بنز

بنز E کلاس
E200 E300 E350مشخصات کلینام خودرو E200کشور سازندهکلاس خودرو سدان بزرگ لوکسسال (طراحی)مشخصات فنی E200...
بنز CLA
مشخصات کلینام خودرو مرسدس بنز CLA45کشور سازنده  آلمانکلاس خودرو  سال (طراحی)  2012مشخصات فنی مرسدس بنز CLA45حجم موتور (سی سی) 1991تعداد و آرایش سیلندر 4 ...
بنز S کلاس
S350 S500مشخصات کلینام خودرو S350کشور سازندهکلاس خودروسال (طراحی) 2004مشخصات فنی S350حجم موتور (سی سی) ...
بنز S کلاس
S350 Blue Efficiency S500 Blue Efficiencyمشخصات کلینام خودرو S350 Blue Efficiencyکشور سازندهکلاس خودرو سدان مجللسال (طراحی) ...
بنز S کلاس
مشخصات کلینام خودرو S500 2014کشور سازنده  آلمانکلاس خودرو سدان لوکس بززگسال (طراحی)  2012مشخصات فنی  S500 2014حجم موتور (سی سی) 4663تعداد و آرایش سیلندر 8 سیل ...
بنز B کلاس
B180 B200 B200 Turboمشخصات کلینام خودرو B180کشور سازندهکلاس خودرو MPV کوچکسال (طراحی) <2004/td>مشخصات ...
بنز CLK
CLK200 Kompressor CLK280 CLK350مشخصات کلینام خودرو CLK200 Kompressorکشور سازندهکلاس خودرو کوپه / کانورتیبلسال (طراحی ...
بنز CLS
CLS500 CLS350مشخصات کلینام خودرو CLS500کشور سازندهکلاس خودرو کوپهسال (طراحی) 2004مشخصات فنی CLS500حجم موتو ...
بنز CLS
CLS350 CLS500مشخصات کلینام خودرو CLS350کشور سازندهکلاس خودروسال (طراحی) 2009مشخصات فنی CLS350حجم موتور ( ...
بنز E کلاس کروک
E350 Cabriolet E350 Coupeمشخصات کلینام خودرو E350 Cabrioletکشور سازندهکلاس خودروسال (طراحی) 2008مشخصات فنی E350 ...
بنز E کلاس کروک
E200 cabriolet E250 cabrioletمشخصات کلینام خودرو E200 cabrioletکشور سازندهکلاس خودرو کانورتیبلسال (طراحی)مشخصات ف ...
1 2 3