قیمت روز خودروها

قيمت محصولات ب ام و به روز شده در: 26 دی 1397 ساعت 22:31

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ب ام و سری 3 GT 328i 790,000,000 تا 880,000,000 -
ب ام و سری 2 اکتیو تورر 218i Executive 2018 720,000,000 554,000,000
ب ام و سری یک 120i 600,000,000 549,000,000
125i 670,000,000 689,000,000
ب ام و X3 20i 470,000,000 تا 680,000,000 -
28i 2012-2014 490,000,000 تا 720,000,000 -
35i 2014 520,000,000 تا 760,000,000 -
ب ام و سری 7 LEGACY 2,350,000,000 -
LEGASY SPORT 2,390,000,000 -
LEGASY LOUNGE 2,430,000,000 -
Unique 2,500,000,000 -
ب ام و X5 مدل 2012-2013 50i 750,000,000 تا 1,100,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2013-2015 18i 380,000,000 تا 450,000,000 -
28i 420,000,000 تا 550,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2005-2010 25i 210,000,000 تا 340,000,000 -
30i 240,000,000 تا 350,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2005 318i 115,000,000 تا 200,000,000 -
320i 130,000,000 تا 210,000,000 -
325i 130,000,000 تا 230,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان مدل 2007-2011 320i 190,000,000 تا 350,000,000 -
325i 195,000,000 تا 360,000,000 -
330i 230,000,000 تا 390,000,000 -
ب ام و سری 3 کوپه مدل 2007-2012 320i 220,000,000 تا 300,000,000 -
325i 240,000,000 تا 350,000,000 -
330i 270,000,000 تا 380,000,000 -
ب ام و سری 4 کوپه و کروک کوپه 420i 690,000,000 تا 780,000,000 -
کروک 428i 730,000,000 تا 910,000,000 -
ب ام و سری 4 گرن کوپه 420i 710,000,000 تا 820,000,000 -
428i 740,000,000 تا 850,000,000 -
ب ام و سری 3 کروک مدل 2007-2012 320i 300,000,000 تا 450,000,000 -
325i 320,000,000 تا 470,000,000 -
330i 330,000,000 تا 490,000,000 -
335i 340,000,000 تا 520,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2005-2008 تیپ 730li 290,000,000 تا 500,000,000 -
تیپ 740li 400,000,000 تا 590,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2011-2016 تیپ 520i 480,000,000 تا 770,000,000 -
تیپ 523i 510,000,000 تا 850,000,000 -
تیپ 528i 550,000,000 تا 950,000,000 -
تیپ 535i 600,000,000 تا 1,000,000,000 -
ب ام و سری 5 مدل 2017-2018 Vision sport 530i - 1,457,000,000
Premier Sport 530i - 1,299,000,000
ب ام و سری 6 مدل 2005-2011 کروک 630i 430,000,000 تا 710,000,000 -
کوپه 630i 460,000,000 تا 750,000,000 -
ب ام و سری 6 مدل 2012-2014 650 گرن کوپه 1,550,000,000 تا 1,800,000,000 -
ب ام و سری 7 مدل 2008-2011 740li 640,000,000 تا 920,000,000 -
750li 680,000,000 تا 960,000,000 -
ب ام و سری 3 سدان 320i 2012-2017 390,000,000 تا 690,000,000 -
328i 2012-2015 410,000,000 تا 780,000,000 -
320i 2018 1,050,000,000 -
330i 2018 1,120,000,000 1,249,000,000
ب ام و سری 2 کوپه و کروک 220i کوپه 580,000,000 تا 630,000,000 -
ب ام و سری یک هاچ بک مدل 2007-2011 118i 130,000,000 تا 230,000,000 -
120i 160,000,000 تا 240,000,000 -
ب ام و X6 مدل 2009-2014 35i 630,000,000 تا 900,000,000 -
50i 660,000,000 تا 1,100,000,000 -
ب ام و X4 28I تیپ Exclusive 1,270,000,000 -
ب ام و X3 مدل 2015-2017 20i 690,000,000 تا 910,000,000 -
28i 1,250,000,000 -
ب ام و X1 مدل 2016-2017 25i Adventure Sport 980,000,000 879,000,000
بی ام و Z4 مدل 2010-2015 20i 450,000,000 تا 740,000,000 -
28i 470,000,000 تا 770,000,000 -
30i 490,000,000 تا 790,000,000 -
35i 510,000,000 تا 800,000,000 -
بی ام و i8 مدل 2015-2016 2,300,000,000 تا 2,800,000,000 -
قيمت محصولات بنز به روز شده در: 16 دی 1397 ساعت 22:23

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بنز E کلاس E200 2016 1,260,000,000 -
E200 2017 1,700,000,000 -
E250 2016 1,100,000,000 -
E250 2017 1,800,000,000 -
بنز E کلاس E200 590,000,000 تا 820,000,000 -
E300 680,000,000 تا 890,000,000 -
E350 750,000,000 تا 940,000,000 -
بنز CLA CLA200 2016 1,200,000,000 -
2016 CLA45 1,250,000,000 -
2017 CLA45 1,450,000,000 -
بنز S کلاس S350 750,000,000 تا 1,000,000,000 -
S500 850,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز S کلاس S350 1,050,000,000 تا 1,400,000,000 -
S500 1,150,000,000 تا 1,500,000,000 -
بنز B کلاس B200 140,000,000 تا 210,000,000 -
B200 Turbo 160,000,000 تا 240,000,000 -
بنز CLK CLK200 کروک 200,000,000 تا 380,000,000 -
CLK280 کروک 280,000,000 تا 450,000,000 -
بنز CLS CLS350 390,000,000 تا 730,000,000 -
CLS500 500,000,000 تا 770,000,000 -
بنز CLS CLS350 980,000,000 تا 1,150,000,000 -
CLS500 1,050,000,000 تا 1,400,000,000 -
بنز E کلاس کروک E350 کوپه 690,000,000 تا 850,000,000 -
E350 کروک 670,000,000 تا 980,000,000 -
بنز E کلاس کروک E200 810,000,000 تا 1,100,000,000 -
بنز SLK SLK200 290,000,000 تا 430,000,000 -
SLK280 300,000,000 تا 500,000,000 -
بنز SLK SLK350 950,000,000 تا 1,200,000,000 -
بنز CL500 1,000,000,000 تا 1,300,000,000 -
بنز E کلاس E200 200,000,000 تا 370,000,000 -
E230 210,000,000 تا 400,000,000 -
E280 250,000,000 تا 490,000,000 -
E350 260,000,000 تا 530,000,000 -
بنز E کلاس E200 680,000,000 تا 980,000,000 -
E250 700,000,000 تا 1,300,000,000 -
بنز SL SL350 620,000,000 تا 760,000,000 -
SL500 800,000,000 تا 910,000,000 -
بنز C کلاس C180 180,000,000 تا 250,000,000 -
C200 150,000,000 تا 280,000,000 -
C230 190,000,000 تا 310,000,000 -
C280 180,000,000 تا 330,000,000 -
بنز C کلاس C180 270,000,000 تا 360,000,000 -
C200 300,000,000 تا 430,000,000 -
C280 340,000,000 تا 500,000,000 -
C300 370,000,000 تا 520,000,000 -
C350 385,000,000 تا 530,000,000 -
بنز C کلاس C200 470,000,000 تا 690,000,000 -
C300 490,000,000 تا 710,000,000 -
C350 530,000,000 تا 720,000,000 -
بنز C کلاس C200 1,000,000,000 تا 1,250,000,000 -
بنز GLK GLK350 480,000,000 تا 700,000,000 -
بنز ML ML350 550,000,000 تا 780,000,000 -
قيمت محصولات پورشه به روز شده در: 18 دی 1397 ساعت 22:32

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پورشه ماکان مدل 2015-2017 ساده 1,670,000,000 -
توربو 1,900,000,000 -
پورشه کاین مدل 2009-2010 6 سیلندر 650,000,000 تا 810,000,000 -
پورشه کاین مدل 2011-2013 6سیلندر 890,000,000 تا 1,400,000,000 -
GTS 900,000,000 تا 1,500,000,000 -
s 950,000,000 تا 1,650,000,000 -
توربو 1,300,000,000 تا 1,700,000,000 -
پورشه کیمن S مدل 2010-2011 900,000,000 تا 1,050,000,000 -
پورشه پانامرا مدل 2010-2013 6 سیلندر 900,000,000 تا 1,250,000,000 -
4S 950,000,000 تا 1,450,000,000 -
توربو 1,050,000,000 تا 1,600,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2010-2012 6 سیلندر 600,000,000 تا 700,000,000 -
6 سیلندر S 700,000,000 تا 850,000,000 -
پورشه باکستر مدل 2017 718 1,600,000,000 -
718 S 1,850,000,000 -
پورشه 911 کررا S مدل 2011-2014 کوپه 1,800,000,000 تا 2,000,000,000 -
کروک 1,800,000,000 تا 2,100,000,000 -
قيمت محصولات مازراتی به روز شده در: 20 دی 1397 ساعت 23:22

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مازراتی کواتروپورت مدل 2012-2014 Quattroporte S 4.7 1,800,000,000 تا 4,000,000,000 -
مازراتی گرن توریزمو مدل 2008 S 2012 1,300,000,000 تا 1,600,000,000 -
مازراتی گرن کابریو مدل 2010 اسپرت 1,800,000,000 تا 2,100,000,000 -
قيمت محصولات هوندا به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:59

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هوندا سیویک مدل 2012 180,000,000 تا 210,000,000 -
هوندا سیویک مدل 2013-2015 210,000,000 تا 360,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2013-2014 EX 250,000,000 تا 310,000,000 -
EXA 300,000,000 تا 370,000,000 -
EXB 305,000,000 تا 380,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2015 EXB 350,000,000 تا 410,000,000 -
هوندا آکورد مدل 2016-2017 480,000,000 تا 570,000,000 -
هوندا CRV EX 360,000,000 تا 470,000,000 -
EXL 390,000,000 تا 500,000,000 -
تورینگ 430,000,000 تا 520,000,000 -
قيمت محصولات هیوندای به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 23:58

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 1 (GL) 375,000,000 363,900,000
تیپ 2 (GLS) 465,000,000 377,900,000
تیپ 3 (GLS پلاس) 480,000,000 389,900,000
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 750,000,000 648,000,000
2019 - 681,000,000
هیوندای سوناتا LF هیبریدی تیپ 1 (GL) 340,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 2 (GLS) 370,000,000 تا 415,000,000 -
تیپ 3 (GLS پلاس) 2017 420,000,000 221,000,000
هیوندای i10 125,000,000 تا 150,000,000 -
هیوندای سوناتا مدل 2011-2014 215,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای سوناتا LF مدل 2015-2017 LF 2017 کرمان موتور 470,000,000 -
LF 2017 فول 470,000,000 243,984,000
هیوندای کوپه مدل 2007-2009 اتوماتیک 105,000,000 تا 140,000,000 -
هیوندای ورنا مدل 1383-1389 دنده ای 38,000,000 تا 65,000,000 -
اتوماتیک 60,000,000 تا 85,000,000 -
هیوندای ولستر 2011-2017 145,000,000 تا 255,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2010-2012 200,000,000 تا 310,000,000 -
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2012-2013 260,000,000 تا 380,000,000 -
هیوندای سانتافه مدل 2007-2012 185,000,000 تا 360,000,000 -
هیوندای سنتینیال مدل 2011-2012 580,000,000 تا 700,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2008-2010 165,000,000 تا 250,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 2017 فول 490,000,000 -
فول + اتوپارک 500,000,000 250,416,000
TL کرمان موتور 510,000,000 -
هیوندای i30 120,000,000 تا 180,000,000 -
هیوندای توسان ix35 مدل 2012-2014 250,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای آی ایکس IX55- 55 مدل 2009-2013 300,000,000 تا 590,000,000 -
هیوندای i40 290,000,000 تا 350,000,000 -
هیوندای i40 استیشن 280,000,000 تا 315,000,000 -
هیوندای جنسیس مدل 2010-2013 280,000,000 تا 580,000,000 -
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 2017 کرمان موتور 570,000,000 -
2017 فول + اتوپارک 650,000,000 287,292,000
هیوندای I20 مدل2011-2015 125,000,000 تا 165,000,000 -
هیوندای i20 1397 235,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2013-2016 185,000,000 تا 285,000,000 -
هیوندای النترا مدل 2017-2018 2 لیتر وارداتی 2018 - کرمان موتور 390,000,000 342,500,000
2 لیتر وارداتی فول 2017 380,000,000 -
2 لیتر وارداتی فول 2018 400,000,000 224,570,000
هیوندای اوانته مدل 84-91 دنده ای 65,000,000 تا 110,000,000 -
اتوماتیک 85,000,000 تا 135,000,000 -
هیوندای اکسنت فول 155,000,000 تا 195,000,000 -
بلو 150,000,000 تا 200,000,000 -
مونتاژ 225,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2006-2011 160,000,000 تا 360,000,000 -
هیوندای آزرا (گرنجور) مدل 2012-2013 300,000,000 تا 440,000,000 -
قيمت محصولات فولکس واگن به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 22:17

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فولکس واگن پاسات 550,000,000 308,000,000
فولکس واگن Golf GTI 640,000,000 300,000,000
فولکس گل مدل 1384-1389 22,000,000 تا 45,000,000 -
فولکس تیگوان مدل 2018 650,000,000 335,000,000
فولکس واگن بیتل مدل 2012-2014 350,000,000 تا 460,000,000 -
قيمت محصولات آئودی به روز شده در: 11 دی 1397 ساعت 22:10

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آئودی TT 2007 کروک 400,000,000 تا 500,000,000 -
آئودی Q5 2016 750,000,000 تا 880,000,000 -
قيمت محصولات آلفارومئو به روز شده در: 11 دی 1397 ساعت 22:23

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

آلفارومئو 4C 2015 1,050,000,000 تا 1,300,000,000 -
آلفارومئو میتو مدل 2012-2015 2012-2014 160,000,000 تا 220,000,000 -
آلفارومئو جولیتا 2012-2017 210,000,000 تا 530,000,000 -
قيمت محصولات بایک به روز شده در: 15 دی 1397 ساعت 21:46

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بایک سنوا 150,000,000 تا 220,000,000 -
بایک سابرینا هاچ بک معمولی 2014-2015 60,000,000 تا 85,000,000 -
معمولی مونتاژ 1394-1397 60,000,000 تا 80,000,000 -
قيمت محصولات بورگوارد به روز شده در: 15 بهمن 1397 ساعت 14:36

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بورگوارد BX5 - 450,000,000
بورگوارد BX7 500,000,000 تا 530,000,000 -
قيمت محصولات برلیانس به روز شده در: 15 دی 1397 ساعت 21:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

برلیانس کراس C3 اتوماتیک 1.5 100,000,000 تا 105,000,000 -
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 142,000,000 115,400,000
برلیانس H220 دنده ای 86,500,000 64,200,000
اتوماتیک 66,000,000 تا 74,000,000 -
برلیانس H320 دنده ای 1.5 70,000,000 تا 80,000,000 -
دنده ای 1.6 107,000,000 88,400,000
اتوماتیک 1.5 +مولتی مدیا 80,000,000 تا 95,000,000 -
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا 130,000,000 102,400,000
برلیانس H330 دنده ای 1.5 72,000,000 تا 80,000,000 -
دنده ای 1.6 109,000,000 89,500,000
اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا 80,000,000 تا 105,000,000 -
اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا 135,000,000 107,400,000
برلیانس V5 1393-94 145,000,000 تا 165,000,000 -
برلیانس H230 دنده ای 87,000,000 64,500,000
اتوماتیک 75,000,000 تا 84,000,000 -
قيمت محصولات بی وای دی به روز شده در: 16 دی 1397 ساعت 22:29

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

بی وای دی F3 دستی 120,000,000 65,700,000
بی وای دی S6 2017 235,000,000 136,700,000
قيمت محصولات چانگان به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 19:32

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

چانگان ایدو 2015 100,000,000 تا 115,000,000 -
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 160,000,000 127,000,000
قيمت محصولات ام وی ام به روز شده در: 14 دی 1397 ساعت 00:12

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام وی ام X33 S ساده 125,000,000 تا 150,000,000 -
اسپرت 187,000,000 191,000,000
ام وی ام X33 دنده ای 60,000,000 تا 80,000,000 -
اتوماتیک 60,000,000 تا 88,000,000 -
ام وی ام X33 جدید دنده ای 70,000,000 تا 90,000,000 -
اتوماتیک 95,000,000 تا 110,000,000 -
ام وی ام X22 دنده ای 129,000,000 137,100,000
دنده ای اسپرت 105,000,000 تا 125,000,000 -
دنده ای اسپرت EX 139,000,000 143,700,000
اتوماتیک 155,000,000 158,200,000
اتوماتیک اسپرت 115,000,000 تا 135,000,000 -
اتوماتیک اسپرت EX 157,000,000 164,900,000
ام وی ام 550 دنده ای 60,000,000 تا 85,000,000 -
اتوماتیک 75,000,000 تا 95,000,000 -
ام وی ام 110 مدل 1384-1394 3 سیلندر 15,000,000 تا 25,000,000 -
4 سیلندر دنده ای 20,000,000 تا 30,000,000 -
4 سیلندر اتوماتیک 25,000,000 تا 35,000,000 -
ام وی ام 110S کامفورت 32,000,000 تا 40,000,000 -
لاکچری 35,000,000 تا 45,000,000 -
اسپرت لاکچری 53,000,000 41,900,000
ام وی ام 315 هاچ بک جدید ساده 40,000,000 تا 65,000,000 -
اسپرت لاکچری 48,000,000 تا 75,000,000 -
اسپرت اکسلنت 98,000,000 93,000,000
ام وی ام 315 مدل 1391-1393 هاچ بک اسپرت 30,000,000 تا 50,000,000 -
هاچ بک اسپرت (Luxury) 40,000,000 تا 65,000,000 -
قيمت محصولات سیتروئن به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:57

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سیتروئن C3 بدون گرمکن صندلی 299,000,000 238,450,000
با گرمکن صندلی 305,000,000 241,950,000
سیتروئن C5 165,000,000 تا 225,000,000 -
سیتروئن C5 115,000,000 تا 140,000,000 -
قيمت محصولات دانگ فنگ به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

دانگ فنگ S30 144,000,000 135,500,000
دانگ فنگ H30 کراس ساده - 75,000,000
رينگ آلومينيومی 114,000,000 76,500,000
قيمت محصولات فیات به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 22:43

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فیات سی ینا مدل 1388-1389 30,000,000 تا 50,000,000 -
فیات 500 مدل 2014-2015 260,000,000 تا 300,000,000 -
قيمت محصولات فوتون به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 22:12

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پیکاپ فوتون بنزینی 230,000,000 128,000,000
دیزلی 180,000,000 تا 250,000,000 -
قيمت محصولات گک به روز شده در: 13 تیر 1397 ساعت 18:07

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

گک گونو ترامپچی GS5 2015 110,000,000 تا 170,000,000 -
گک گونو G5 1392-93 95,000,000 تا 140,000,000 -
قيمت محصولات جیلی به روز شده در: 30 بهمن 1397 ساعت 13:37

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جیلی GC6 فیس لیفت اتوماتیک 107,000,000 125,000,000
جیلی GC6 الیت 75,000,000 تا 90,000,000 -
جیلی امگرند X7 اتوماتیک 100,000,000 تا 160,000,000 -
جیلی EC7-RV اتوماتیک 80,000,000 تا 105,000,000 -
جیلی امگرند 7 دنده ای 70,000,000 تا 105,000,000 -
اتوماتیک 90,000,000 تا 120,000,000 -
قيمت محصولات گریت وال به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 16:47

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 237,000,000 165,000,000
گریت وال C30 دستی 30,000,000 تا 45,000,000 -
اتوماتیک 36,000,000 تا 50,000,000 -
گریت وال وینگل 5 53,000,000 تا 70,000,000 -
قيمت محصولات جک به روز شده در: 18 دی 1397 ساعت 23:58

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

جک J4 109,000,000 -
جک J3 سدان 35,000,000 تا 60,000,000 -
جک توجوی مدل 1391-1393 30,000,000 تا 55,000,000 -
جک S5 دنده ای 130,000,000 تا 175,000,000 -
اتوماتیک 97 233,000,000 219,900,000
جک S3 اتوماتیک 167,000,000 161,000,000
جک J5 1.5 دنده ای 65,000,000 تا 85,000,000 -
1.8 اتوماتیک 80,000,000 تا 110,000,000 -
قيمت محصولات کیا به روز شده در: 20 دی 1397 ساعت 00:08

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کیا پیکانتو 110,000,000 تا 140,000,000 -
کیا اسپورتیج QL 2017 500,000,000 319,000,000
کیا اسپورتیج مدل 2008-2010 155,000,000 تا 230,000,000 -
کیا اسپورتیج مدل 2011-2015 ساده 270,000,000 تا 380,000,000 -
GT لاین 340,000,000 تا 390,000,000 -
کیا پیکانتو مدل 2016-2017 180,000,000 99,105,000
کیا سراتو کوپه مدل 2013-2010 165,000,000 تا 230,000,000 -
کیا سراتو کوپه مدل 2015-2016 250,000,000 تا 290,000,000 -
کیا سراتو مدل 2007-2009 2.0 90,000,000 تا 115,000,000 -
کیا سراتو مدل 2017-2018 2017 335,000,000 214,702,000
2018 370,000,000 219,607,000
کیا سراتو مدل 2010-2012 1.6 120,000,000 تا 170,000,000 -
2.0 130,000,000 تا 180,000,000 -
کیا سراتو مدل 2014-2016 2.0 225,000,000 تا 300,000,000 -
کیا ریو هاچبک مدل 2015-2017 190,000,000 تا 230,000,000 -
کیا ریو سدان مدل 2015-2017 170,000,000 تا 210,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2008-2009 ساده 180,000,000 تا 250,000,000 -
GT لاین 190,000,000 تا 255,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2010-2013 ساده 295,000,000 تا 440,000,000 -
GT لاین 305,000,000 تا 450,000,000 -
کیا سورنتو مدل 2015-2018 2.4 لیتر فول GT 2017 720,000,000 303,572,000
2.4 لیتر فول 2018 840,000,000 354,916,000
کیا سول مدل 2012-2013 220,000,000 تا 260,000,000 -
کیا کادنزا مدل 2011-2013 280,000,000 تا 420,000,000 -
کیا کارنز مدل 2008-2010 120,000,000 تا 170,000,000 -
کیا کارنز مدل 2016-2018 320,000,000 تا 370,000,000 -
کیا موهاوی مدل 2010-2012 6 سیلندر 280,000,000 تا 410,000,000 -
8 سیلندر 360,000,000 تا 550,000,000 -
کیا کارنیوال مدل2008-2009 175,000,000 تا 210,000,000 -
کیا اپیروس مدل 2008-2009 170,000,000 تا 280,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2009-2010 ساده 165,000,000 تا 255,000,000 -
GT لاین 185,000,000 تا 250,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2012-2015 ساده 250,000,000 تا 385,000,000 -
GT لاین 260,000,000 تا 375,000,000 -
کیا اپتیما مدل 2015-2018 JF فول GT 540,000,000 234,183,000
JF فول GT 2018 - 266,583,000
قيمت محصولات لکسوس به روز شده در: 20 دی 1397 ساعت 23:18

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لکسوس IS کروک 400,000,000 تا 540,000,000 -
لکسوس GS 430 370,000,000 تا 430,000,000 -
لکسوس GS مدل 2015-2018 250 680,000,000 تا 800,000,000 -
fsport 250 750,000,000 تا 850,000,000 -
لکسوس ES350 300,000,000 تا 540,000,000 -
لکسوس ES250 590,000,000 تا 750,000,000 -
لکسوس CT200h 370,000,000 تا 490,000,000 -
لکسوس IS 290,000,000 تا 450,000,000 -
لکسوس IS 250 490,000,000 تا 550,000,000 -
fsport 250 500,000,000 تا 600,000,000 -
لکسوس LS 460 780,000,000 تا 950,000,000 -
لکسوس LX570 570 2,500,000,000 تا 3,000,000,000 -
لکسوس RX 350 350,000,000 تا 420,000,000 -
لکسوس RX 350 440,000,000 تا 880,000,000 -
لکسوس NX NX200 T هفت کلید 930,000,000 -
NX200 T هفت کلید - F اسپورت 950,000,000 -
NX300 H شش کلید 2017 910,000,000 -
NX300 H هفت کلید 2017 920,000,000 -
لکسوس RX 2017 1,230,000,000 -
قيمت محصولات لوتوس به روز شده در: 27 خرداد 1397 ساعت 17:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات لوکسژن به روز شده در: 2 خرداد 1397 ساعت 01:55

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات مزدا به روز شده در: 20 دی 1397 ساعت 23:28

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مزدا 3 نیو تیپ 1 155,000,000 تا 190,000,000 -
تیپ 2 170,000,000 تا 210,000,000 -
تیپ 3 160,000,000 تا 260,000,000 -
تیپ 4 300,000,000 -
مزدا 3 مدل 1386-1389 تیپ 1 مونتاژ 98,000,000 تا 135,000,000 -
تیپ 2 مونتاژ 110,000,000 تا 145,000,000 -
تیپ 3 مونتاژ 100,000,000 تا 165,000,000 -
مزدا 323 مدل 1380-1386 دنده ای 30,000,000 تا 75,000,000 -
اتوماتیک 55,000,000 تا 105,000,000 -
مزدا 2 مدل 1390-1392 مونتاژ 100,000,000 تا 125,000,000 -
قيمت محصولات ام جی به روز شده در: 21 بهمن 1397 ساعت 14:09

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ام جی 360 اتوماتیک 105,000,000 تا 140,000,000 -
اتوماتیک توربو 170,000,000 88,800,000
دنده ای 125,000,000 63,800,000
ام جی GT 2016 165,000,000 تا 185,000,000 -
ام جی 350 110,000,000 تا 135,000,000 -
ام جی 6 2010-2016 GT 130,000,000 تا 230,000,000 -
مگنت 125,000,000 تا 185,000,000 -
ام جی 550 2010-2012 100,000,000 تا 160,000,000 -
ام جی GS 2016-2017 240,000,000 تا 290,000,000 -
ام جی 3 مدل 2011-2017 2014-2015 95,000,000 تا 105,000,000 -
قيمت محصولات مینی به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:17

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

مینی کانتریمن کانتریمن S 810,000,000 645,000,000
مینی کلابمن کلابمن S 730,000,000 568,500,000
مینی کوپر کوپر S 700,000,000 526,000,000
مینی کوپر 3 در مدل 2012 450,000,000 تا 550,000,000 -
قيمت محصولات میتسوبیشی به روز شده در: 19 بهمن 1397 ساعت 21:04

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

میتسوبیشی اوتلندر PHEV 2018 590,000,000 318,000,000
میتسوبیشی پاجرو 4 در 6 سیلندر 2006-2014 360,000,000 تا 700,000,000 -
میتسوبیشی میراژ مدل 2017 2017 140,000,000 تا 155,000,000 -
2018 165,000,000 118,000,000
میتسوبیشی لنسر مدل 2014-2018 1.6 دنده ای 160,000,000 تا 210,000,000 -
1.6 اتوماتیک 170,000,000 تا 220,000,000 -
1.8 اتوماتیک 2017 275,000,000 194,000,000
1.8 اتوماتیک 2018 310,000,000 245,000,000
میتسوبیشی ASX مدل 2012-2016 تیپ 4 230,000,000 تا 290,000,000 -
مید لاین 240,000,000 تا 300,000,000 -
میتسوبیشی ASX مدل 2017-2018 2017 370,000,000 245,000,000
2018 410,000,000 259,000,000
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2014-2015 تیپ 3 330,000,000 تا 370,000,000 -
تیپ 4 340,000,000 تا 375,000,000 -
تیپ 5 345,000,000 تا 385,000,000 -
میتسوبیشی اوتلندر مدل 2016-2018 2017 510,000,000 325,000,000
2018 550,000,000 359,000,000
قيمت محصولات نیسان به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:33

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

نیسان پيكاپ 1390-1391 140,000,000 تا 170,000,000 -
نیسان مورانو مدل 2010-2012 LE 260,000,000 تا 410,000,000 -
SE 240,000,000 تا 390,000,000 -
نیسان مورانو مدل 2008 LE 190,000,000 تا 250,000,000 -
SE 180,000,000 تا 245,000,000 -
SL 170,000,000 تا 230,000,000 -
نیسان ماکسیما دنده ای 80,000,000 تا 230,000,000 -
اتوماتیک 95,000,000 تا 260,000,000 -
نیسان قشقایی مدل 2009-2011 180,000,000 تا 240,000,000 -
نیسان رونیز 1382-1389 125,000,000 تا 195,000,000 -
نیسان جوک اسپرت 360,000,000 260,000,000
پلاتینیوم 310,000,000 202,000,000
اسکای پک 285,000,000 191,000,000
نیسان تینا مونتاژ 1389_92 XL 200,000,000 تا 320,000,000 -
مونتاژ 1389_92 XV 210,000,000 تا 375,000,000 -
وارداتی 210,000,000 تا 360,000,000 -
نیسان ایکس تریل 2017 495,000,000 298,000,000
2018 550,000,000 349,000,000
قيمت محصولات پژو به روز شده در: 17 دی 1397 ساعت 23:40

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پژو 207i نیوفیس دنده ای 108,000,000 70,000,000
اتوماتیک 129,000,000 85,000,000
پژو 301 2016 195,000,000 -
پژو 2008 1397 260,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 440,000,000 234,000,000
پژو 405 SLX 88,000,000 45,638,000
پژو 405 GLX GLX 80,000,000 42,829,000
GLX دوگانه 84,000,000 45,170,000
پژو 206 تیپ 2 80,000,000 47,174,000
تیپ 5 90,000,000 54,526,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 110,000,000 تا 165,000,000 -
قيمت محصولات پروتون به روز شده در: 17 دی 1397 ساعت 23:40

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پروتون ویرا مدل 1382-1387 18,000,000 تا 35,000,000 -
پروتون ایمپیان 2007-2008 35,000,000 تا 65,000,000 -
پروتون GEN2 مدل 2007-2008 40,000,000 تا 65,000,000 -
مدل 2009 55,000,000 تا 68,000,000 -
قيمت محصولات رنو به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 20:58

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

رنو تندر پیکاپ 95,000,000 79,900,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 115,000,000 46,070,000
اتوماتیک 135,000,000 53,924,000
رنو اسکالا 1.6 لیتر 160,000,000 تا 210,000,000 -
2.0 لیتر E2 180,000,000 تا 230,000,000 -
2.0 لیتر E4 190,000,000 تا 250,000,000 -
رنو تلیسمان 2017 460,000,000 -
2018 500,000,000 -
رنو مگان مدل 2006-2010 1.6 وارداتی 70,000,000 تا 95,000,000 -
2.0 وارداتی 75,000,000 تا 110,000,000 -
1.6 E1 مونتاژ 1387-1393 70,000,000 تا 110,000,000 -
1.6 E2 مونتاژ 1387-1393 85,000,000 تا 120,000,000 -
2.0 مونتاژ 1387-1393 85,000,000 تا 165,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2009-2011 110,000,000 تا 225,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2012-2014 230,000,000 تا 310,000,000 -
رنو لتیتود مدل 2011-2012 240,000,000 تا 300,000,000 -
رنو کپچر با گرمکن صندلی 327,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2012-2015 دنده ای 150,000,000 تا 180,000,000 -
E2 150,000,000 تا 200,000,000 -
E4 160,000,000 تا 220,000,000 -
رنو فلوئنس مدل 2016-2017 دنده ای 165,000,000 تا 200,000,000 -
E2 170,000,000 تا 210,000,000 -
E4 195,000,000 تا 235,000,000 -
رنو کولیوس مدل 2016-2018 2017 فول (اتوپارک + اتوترانک) 530,000,000 -
2018 فول (اتوپارک + اتوترانک) 570,000,000 -
رنو سیمبل مدل 2016-2018 PE 105,000,000 تا 140,000,000 -
SE 110,000,000 تا 145,000,000 -
LE 115,000,000 تا 150,000,000 -
رنو ساندرو استپ وی دنده ای 131,000,000 103,100,000
اتوماتیک 153,000,000 122,700,000
رنو ساندرو دنده ای 70,000,000 تا 92,000,000 -
دنده ای - گیربکس JHQ 121,000,000 95,000,000
اتوماتیک 142,000,000 110,400,000
رنو سافران مدل 2013-2015 2.0 لیتر SE 220,000,000 تا 270,000,000 -
2.5 لیتر PE 240,000,000 تا 290,000,000 -
2.5 لیتر LE 250,000,000 تا 310,000,000 -
رنو داستر PE تک دیفرانسیل 165,000,000 تا 205,000,000 -
PE دو دیفرانسیل 170,000,000 تا 215,000,000 -
SE تک دیفرانسیل 160,000,000 تا 220,000,000 -
SE دو دیفرانسیل 190,000,000 تا 235,000,000 -
رنو تندر90 E2 38,000,000 تا 78,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 108,000,000 43,771,000
E2 اتوماتیک 65,000,000 تا 95,000,000 -
قيمت محصولات سانگ یانگ به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:25

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سانگ یانگ رکستون G4 - 348,800,000
سانگ یانگ تیوولی 2017 آرمور 240,000,000 -
2018 آرمور 270,000,000 136,141,000
سانگ یانگ کوراندو مدل 2007 2300 120,000,000 تا 155,000,000 -
3200 150,000,000 تا 180,000,000 -
سانگ یانگ کوراندو مدل 2015-2017 پرمیوم 210,000,000 تا 270,000,000 -
پرمیوم پلاس 230,000,000 تا 300,000,000 -
پرمیوم پلاس 2018 360,000,000 239,800,000
سانگ یانگ کایرون مدل 2010-2012 200,000,000 تا 290,000,000 -
سانگ یانگ رکستون مدل 2012 280,000,000 تا 380,000,000 -
سانگ یانگ چیرمن 600 130,000,000 تا 210,000,000 -
سانگ یانگ تیوولی مدل 2016-2017 الیت 195,000,000 تا 250,000,000 -
اسپرت 200,000,000 تا 260,000,000 -
سانگ یانگ اکتیون مدل 2009-2013 160,000,000 تا 210,000,000 -
قيمت محصولات سوبارو به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:35

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوبارو لگاسی 2.0 130,000,000 تا 180,000,000 -
سوبارو فارستر 2.0 توربو 330,000,000 تا 450,000,000 -
قيمت محصولات سوزوکی به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:52

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 150,000,000 تا 185,000,000 -
2.4 اتوماتیک 340,000,000 251,000,000
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 190,000,000 تا 245,000,000 -
قيمت محصولات تویوتا به روز شده در: 18 دی 1397 ساعت 23:39

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

تویوتا CHR Advance 450,000,000 275,000,000
Icon 475,000,000 279,000,000
Lounge 460,000,000 285,000,000
Lounge 2018 505,000,000 289,000,000
تویوتا فورچونر 600,000,000 تا 9,000,000,000 -
تویوتا یاریس سدان مدل 2008-2011 110,000,000 تا 170,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2008-2011 100,000,000 تا 160,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2012-2013 115,000,000 تا 190,000,000 -
تویوتا یاریس هاچبک مدل 2015-2016 210,000,000 تا 260,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2008-2011 اتوماتیک 290,000,000 تا 400,000,000 -
دستی 250,000,000 تا 330,000,000 -
تویوتا هایلوکس مدل 2016 اتوماتیک 730,000,000 -
دستی 610,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2007-2005 GXR 350,000,000 تا 580,000,000 -
VXR 450,000,000 تا 850,000,000 -
تویوتا لندکروزر مدل 2008-2013 GXR 750,000,000 تا 1,500,000,000 -
VXR 820,000,000 تا 1,700,000,000 -
تویوتا کمری گرند مدل 2005-2006 125,000,000 تا 220,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2007-2011 GL 120,000,000 تا 290,000,000 -
GLX 150,000,000 تا 320,000,000 -
SE 150,000,000 تا 270,000,000 -
تویوتا کمری مدل 2012-2014 GL 270,000,000 تا 360,000,000 -
GLX 290,000,000 تا 420,000,000 -
تویوتا کمری هیبریدی XLE 450,000,000 تا 530,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2013-2017 XLI 220,000,000 تا 310,000,000 -
GLI 250,000,000 تا 320,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2008-2012 XLI 170,000,000 تا 240,000,000 -
GLI 150,000,000 تا 230,000,000 -
تویوتا کرولا مدل 2005-2008 XLI 95,000,000 تا 175,000,000 -
GLI 105,000,000 تا 170,000,000 -
تویوتا فورچونر مدل 2013-2014 800,000,000 تا 1,050,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2016-2018 2017 تیپ 3 610,000,000 343,500,000
2018 (عمان) 630,000,000 353,500,000
2018 (الفطیم) 640,000,000 373,500,000
تویوتا Rav4 مدل 2013-2015 350,000,000 تا 500,000,000 -
تویوتا Rav4 مدل 2008-2012 250,000,000 تا 360,000,000 -
تویوتا سولارا مدل 2006-2007 240,000,000 تا 320,000,000 -
تویوتا GT86 مدل 2013-2014 250,000,000 تا 365,000,000 -
تویوتا پریوس مدل 2016-2017 1.8 لیتر تیپ C 290,000,000 تا 375,000,000 -
1.8 لیتر تیپ 3 370,000,000 210,000,000
تویوتا یاریس سدان مدل 2014-2015 195,000,000 تا 240,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2005-2010 290,000,000 تا 920,000,000 -
تویوتا پرادو 5 در مدل 2012-2013 800,000,000 تا 1,020,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2005-2009 VX 320,000,000 تا 520,000,000 -
GX 300,000,000 تا 480,000,000 -
تویوتا پرادو 3 در مدل 2012-2013 4 سیلندر 550,000,000 تا 720,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2012-2013 اسپرت 450,000,000 تا 520,000,000 -
گرند 420,000,000 تا 510,000,000 -
تویوتا آریون مدل 2009-2011 اسپرت 350,000,000 تا 420,000,000 -
گرند 270,000,000 تا 420,000,000 -
تویوتا FJ کروزر مدل 2011-2013 650,000,000 تا 870,000,000 -
قيمت محصولات ولوو به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:39

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

ولوو V40 400,000,000 تا 460,000,000 -
ولوو C70 مدل 2013 کروک 365,000,000 تا 450,000,000 -
ولوو C30 مدل 2010-2013 280,000,000 تا 410,000,000 -
ولوو XC60 مدل 2013-2014 440,000,000 تا 610,000,000 -
ولوو XC90 تیپ Momentum 1,400,000,000 -
تیپ R-Design 1,550,000,000 -
تیپ Inscription 1,650,000,000 -
قيمت محصولات سئات به روز شده در: 18 تیر 1397 ساعت 08:06

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

قيمت محصولات سایپا به روز شده در: 30 بهمن 1397 ساعت 13:31

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

پراید 151 پراید وانت 44,000,000 34,200,000
سیتروئن C3 بدون گرمکن صندلی 299,000,000 238,450,000
با گرمکن صندلی 305,000,000 241,950,000
کیا سراتو آپشنال سایپا 1600 دنده ای 215,000,000 176,000,000
2000 اتوماتیک 248,000,000 196,000,000
وانت پادرا PE6 - 76,500,000
نیسان وانت زامياد معمولی 67,000,000 52,900,000
گازسوز 70,000,000 55,900,000
گازسوز (آپشنال) 75,000,000 62,200,000
سایپا کوییک دنده ای - 42,550,000
اتوماتیک پلاس 79,000,000 69,000,000
کیا سراتو سایپا 1600 دنده ای 115,000,000 تا 145,000,000 -
2000 اتوماتیک 140,000,000 تا 180,000,000 -
ساینا EX( رینگ فولادی) 59,000,000 44,175,000
EX (رینگ آلومینیومی) 60,000,000 -
LUX اتوماتیک 69,000,000 63,155,000
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 26,000,000 تا 60,000,000 -
پراید 132 SE (سفید) 46,900,000 34,200,000
SE (تنوع رنگ) 47,200,000 -
پراید 141 مدل 1384-1394 15,000,000 تا 25,000,000 -
پراید 111 SE (سفید) 49,000,000 36,100,000
SE (تنوع رنگ) 49,700,000 -
پراید 131 SE (سفید) 45,500,000 33,725,000
SE (تنوع رنگ) 45,800,000 -
سایپا تیبا 2 رینگ فولادی (سفید) 55,500,000 42,275,000
رینگ فولادی (تنوع رنگ) 55,800,000 -
رینگ آلومینیومی (سفید) 56,200,000 -
رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) 56,400,000 -
تیبا صندوق دار SX (سفید) 52,000,000 39,425,000
SX (تنوع رنگ) 52,300,000 -
SX (سفید) دوگانه 56,000,000 44,175,000
SX (تنوع رنگ) دوگانه 56,200,000 -
آریو S300 سایپا 1.6 لیتر دنده ای 60,000,000 تا 75,000,000 80,980,000
1.6 لیتر اتوماتیک 116,000,000 94,125,000
چانگان CS35 مدل 97 اتوماتیک 160,000,000 127,000,000
قيمت محصولات ایران خودرو به روز شده در: 30 بهمن 1397 ساعت 13:26

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

رنو تندر پیکاپ 95,000,000 79,900,000
پژو 207 صندوقدار 134,000,000 104,000,000
پژو 207i نیوفیس دنده ای 108,000,000 70,000,000
اتوماتیک 129,000,000 85,000,000
دنا پلاس توربو 2 ایربگ 141,000,000 89,900,000
4 ایربگ 143,000,000 -
دانگ فنگ S30 144,000,000 135,500,000
هایما S5 اتوماتیک 215,000,000 138,000,000
پژو 301 2016 195,000,000 -
سمند سورن ELX سورن ELX سال کد 57511 100,000,000 53,468,000
سورن ELX توربو 50,000,000 تا 85,000,000 -
سورن ELX جدید توربو 107,000,000 55,825,000
رنو تندر90 پلاس دنده ای گیربکس JHQ 115,000,000 46,070,000
اتوماتیک 135,000,000 53,924,000
دنا پلاس 2 ایربگ 127,000,000 76,000,000
4 ایربگ 129,000,000 -
آریسان دوگانه سوز 50,000,000 42,700,000
بنزینی 23,000,000 تا 30,000,000 -
پیکاپ فوتون بنزینی 230,000,000 128,000,000
دیزلی 180,000,000 تا 250,000,000 -
سمند سورن دنده ای 1387-97 35,000,000 تا 65,000,000 -
هایما S7 2.0 145,000,000 تا 175,000,000 -
هایما S7 توربو فول 242,000,000 156,000,000
رنو کپچر با گرمکن صندلی 327,000,000 -
دانگ فنگ H30 کراس ساده - 75,000,000
رينگ آلومينيومی 114,000,000 76,500,000
سمند سمند LX کد 29340 86,000,000 43,597,000
سمندEF7 کد 29212 88,000,000 44,640,000
سمند EF7 دوگانه کد 29110 91,000,000 46,908,000
سمند EF7 دوگانه کد 29116 92,500,000 47,603,000
رانا دنده ای 80,000,000 51,363,000
پژو 2008 1397 260,000,000 114,994,000
پژو 508 2017 440,000,000 234,000,000
پژو پارس پارس سال کد 28229 90,000,000 53,008,000
پارس سال کد 28232 89,000,000 52,775,000
پارس سال دوگانه کد 28317 93,000,000 54,914,000
پارس LX کد 28513 108,000,000 -
پارس LX کد 28515 110,000,000 -
پارس اتوماتیک TU5 119,000,000 76,700,000
پژو 206 SD دنده ای 95,000,000 55,593,000
پژو 405 SLX 88,000,000 45,638,000
پژو 405 GLX GLX 80,000,000 42,829,000
GLX دوگانه 84,000,000 45,170,000
رنو تندر90 E2 38,000,000 تا 78,000,000 -
E2 با گیربکس JQH 108,000,000 43,771,000
E2 اتوماتیک 65,000,000 تا 95,000,000 -
سوزوکی ویتارا 2.4 دستی 1387-91 150,000,000 تا 185,000,000 -
2.4 اتوماتیک 340,000,000 251,000,000
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 190,000,000 تا 245,000,000 -
دنا 109,000,000 66,000,000
پژو 206 تیپ 2 80,000,000 47,174,000
تیپ 5 90,000,000 54,526,000
پژو 407 مدل 2009 اتوماتیک 110,000,000 تا 165,000,000 -
قيمت محصولات دی اس به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 19:49

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

DS4 کراس بک 2017 300,000,000 تا 370,000,000 -
دی اس 3 DS3 2016-2017 265,000,000 تا 300,000,000 -
2018 280,000,000 229,200,000
DS5 LS مدل 2017 2016-2017 290,000,000 تا 370,000,000 -
DS5 2017-2015 380,000,000 تا 430,000,000 -
2018 480,000,000 350,200,000
DS7 تیپ 2 1,230,000,000 469,000,000
تیپ 3 1,300,000,000 475,000,000
DS6 2018 545,000,000 394,300,000
قيمت محصولات فاو به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 22:09

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

فاو ولا V5 دستی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 70,000,000 -
اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 75,000,000 86,500,000
بسترن B50F 110,000,000 تا 155,000,000 -
بسترن B50 90,000,000 تا 120,000,000 -
بسترن B30 97 141,000,000 124,300,000
قيمت محصولات لیفان به روز شده در: 9 آبان 1397 ساعت 19:14

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

لیفان 620 مدل 1390-1394 1.6 35,000,000 تا 55,000,000 -
1.8 90-1396 40,000,000 تا 70,000,000 -
لیفان 520 مدل 1389-1392 25,000,000 تا 45,000,000 -
لیفان X50 دنده ای 65,000,000 تا 80,000,000 -
اتوماتیک 120,000,000 -
لیفان X60 دنده ای 70,000,000 تا 95,000,000 -
اتوماتیک 97 149,000,000 135,000,000
لیفان 820 97 203,000,000 -
قيمت محصولات هایما به روز شده در: 5 خرداد 1397 ساعت 08:24

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هایما S5 اتوماتیک 215,000,000 138,000,000
هایما S7 2.0 145,000,000 تا 175,000,000 -
هایما S7 توربو فول 242,000,000 156,000,000
قيمت محصولات هاوال به روز شده در: 21 دی 1397 ساعت 22:42

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

هاوال H2 237,000,000 165,000,000
قيمت محصولات اسمارت به روز شده در: 11 دی 1397 ساعت 23:30

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

اسمارت فورتو 200,000,000 تا 300,000,000 -
اسمارت فورفور 2016-2017 350,000,000 تا 400,000,000 -
قيمت محصولات زوتی به روز شده در: 19 دی 1397 ساعت 21:06

نام خودرو

تيپ (مدل)

قيمت بازار (تومان)

قيمت نمايندگی (تومان)

کوپا توربو 210 اکسلنت - 100,000,000
رویال - 120,000,000
فلگشیپ - 140,000,000
آریو S300 سایپا 1.6 لیتر دنده ای 60,000,000 تا 75,000,000 80,980,000
1.6 لیتر اتوماتیک 116,000,000 94,125,000

مشاهده فهرست قیمت خودروها

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar