معرفی خودرو

رونمائی از خودرو زرهی ضد مین و ضد کمین طوفان
افتتاح خط تولید و رونمائی از خودرو زرهی ضدمین و ضدکمین طوفان ساخت سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای انجام ماموریت های پشتیبانی رزمی و رفت و آمد در مناطق جنگی و عملیاتی با حضور امیر سرتیپ حاتمی و ف ...
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 33