اخبار خودرو

بازار خودرو آشفته‌تر از قبل شده است
هرچند وزیر صنعت وعده داده بود که با افزایش رسمی قیمت خودرو از طرف خودروسازان، عرضه به بازار افزایش یافته و جلوی شکل‌گیری حاشیه بازار گرفته خواهد شد، ولی بازار خودرو آشفته‌تر از قبل شده است. ...
درآمد طرح زوج و فرد کجا می‌رود؟
سرپرست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با ذکر اینکه هدف شهرداری از اجرای طرح زوج و فرد درآمدزایی نیست، گفت: درآمد طرح به صندوق خاص توسعه حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوای تهران واریز می‌شود. ...
چهل روز از بخشنامه گذشت و یک خودرو هم ترخیص نشد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وقتی چهل روز از این بخشنامه گذشته و حتی یک خودرو ترخیص نشده چرا یک نفر از دولت نمی‌آید بپرسد که چه اتفاقی افتاده؟ چرا اجرایی نمی‌شود؟ و اگر قابل اجرا نیست دلیل آن چیست؟ این نشان می‌دهد ک ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 201