apshen.com

دسته: شورای رقابت

قیمت گذاری رقابتی با حذف شورای رقابت از صنعت خودرو
راه اندازی بازار ثانویه که همزمان با رونمایی از بسته جدید ارزی از طرف رئیس کل بانک مرکزی از هفته جاری وارد فاز اجرایی شده، اگرچه منجر به شفاف سازی بازار و حذف رانت های موجود در خصوص اختصاص ارز خواهد شد ولی به دلیل تعیین ...
شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد
فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی سازی مجلس، در جلسه ای که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر اجازه ندارد در بخش های اق ...
بازار خودرو فاصله زیادی تا آزادسازی قیمتی ندارد
برنامه آزادسازی قیمت خودرو انگار بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده و آن طور که خبر می‌رسد، تصمیم سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقیم شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری، قیمت خودروهای داخلی ...
حذف تدریجی شورای رقابت از بازار خودرو
با اعمال مجوز جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش 7 درصدی قیمت خودروهای داخلی، این شورا اکنون در مسیر حذف خودکار از فرآیند قیمت گذاری قرار گرفته و این در وضعیتی است که سناریوهای گوناگونی برای آینده بازار خودرو (بدون شورای رق ...