قیمت
92,000,000 تومان
موقعیتتهران
محل بازدیدشهرك غزالي
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
رنگ بدنهسفید
آخرین بروزرسانی09/ 01/ 2019
موبایل09122381792

صفر خشك
تحويل درب كارخانه سايپا
پلاك شده، آماده سند زدن
شماره تماس 09122381792

تماس با فروشنده عليرضا مقدمي شاد

صفحه فروشنده
موبایل: 09122381792