i8 مدل 2015-2016 2,000,000,000 تا 3,000,000,000 -
قيمت محصولات بنز به روز شده در: 31 شهریور 1397 ساعت 15:13

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بنز E کلاس E200 2016 1,460,000,000 -
E200 2017 1,900,000,000 -
E250 2016 1,300,000,000 -
E250 2017 2,000,000,000 -
بنز E کلاس E200 360,000,000 تا 620,000,000 -
E300 420,000,000 تا 750,000,000 -
E350 550,000,000 تا 920,000,000 -
بنز CLA CLA200 2016 1,300,000,000 -
CLA250 850,000,000 تا 1,100,000,000 -
2016 CLA45 1,450,000,000 -
2017 CLA45 1,650,000,000 -
بنز S کلاس S350 400,000,000 تا 750,000,000 -
S500 500,000,000 تا 880,000,000 -
بنز S کلاس S350 750,000,000 تا 1,300,000,000 -
S500 950,000,000 تا 1,500,000,000 -
S550 1,100,000,000 تا 1,700,000,000 -
بنز S کلاس 2,000,000,000 تا 3,100,000,000 -
بنز B کلاس B200 130,000,000 تا 250,000,000 -
B200 Turbo 150,000,000 تا 300,000,000 -
بنز CLK CLK200 کروک 180,000,000 تا 320,000,000 -
CLK280 کروک 250,000,000 تا 450,000,000 -
بنز CLS CLS350 300,000,000 تا 650,000,000 -
CLS500 420,000,000 تا 750,000,000 -
بنز CLS CLS350 800,000,000 تا 1,100,000,000 -
CLS500 900,000,000 تا 1,400,000,000 -
بنز E کلاس کروک E350 کوپه 400,000,000 تا 620,000,000 -
E350 کروک 450,000,000 تا 700,000,000 -
بنز E کلاس کروک E200 800,000,000 تا 1,100,000,000 -
E250 850,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز SLK SLK200 250,000,000 تا 370,000,000 -
SLK280 280,000,000 تا 450,000,000 -
بنز SLK SLK350 700,000,000 تا 950,000,000 -
بنز CL500 800,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز E کلاس E200 160,000,000 تا 270,000,000 -
E230 180,000,000 تا 290,000,000 -
E280 200,000,000 تا 320,000,000 -
E350 250,000,000 تا 350,000,000 -
بنز E کلاس E200 550,000,000 تا 900,000,000 -
E250 600,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز SL SL350 420,000,000 تا 650,000,000 -
SL500 600,000,000 تا 800,000,000 -
بنز C کلاس C180 90,000,000 تا 190,000,000 -
C200 100,000,000 تا 210,000,000 -
C230 110,000,000 تا 230,000,000 -
C280 120,000,000 تا 250,000,000 -
بنز C کلاس C180 160,000,000 تا 320,000,000 -
C200 180,000,000 تا 380,000,000 -
C280 200,000,000 تا 400,000,000 -
C300 220,000,000 تا 420,000,000 -
C350 260,000,000 تا 450,000,000 -
بنز C کلاس C200 400,000,000 تا 620,000,000 -
C300 420,000,000 تا 660,000,000 -
C350 420,000,000 تا 720,000,000 -
بنز C کلاس C200 750,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز GLK GLK350 400,000,000 تا 750,000,000 -
بنز ML ML350 350,000,000 تا 800,000,000 -
بنز A کلاس مدل 2008 A200 100,000,000 تا 200,000,000 -
A200 توربو 150,000,000 تا 240,000,000 -
قيمت محصولات پورشه به روز شده در: 31 شهریور 1397 ساعت 15:14

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پورشه ماکان مدل 2015-2017 ساده 1,450,000,000 -
توربو 1,750,000,000 -
پورشه کاین مدل 2009-2010 6 سیلندر 450,000,000 تا 650,000,000 -
پورشه کاین مدل 2011-2013 6سیلندر 700,000,000 تا 1,200,000,000 -
GTS 850,000,000 تا 1,400,000,000 -
s 850,000,000 تا 1,600,000,000 -
توربو 900,000,000 تا 1,700,000,000 -
پورشه کیمن S مدل 2010-2011 650,000,000 تا 900,000,000 -
پورشه پانامرا مدل 2010-2013 6 سیلندر 700,000,000 تا 1,200,000,000 -
4S 800,000,000 تا 1,300,000,000 -
توربو 850,000,000 تا 1,400,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2010-2012 6 سیلندر 380,000,000 تا 600,000,000 -
6 سیلندر S 400,000,000 تا 650,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2017 718 1,400,000,000 -
718 S 1,700,000,000 -
پورشه 911 کررا S مدل 2011-2014 کوپه 1,500,000,000 تا 2,000,000,000 -
کروک 1,400,000,000 تا 1,900,000,000 -
قيمت محصولات مازراتی به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:51

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مازراتی کواتروپورت مدل 2012-2014 Quattroporte S 4.7 2,200,000,000 تا 2,700,000,000 -
مازراتی گرن توریزمو مدل 2008 ساده 2012 1,000,000,000 تا 1,500,000,000 -
S 2012 1,100,000,000 تا 1,600,000,000 -
مازراتی گرن کابریو مدل 2010 ساده 1,300,000,000 تا 1,800,000,000 -
اسپرت 1,500,000,000 تا 1,900,000,000 -
مازراتی گیبلی 1,900,000,000 تا 2,600,000,000 -
قيمت محصولات هوندا به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:49

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هوندا سیویک مدل 2012 130,000,000 تا 250,000,000 -
هوندا سیویک مدل 2013-2015 150,000,000 تا 300,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2013-2014 EX 180,000,000 تا 300,000,000 -
EXA 200,000,000 تا 290,000,000 -
EXB 220,000,000 تا 350,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2015 EX 200,000,000 تا 360,000,000 -
EXB 310,000,000 تا 450,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2016-2017 EXL 370,000,000 تا 500,000,000 -
هوندا CRV EX 340,000,000 تا 420,000,000 -
EXL 350,000,000 تا 470,000,000 -
تورینگ 390,000,000 تا 520,000,000 -
قيمت محصولات هیوندای به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:15

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 1 (GL) 450,000,000 363,900,000
تیپ 2 (GLS) 480,000,000 377,900,000
تیپ 3 (GLS پلاس) 520,000,000 389,900,000
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 800,000,000 تا 1,000,000,000 379,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبریدی تیپ 1 (GL) 315,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 2 (GLS) 300,000,000 تا 390,000,000 -
تیپ 3 (GLS پلاس) 2017 460,000,000 221,000,000
هیوندای i10 90,000,000 تا 160,000,000 -
هیوندای سوناتا مدل 2011-2014 160,000,000 تا 300,000,000 -
هیوندای سوناتا مدل 2015-2017 LF 2017 کرمان موتور 470,000,000 248,000,000
LF 2017 فول - 243,984,000
هیوندای کوپه مدل 2007-2009 دنده ای 65,000,000 تا 120,000,000 -
اتوماتیک 75,000,000 تا 130,000,000 -
هیوندای ورنا مدل 1383-1389 دنده ای 30,000,000 تا 60,000,000 -
اتوماتیک 35,000,000 تا 75,000,000 -
هیوندای ولستر 2011-2017 150,000,000 تا 300,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2010-2012 150,000,000 تا 330,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2012-2013 260,000,000 تا 410,000,000 -
هیوندای سانتافه مدل 2007-2012 140,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای سنتینیال مدل 2011-2012 400,000,000 تا 620,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2008-2010 115,000,000 تا 180,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 فول + اتوپارک - 250,416,000
TL کرمان موتور 476,000,000 278,000,000
هیوندای i30 85,000,000 تا 170,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2012-2014 180,000,000 تا 310,000,000 -
هیوندای آی ایکس IX55- 55 مدل 2009-2013 250,000,000 تا 560,000,000 -
هیوندای i40 180,000,000 تا 300,000,000 -
هیوندای i40 استیشن 170,000,000 تا 290,000,000 -
هیوندای جنسیس مدل 2010-2013 180,000,000 تا 550,000,000 -
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 2017 کرمان موتور 545,000,000 357,000,000
2017 فول + اتوپارک - 287,292,000
هیوندای I20 مدل2011-2015 80,000,000 تا 150,000,000 -
هیوندای i20 کرمان موتور 1397 197,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2013-2016 140,000,000 تا 260,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2017-2018 2 لیتر وارداتی 2018 - کرمان موتور - 204,500,000
2 لیتر وارداتی فول 2018 340,000,000 224,570,000
هیوندای اوانته مدل 84-91 دنده ای 45,000,000 تا 100,000,000 -
اتوماتیک 55,000,000 تا 110,000,000 -
هیوندای اکسنت فول 2017 130,000,000 تا 220,000,000 -
بلو 2017 120,000,000 تا 200,000,000 -
مونتاژ 199,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2006-2011 110,000,000 تا 290,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2012-2013 230,000,000 تا 490,000,000 -
قيمت محصولات فولکس واگن به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:22

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فولکس واگن پاسات 610,000,000 308,000,000
فولکس واگن Golf GTI 630,000,000 300,000,000
فولکس گل مدل 1384-1389 84-85 16,000,000 تا 40,000,000 -
فولکس تیگوان مدل 2018 710,000,000 335,000,000
فولکس واگن بیتل مدل 2012-2014 280,000,000 تا 450,000,000 -
قيمت محصولات آئودی به روز شده در: 12 مهر 1397 ساعت 14:04

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آئودی TT کروک 2008 900,000,000 -
آئودی Q5 2016 800,000,000 -
قيمت محصولات آلفارومئو به روز شده در: 12 مهر 1397 ساعت 14:06

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آلفارومئو 4C 2015 1,050,000,000 -
آلفارومئو میتو مدل 2012-2015 2012-2014 150,000,000 تا 220,000,000 -
آلفارومئو جولیتا 2012-2017 210,000,000 تا 450,000,000 -
قيمت محصولات بایک به روز شده در: 6 تیر 1397 ساعت 17:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بایک سنوا 108,000,000 تا 165,000,000 -
سابرینا سدان 55,000,000 تا 70,000,000 -
بایک سابرینا هاچ بک معمولی وارداتی 45,000,000 تا 65,000,000 -
معمولی مونتاژ 1394-1397 45,000,000 تا 62,000,000 -
قيمت محصولات بورگوارد به روز شده در: 31 شهریور 1397 ساعت 15:19

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بورگوارد BX5 390,000,000 239,000,000
بورگوارد BX7 500,000,000 299,600,000
قيمت محصولات برلیانس به روز شده در: 21 خرداد 1397 ساعت 20:04

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

برلیانس کراس C3 اتوماتیک 1.5 108,000,000 62,974,000
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 116,000,000 67,796,000
برلیانس H220 دنده ای 62,000,000 43,684,000
دنده ای + رینگ آلومینیومی 64,000,000 44,780,000
اتوماتیک 79,000,000 49,274,000
برلیانس H320 دنده ای 1.5 82,000,000 52,014,000
دنده ای 1.6 88,000,000 56,836,000
اتوماتیک 1.5 +مولتی مدیا 99,000,000 58,919,000
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 107,000,000 63,741,000
برلیانس H330 دنده ای 1.5 85,000,000 50,041,000
دنده ای 1.6 93,000,000 54,864,000
اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا 105,000,000 61,659,000
اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا 112,000,000 66,480,999
برلیانس V5 1393-94 85,000,000 تا 165,000,000 -
برلیانس H230 دنده ای 62,000,000 43,684,000
دنده ای + رینگ آلومینیومی 64,000,000 44,780,000
اتوماتیک 79,000,000 49,274,000
قيمت محصولات بی وای دی به روز شده در: 21 تیر 1397 ساعت 18:26

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بی وای دی F3 دستی 94,500,000 65,700,000
بی وای دی S6 2017 203,000,000 136,700,000
قيمت محصولات چانگان به روز شده در: 11 تیر 1397 ساعت 19:56

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

چانگان ایدو 1394-1396 80,000,000 تا 120,000,000 -
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 129,000,000 74,952,000
قيمت محصولات ام وی ام به روز شده در: 1 شهریور 1397 ساعت 19:03

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام وی ام X33 S ساده 85,000,000 تا 115,000,000 -
اسپرت 153,000,000 149,110,000
ام وی ام X33 دنده ای 35,000,000 تا 62,000,000 -
اتوماتیک 40,000,000 تا 65,000,000 -
ام وی ام X33 جدید دنده ای 50,000,000 تا 68,000,000 -
اتوماتیک 55,000,000 تا 72,000,000 -
ام وی ام x22 دنده ای 114,500,000 108,345,000
دنده ای اسپرت 70,000,000 تا 85,000,000 -
دنده ای اسپرت EX 119,000,000 112,840,000
اتوماتیک 128,500,000 -
اتوماتیک اسپرت 80,000,000 تا 95,000,000 -
اتوماتیک اسپرت EX 133,500,000 129,580,000
ام وی ام 550 دنده ای 45,000,000 تا 85,000,000 -
اتوماتیک 50,000,000 تا 100,000,000 -
ام وی ام 110 مدل 1384-1394 3 سیلندر 9,000,000 تا 16,000,000 -
4 سیلندر دنده ای 13,000,000 تا 18,000,000 -
4 سیلندر اتوماتیک 15,000,000 تا 20,000,000 -
ام وی ام 110S کامفورت 25,000,000 تا 38,000,000 -
لاکچری 28,000,000 تا 40,000,000 -
اسپرت لاکچری 50,000,000 64,944,999
ام وی ام 315 هاچ بک ساده 30,000,000 تا 60,000,000 -
اسپرت لاکچری 35,000,000 تا 65,000,000 -
اسپرت اکسلنت 85,000,000 89,125,000
ام وی ام 315 مدل 1391-1393 هاچ بک اسپرت 24,000,000 تا 45,000,000 -
هاچ بک اسپرت (Luxury) 33,000,000 تا 55,000,000 -
قيمت محصولات سیتروئن به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:42

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سیتروئن C5 100,000,000 تا 190,000,000 -
سیتروئن C5 55,000,000 تا 80,000,000 -
قيمت محصولات دانگ فنگ به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک 87,500,000 50,000,000
قيمت محصولات فیات به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:52

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فیات سی ینا مدل 1388-1389 22,000,000 تا 42,000,000 -
فیات 500 مدل 2014-2015 110,000,000 تا 160,000,000 -
قيمت محصولات فوتون به روز شده در: 25 خرداد 1397 ساعت 18:58

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پیکاپ فوتون بنزینی 210,000,000 128,000,000
دیزلی 95,000,000 تا 200,000,000 -
قيمت محصولات گک به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:07

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

گک گونو ترامپچی GS5 2015 110,000,000 تا 170,000,000 -
گک گونو G5 1392-93 70,000,000 تا 100,000,000 -
قيمت محصولات جیلی به روز شده در: 25 مهر 1397 ساعت 13:55

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جیلی GC6 فیس لیفت اتوماتیک 88,000,000 79,900,000
جیلی GC6 اتوماتیک 48,000,000 تا 68,000,000 -
جیلی امگرند X7 اتوماتیک 80,000,000 تا 185,000,000 -
جیلی EC7-RV اتوماتیک 55,000,000 تا 85,000,000 -
جیلی امگرند 7 مدل 2013-2014 دنده ای 55,000,000 تا 70,000,000 -
اتوماتیک 60,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات گریت وال به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 16:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 199,000,000 123,000,000
گریت وال C30 دستی 30,000,000 تا 45,000,000 -
اتوماتیک 36,000,000 تا 50,000,000 -
گریت وال وینگل 5 53,000,000 تا 70,000,000 -
هاوال M4 55,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات جک به روز شده در: 10 تیر 1397 ساعت 21:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جک J4 121,000,000 -
جک J3 سدان 25,000,000 تا 45,000,000 -
جک توجوی مدل 1391-1393 20,000,000 تا 45,000,000 -
جک s5 دنده ای 90,000,000 تا 180,000,000 -
اتوماتیک 97 204,000,000 -
جک S3 اتوماتیک 144,000,000 -
جک J5 1.5 دنده ای 40,000,000 تا 80,000,000 -
1.8 اتوماتیک 45,000,000 تا 90,000,000 -
قيمت محصولات کیا به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:11

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کیا پیکانتو 85,000,000 تا 135,000,000 -
کیا اسپورتیج QL 2017 550,000,000 319,000,000
کیا اسپورتیج مدل 2008-2010 110,000,000 تا 190,000,000 -
کیا اسپورتیج مدل 2011-2015 ساده 170,000,000 تا 330,000,000 -
GT لاین 180,000,000 تا 370,000,000 -
کیا پیکانتو مدل 2016-2017 175,000,000 99,105,000
کیا سراتو کوپه مدل 2013-2010 120,000,000 تا 210,000,000 -
کیا سراتو کوپه مدل 2015-2016 190,000,000 تا 310,000,000 -
کیا سراتو مدل 2007-2009 1.6 55,000,000 تا 90,000,000 -
1.8 55,000,000 تا 95,000,000 -
2.0 65,000,000 تا 110,000,000 -
کیا سراتو مدل 2017-2018 2017 350,000,000 214,702,000
2018 375,000,000 219,607,000
کیا سراتو مدل 2010-2012 1.6 75,000,000 تا 140,000,000 -
2.0 80,000,000 تا 180,000,000 -
کیا سراتو مدل 2014-2016 1.6 130,000,000 تا 200,000,000 -
1.8 140,000,000 تا 230,000,000 -
2.0 160,000,000 تا 260,000,000 -
کیا ریو هاچبک مدل 2015-2017 140,000,000 تا 200,000,000 -
کیا ریو سدان مدل 2015-2017 2017 230,000,000 109,850,000
کیا سورنتو مدل 2008-2009 ساده 120,000,000 تا 210,000,000 -
GT لاین 140,000,000 تا 240,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2010-2013 ساده 185,000,000 تا 400,000,000 -
GT لاین 210,000,000 تا 450,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2015-2018 2.4 لیتر فول 2017 610,000,000 -
2.4 لیتر فول GT 2017 700,000,000 303,572,000
2.4 لیتر فول 2018 - 354,916,000
کیا سول مدل 2012-2013 120,000,000 تا 250,000,000 -
کیا کادنزا مدل 2011-2013 200,000,000 تا 400,000,000 -
کیا کارنز مدل 2008-2010 80,000,000 تا 190,000,000 -
کیا کارنز مدل 2016-2018 260,000,000 تا 360,000,000 -
کیا موهاوی مدل 2010-2012 6 سیلندر 200,000,000 تا 410,000,000 -
8 سیلندر 240,000,000 تا 490,000,000 -
کیا کارنیوال مدل2008-2009 90,000,000 تا 240,000,000 -
کیا اپیروس مدل 2008-2009 140,000,000 تا 280,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2009-2010 ساده 130,000,000 تا 215,000,000 -
GT لاین 150,000,000 تا 240,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2012-2015 ساده 170,000,000 تا 340,000,000 -
GT لاین 190,000,000 تا 370,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2015-2018 JF فول GT 540,000,000 234,183,000
JF فول GT + رادار 580,000,000 -
JF فول GT 2018 - 266,583,000
قيمت محصولات لکسوس به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:20

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لکسوس IS کروک 300,000,000 تا 540,000,000 -
لکسوس GS 430 290,000,000 تا 490,000,000 -
460 310,000,000 تا 560,000,000 -
لکسوس GS مدل 2015-2018 250 500,000,000 تا 840,000,000 -
fsport 250 550,000,000 تا 860,000,000 -
لکسوس ES350 300,000,000 تا 620,000,000 -
لکسوس ES250 390,000,000 تا 640,000,000 -
لکسوس CT200h 270,000,000 تا 550,000,000 -
لکسوس IS 270,000,000 تا 500,000,000 -
لکسوس IS 250 390,000,000 تا 580,000,000 -
fsport 250 450,000,000 تا 620,000,000 -
لکسوس LS 460 550,000,000 تا 1,000,000,000 -
لکسوس LX570 570 1,800,000,000 تا 3,000,000,000 -
لکسوس RX 350 290,000,000 تا 490,000,000 -
لکسوس RX 350 450,000,000 تا 820,000,000 -
لکسوس NX NX200 T سه کلید 550,000,000 تا 800,000,000 -
NX200 T هفت کلید 1,050,000,000 -
NX200 T هفت کلید - F اسپورت 1,060,000,000 -
NX300 H سه کلید 550,000,000 تا 800,000,000 -
NX300 H شش کلید 2017 990,000,000 -
NX300 H هفت کلید 2017 1,045,000,000 -
لکسوس RX 2017 1,370,000,000 -
قيمت محصولات لوتوس به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 17:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لوتوس الیزه S 700,000,000 تا 800,000,000 -
قيمت محصولات لوکسژن به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:55

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات مزدا به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:00

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مزدا 3 نیو تیپ 1 80,000,000 تا 180,000,000 -
تیپ 2 100,000,000 تا 215,000,000 -
تیپ 3 110,000,000 تا 245,000,000 -
تیپ 4 274,000,000 142,700,000
مزدا 3 مدل 1386-1389 تیپ 1 مونتاژ 60,000,000 تا 100,000,000 -
تیپ 2 مونتاژ 65,000,000 تا 110,000,000 -
تیپ 3 مونتاژ 70,000,000 تا 120,000,000 -
مزدا 323 مدل 1380-1386 دنده ای 22,000,000 تا 75,000,000 -
اتوماتیک 36,000,000 تا 85,000,000 -
مزدا 2 مدل 1390-1392 مونتاژ 65,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات ام جی به روز شده در: 12 مهر 1397 ساعت 00:36

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام جی 360 اتوماتیک 95,000,000 تا 145,000,000 -
اتوماتیک توربو 154,500,000 88,800,000
دنده ای 109,500,000 63,800,000
ام جی GT 2016 صفر 200,000,000 -
ام جی 350 140,000,000 -
ام جی 6 2010-2016 GT 200,000,000 -
مگنت 130,000,000 -
ام جی 550 مدل 2012 120,000,000 -
ام جی GS مدل 2016 270,000,000 -
ام جی 3 مدل 2011-2017 مدل 2015 100,000,000 -
قيمت محصولات مینی به روز شده در: 31 شهریور 1397 ساعت 15:19

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مینی کانتریمن کانتریمن S 900,000,000 645,000,000
مینی کلابمن کلابمن S 850,000,000 568,500,000
مینی کوپر کوپر 610,000,000 359,000,000
کوپر S 770,000,000 526,000,000
مینی کوپر 3 در مدل 2012 340,000,000 تا 450,000,000 -
قيمت محصولات میتسوبیشی به روز شده در: 31 شهریور 1397 ساعت 15:11

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

میتسوبیشی اکلیپس کراس - 264,000,000
میتسوبیشی اوتلندر PHEV 2018 640,000,000 318,000,000
میتسوبیشی پاجرو 4 در 6 سیلندر 2006-2014 270,000,000 تا 700,000,000 -
میتسوبیشی میراژ مدل 2015-2016 70,000,000 تا 125,000,000 -
میتسوبیشی میراژ مدل 2017 2017 90,000,000 تا 140,000,000 -
2018 165,000,000 118,000,000
میتسوبیشی لنسر مدل 2014-2018 1.6 دنده ای 120,000,000 تا 210,000,000 -
1.6 اتوماتیک 140,000,000 تا 230,000,000 -
1.8 اتوماتیک 2017 235,000,000 194,000,000
1.8 اتوماتیک 2018 250,000,000 210,000,000
میتسوبیشی ASX مدل 2012-2016 تیپ 4 170,000,000 تا 310,000,000 -
مید لاین 180,000,000 تا 320,000,000 -
هاین لاین 190,000,000 تا 340,000,000 -
میتسوبیشی ASX مدل 2017-2018 2017 380,000,000 245,000,000
2018 405,000,000 259,000,000
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2014-2015 تیپ 3 250,000,000 تا 350,000,000 -
تیپ 4 260,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 5 260,000,000 تا 390,000,000 -
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2016-2018 2017 500,000,000 325,000,000
2018 560,000,000 359,000,000
قيمت محصولات نیسان به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:22

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

نیسان مورانو مدل 2010-2012 LE 180,000,000 تا 400,000,000 -
SE 160,000,000 تا 330,000,000 -
نیسان مورانو مدل 2008 LE 120,000,000 تا 210,000,000 -
SE 120,000,000 تا 240,000,000 -
SL 90,000,000 تا 170,000,000 -
نیسان ماکسیما مدل 1381-1391 دنده ای 60,000,000 تا 210,000,000 -
اتوماتیک 70,000,000 تا 230,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2009-2010 130,000,000 تا 240,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2010-2012 145,000,000 تا 290,000,000 -
نیسان رونیز مدل 1382-1389 75,000,000 تا 180,000,000 -
نیسان جوک اسپرت 420,000,000 260,000,000
پلاتینیوم 335,000,000 202,000,000
اسکای پک 310,000,000 191,000,000
نیسان تینا مدل 2010-2013 مونتاژ 1389_92 نیمه فول 170,000,000 تا 300,000,000 -
مونتاژ 1389_92 فول 180,000,000 تا 370,000,000 -
وارداتی 170,000,000 تا 340,000,000 -
نیسان ایکس تریل 2017 530,000,000 298,000,000
2018 590,000,000 349,000,000
قيمت محصولات پژو به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پژو 207i نیوفیس دنده ای 85,000,000 47,128,000
اتوماتیک 106,000,000 54,361,000
پژو 301 2016 167,000,000 95,094,000
پژو 2008 1397 233,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 434,000,000 234,000,000
پژو 405 SLX 57,000,000 35,105,000
پژو 405 GLX GLX 50,700,000 32,944,000
GLX دوگانه 53,000,000 34,745,000
پژو 206 تیپ 2 59,500,000 36,286,000
تیپ 5 69,000,000 41,942,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 90,000,000 تا 200,000,000 -
قيمت محصولات پروتون به روز شده در: 10 تیر 1397 ساعت 18:21

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پروتون ویرا مدل 1385-1387 16,000,000 تا 28,000,000 -
پروتون ایمپیان مدل 2008 20,000,000 تا 40,000,000 -
پروتون GEN2 مدل 2007-2008 24,000,000 تا 42,000,000 -
مدل 2009 26,000,000 تا 45,000,000 -
قيمت محصولات رنو به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:16

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

رنو تندر پیکاپ 75,000,000 39,162,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 90,000,000 -
اتوماتیک 109,000,000 -
رنو اسکالا کروک 200,000,000 تا 380,000,000 -
رنو اسکالا 1.6 لیتر 140,000,000 تا 210,000,000 -
2.0 لیتر E2 150,000,000 تا 230,000,000 -
2.0 لیتر E4 160,000,000 تا 260,000,000 -
رنو تلیسمان 2017 515,000,000 244,000,000
2018 550,000,000 275,000,000
رنو مگان مدل 2006-2010 1.6 وارداتی 45,000,000 تا 100,000,000 -
2.0 وارداتی 55,000,000 تا 120,000,000 -
1.6 E1 مونتاژ 1387-1393 45,000,000 تا 110,000,000 -
1.6 E2 مونتاژ 1387-1393 55,000,000 تا 135,000,000 -
2.0 مونتاژ 1387-1393 65,000,000 تا 160,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2009-2011 95,000,000 تا 230,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2012-2014 140,000,000 تا 300,000,000 -
رنو لتیتود مدل 2011-2012 180,000,000 تا 310,000,000 -
رنو کپچر با گرمکن صندلی 299,500,000 -
رنو لاگونا کوپه 2012 170,000,000 تا 350,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2012-2015 دنده ای 85,000,000 تا 200,000,000 -
E2 90,000,000 تا 215,000,000 -
E4 95,000,000 تا 230,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2016-2017 دنده ای 130,000,000 تا 210,000,000 -
E2 140,000,000 تا 220,000,000 -
E4 160,000,000 تا 250,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2016-2018 2017 فول (اتوپارک + اتوترانک) 570,000,000 295,000,000
2018 فول (اتوپارک + اتوترانک) 610,000,000 325,000,000
رنو سیمبل مدل 2016-2018 PE 80,000,000 تا 170,000,000 -
SE 85,000,000 تا 155,000,000 -
LE 85,000,000 تا 160,000,000 -
رنو ساندرو استپ وی دنده ای 106,000,000 53,877,000
اتوماتیک 124,000,000 61,000,000
رنو ساندرو دنده ای 55,000,000 تا 85,000,000 -
دنده ای - گیربکس JHQ 97,000,000 48,956,000
اتوماتیک 112,500,000 54,644,000
رنو سافران مدل 2013-2015 2.0 لیتر PE 140,000,000 تا 210,000,000 -
2.0 لیتر SE 150,000,000 تا 230,000,000 -
2.5 لیتر PE 170,000,000 تا 250,000,000 -
2.5 لیتر LE 160,000,000 تا 250,000,000 -
رنو داستر PE تک دیفرانسیل 125,000,000 تا 170,000,000 -
PE دو دیفرانسیل 130,000,000 تا 180,000,000 -
SE تک دیفرانسیل 135,000,000 تا 185,000,000 -
SE دو دیفرانسیل 150,000,000 تا 200,000,000 -
SE تک دیفرانسیل 2018 255,000,000 155,000,000
SE دو دیفرانسیل 2018 280,000,000 165,000,000
رنو تندر90 E2 40,000,000 تا 70,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 85,000,000 43,770,000
E2 اتوماتیک 60,000,000 تا 90,000,000 -
قيمت محصولات سانگ یانگ به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:21

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سانگ یانگ رکستون G4 650,000,000 348,800,000
سانگ یانگ تیوولی 2017 آرمور 270,000,000 -
2018 آرمور 300,000,000 136,141,000
سانگ یانگ کوراندو مدل 2007 2300 65,000,000 تا 135,000,000 -
3200 80,000,000 تا 170,000,000 -
سانگ یانگ کوراندو مدل 2015-2017 پرمیوم 170,000,000 تا 280,000,000 -
پرمیوم پلاس 200,000,000 تا 300,000,000 -
پرمیوم پلاس 2018 405,000,000 239,800,000
سانگ یانگ کایرون مدل 2010-2012 150,000,000 تا 250,000,000 -
سانگ یانگ رکستون مدل 2012 200,000,000 تا 380,000,000 -
سانگ یانگ رکستون مدل 2013-2014 250,000,000 تا 440,000,000 -
سانگ یانگ چیرمن 500 100,000,000 تا 210,000,000 -
600 120,000,000 تا 250,000,000 -
سانگ یانگ تیوولی مدل 2016-2017 الیت 200,000,000 تا 250,000,000 -
اسپرت 200,000,000 تا 280,000,000 -
سانگ یانگ اکتیون مدل 2009-2013 110,000,000 تا 270,000,000 -
قيمت محصولات سوبارو به روز شده در: 25 خرداد 1397 ساعت 18:39

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوبارو لگاسی 2.0 100,000,000 تا 160,000,000 -
سوبارو فارستر 2.0 توربو 210,000,000 تا 290,000,000 -
قيمت محصولات سوزوکی به روز شده در: 12 تیر 1397 ساعت 19:40

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 100,000,000 تا 210,000,000 -
2.4 اتوماتیک 294,000,000 -
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 140,000,000 تا 210,000,000 -
قيمت محصولات تویوتا به روز شده در: 13 مهر 1397 ساعت 18:18

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تویوتا CHR Advance 470,000,000 275,000,000
Icon 470,000,000 279,000,000
Lounge 485,000,000 285,000,000
Lounge 2018 505,000,000 289,000,000
تویوتا فورچونر 400,000,000 تا 880,000,000 -
تویوتا یاریس سدان مدل 2008-2011 85,000,000 تا 140,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2008-2011 80,000,000 تا 150,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2012-2013 110,000,000 تا 170,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2015-2016 130,000,000 تا 190,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2008-2011 اتوماتیک 120,000,000 تا 290,000,000 -
دستی 110,000,000 تا 260,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2016 اتوماتیک 840,000,000 -
دستی 650,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2007-2005 GXR 290,000,000 تا 620,000,000 -
VXR 400,000,000 تا 1,000,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2008-2013 GXR 600,000,000 تا 1,550,000,000 -
VXR 700,000,000 تا 1,750,000,000 -
تویوتا کمری گرند مدل 2005-2006 85,000,000 تا 180,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2007-2011 GL 100,000,000 تا 245,000,000 -
GLX 110,000,000 تا 280,000,000 -
SE 100,000,000 تا 230,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2012-2014 GL 170,000,000 تا 350,000,000 -
GLX 190,000,000 تا 400,000,000 -
تویوتا کمری هیبریدی GL 300,000,000 تا 480,000,000 -
GLX 350,000,000 تا 580,000,000 -
LE 420,000,000 تا 550,000,000 -
XLE 450,000,000 تا 580,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2013-2017 XLI 170,000,000 تا 310,000,000 -
GLI 200,000,000 تا 330,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2008-2012 XLI 95,000,000 تا 200,000,000 -
GLI 110,000,000 تا 220,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2005-2008 XLI 75,000,000 تا 140,000,000 -
GLI 85,000,000 تا 160,000,000 -
تویوتا فورچونر مدل 2013-2014 580,000,000 تا 1,000,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2016-2018 2017 تیپ 3 680,000,000 343,500,000
2018 (عمان) 690,000,000 353,500,000
2018 (الفطیم) 700,000,000 373,500,000
تویوتا Rav4 مدل 2013-2015 230,000,000 تا 500,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2008-2012 150,000,000 تا 280,000,000 -
تویوتا سولارا مدل 2006-2007 150,000,000 تا 290,000,000 -
تویوتا GT86 مدل 2013-2014 190,000,000 تا 390,000,000 -
تویوتا پریوس مدل 2016-2017 1.8 لیتر تیپ C 270,000,000 تا 360,000,000 -
1.8 لیتر تیپ 2 280,000,000 تا 360,000,000 -
1.8 لیتر تیپ 3 380,000,000 210,000,000
تویوتا یاریس سدان مدل 2014-2015 140,000,000 تا 250,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2005-2010 250,000,000 تا 850,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2012-2013 650,000,000 تا 1,000,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2005-2009 VX 280,000,000 تا 480,000,000 -
GX 240,000,000 تا 400,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2012-2013 4 سیلندر 420,000,000 تا 800,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2012-2013 اسپرت 310,000,000 تا 500,000,000 -
گرند 300,000,000 تا 520,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2009-2011 اسپرت 180,000,000 تا 320,000,000 -
گرند 200,000,000 تا 390,000,000 -
تویوتا FJ کروزر مدل 2011-2013 450,000,000 تا 880,000,000 -
قيمت محصولات ولوو به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 19:38

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ولوو V40 320,000,000 تا 490,000,000 -
ولوو C70 مدل 2013 کروک 260,000,000 تا 440,000,000 -
ولوو C30 مدل 2010-2013 170,000,000 تا 300,000,000 -
ولوو XC60 مدل 2013-2014 390,000,000 تا 620,000,000 -
ولوو XC90 تیپ Momentum 1,280,000,000 -
تیپ R-Design 1,400,000,000 -
تیپ Inscription 1,450,000,000 -
قيمت محصولات سئات به روز شده در: 18 تیر 1397 ساعت 08:06

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات سایپا به روز شده در: 28 مهر 1397 ساعت 23:38

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پراید 151 پراید وانت 32,000,000 23,400,000
کیا سراتو آپشنال سایپا 1600 دنده ای 175,000,000 93,813,000
2000 اتوماتیک 201,000,000 113,062,000
وانت پادرا PE6 - 48,870,000
نیسان وانت زامياد معمولی 58,000,000 37,628,000
گازسوز 62,500,000 41,448,000
سایپا کوییک دنده ای - 32,988,999
اتوماتیک 64,500,000 39,889,000
اتوماتیک پلاس - 45,993,000
کیا سراتو سایپا 1600 دنده ای 110,000,000 تا 160,000,000 87,924,000
2000 اتوماتیک 192,000,000 104,362,000
ساینا EX( سفید) 44,000,000 31,143,000
EX (تنوع رنگ) 44,500,000 31,411,000
LUX اتوماتیک 55,000,000 42,102,000
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 18,000,000 تا 58,000,000 -
پراید 132 SE (سفید) 33,000,000 22,122,000
SE (تنوع رنگ) 33,200,000 22,390,000
پراید 141 مدل 1384-1394 13,000,000 تا 28,000,000 -
پراید 111 SE (سفید) 35,300,000 22,492,000
SE (تنوع رنگ) 35,700,000 22,760,000
پراید 131 SE (سفید) 32,000,000 22,709,000
SE (تنوع رنگ) 32,299,999 22,977,000
سایپا تیبا 2 رینگ فولادی (سفید) 42,000,000 30,121,000
رینگ فولادی (تنوع رنگ) 42,500,000 30,389,000
رینگ آلومینیومی (سفید) 43,000,000 30,821,000
رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 44,000,000 31,089,000
سایپا تیبا SX (سفید) 38,200,000 27,507,000
SX (تنوع رنگ) 38,800,000 27,775,000
SX (سفید) دوگانه 41,700,000 29,000,000
SX (تنوع رنگ) دوگانه 41,900,000 29,268,000
آریو S300 سایپا 1.5 لیتر دنده ای 40,000,000 تا 65,000,000 -
1.6 لیتر دنده ای 71,500,000 -
1.6 لیتر اتوماتیک 88,000,000 62,746,000
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 129,000,000 74,952,000
قيمت محصولات ایران خودرو به روز شده در: 28 مهر 1397 ساعت 19:16

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

رنو تندر پیکاپ 75,000,000 39,162,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 85,000,000 47,128,000
اتوماتیک 106,000,000 54,361,000
دنا پلاس توربو 115,000,000 58,088,000
هایما S5 اتوماتیک 169,500,000 98,640,000
پژو 301 2016 167,000,000 95,094,000
سمند سورن ELX سورن ELX سال کد 57511 68,500,000 41,128,000
سورن ELX توربو 55,000,000 تا 75,000,000 -
سورن ELX جدید توربو 87,500,000 42,941,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 90,000,000 -
اتوماتیک 109,000,000 -
دنا پلاس 98,000,000 53,265,000
آریسان دوگانه سوز 46,000,000 31,786,000
بنزینی 23,000,000 تا 30,000,000 -
پیکاپ فوتون بنزینی 210,000,000 128,000,000
دیزلی 95,000,000 تا 200,000,000 -
سمند سورن دنده ای 1387-97 20,000,000 تا 60,000,000 -
هایما S7 2.0 110,000,000 تا 180,000,000 -
هایما S7 توربو فول 200,000,000 104,311,000
رنو کپچر با گرمکن صندلی 299,500,000 -
دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک 87,500,000 50,000,000
سمند سمند LX کد 29340 52,500,000 33,534,999
سمندEF7 کد 29212 55,000,000 34,338,000
سمند EF7 دوگانه کد 29110 57,000,000 36,082,000
سمند EF7 دوگانه کد 29116 59,000,000 36,617,000
رانا دنده ای 66,500,000 39,509,000
پژو 2008 1397 233,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 434,000,000 234,000,000
پژو پارس پارس سال کد 28229 66,500,000 40,774,000
پارس سال کد 28232 66,000,000 40,595,000
پارس سال دوگانه کد 28316 68,000,000 42,241,000
پارس LX کد 28513 76,500,000 42,481,000
پارس LX کد 28515 80,000,000 42,663,000
پارس اتوماتیک TU5 90,000,000 54,800,000
پژو 206 SD دنده ای 69,000,000 42,763,000
پژو 405 SLX 57,000,000 35,105,000
پژو 405 GLX GLX 50,700,000 32,944,000
GLX دوگانه 53,000,000 34,745,000
رنو تندر90 E2 40,000,000 تا 70,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 85,000,000 43,770,000
E2 اتوماتیک 60,000,000 تا 90,000,000 -
سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 100,000,000 تا 210,000,000 -
2.4 اتوماتیک 294,000,000 -
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 140,000,000 تا 210,000,000 -
دنا 76,500,000 46,989,000
پژو 206 تیپ 2 59,500,000 36,286,000
تیپ 5 69,000,000 41,942,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 90,000,000 تا 200,000,000 -
قيمت محصولات دی اس به روز شده در: 31 شهریور 1397 ساعت 15:12

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

DS4 کراس بک 2017 270,000,000 تا 360,000,000 -
دی اس 3 DS3 2016-2017 200,000,000 تا 320,000,000 -
2018 300,000,000 229,200,000
DS5 LS مدل 2017 2016-2017 280,000,000 تا 390,000,000 -
DS5 2017-2015 260,000,000 تا 390,000,000 -
2018 490,000,000 350,200,000
DS7 تیپ 2 - 469,000,000
تیپ 3 - 475,000,000
DS6 2018 540,000,000 394,300,000
قيمت محصولات فاو به روز شده در: 27 مرداد 1397 ساعت 11:41

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فاو ولا V5 دستی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 80,000,000 تا 90,000,000 -
اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 110,000,000 تا 120,000,000 -
بسترن B50F 80,000,000 تا 155,000,000 -
بسترن B50 70,000,000 تا 125,000,000 -
بسترن B30 97 125,000,000 79,500,000
قيمت محصولات لیفان به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:54

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لیفان 620 مدل 1390-1394 1.6 25,000,000 تا 55,000,000 -
1.8 90-1396 35,000,000 تا 68,000,000 -
لیفان 520 مدل 1389-1392 16,000,000 تا 35,000,000 -
لیفان X50 دنده ای 45,000,000 تا 80,000,000 -
اتوماتیک 107,000,000 -
لیفان X60 دنده ای 45,000,000 تا 95,000,000 -
اتوماتیک 97 141,000,000 -
لیفان 820 97 180,000,000 -
قيمت محصولات هایما به روز شده در: 5 خرداد 1397 ساعت 08:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هایما S5 اتوماتیک 169,500,000 98,640,000
هایما S7 2.0 110,000,000 تا 180,000,000 -
هایما S7 توربو فول 200,000,000 104,311,000
قيمت محصولات هاوال به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:49

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 199,000,000 123,000,000
هاوال M4 55,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات اسمارت به روز شده در: 12 مهر 1397 ساعت 14:11

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

اسمارت فورتو 300,000,000 -
اسمارت فورفور 2017 صفر 400,000,000 -
قيمت محصولات زوتی به روز شده در: 6 خرداد 1397 ساعت 02:37

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کوپا توربو 210 اکسلنت - 100,000,000
رویال - 120,000,000
فلگشیپ - 140,000,000
آریو S300 سایپا 1.5 لیتر دنده ای 40,000,000 تا 65,000,000 -
1.6 لیتر دنده ای 71,500,000 -
1.6 لیتر اتوماتیک 88,000,000 62,746,000

مشاهده فهرست قیمت خودروها

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar

درباره ما

با توجه به نیاز روز افزون مردم جهت خرید و فروش آسان و بی واسطه خودرو وب سایت Z4Car (زوم فور کار) بر آن شد تا فضایی مطمئن و کارآمد را در مسیر خرید و فروش خودرو ارائه دهد و علاوه بر آن در حیطه خودرو اطلاعات جامع و دقیقی را اعم از نقد و بررسی خودروها ، قیمت روز خودرو،شرایط فروش شرکتها و … برای مخاطبان فراهم کند.

ثبت نام

جهت ارسال آگهی به صورت رایگان و استفاده از امکانات سایت کافی است بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

 
پشتیبانی 24 ساعته در تلگرام : [email protected]