اخبار خودرو داخلی

اثر تفکیک وزارت صمت بر صنعت خودرو
تلاش‌های دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن از تجارت و احیای بخش بازرگانی همچنان ادامه دارد، ماجرایی که به‌نظر می‌رسد حداقل در بخش صنعت و بازار خودرو تاثیر خاص و بسزایی نخواهد داشت. ...
تعمیق داخلی سازی قطعات با ناهماهنگی دستگاه‌ها میسر نمی‌شود
استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت، تعمیق داخلی سازی قطعات دستکم برای خودروهای پرتیراژ را تنها راه حل خروج خودروسازی از شرایط دشوار کنونی برشمرد تا ارزبری‌ها هرچه بیشتر کاهش یابد، اما تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط ب ...
تولید کوییک افزایش می‌یابد
معاون برنامه‌ریزی جامع تولید سایپا گفت: باتوجه به استقبال متقاضیان بازار از کوییک و کسب سه ستاره کیفی در اولین ارزیابی سال ۹۸، سایپا تولید این خودرو را افزایش می‌دهد. ...
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 278