اخبار سوخت

افزایش قیمت بنزین به یک برنامه جامع نیاز دارد
عضو حقوقی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عقیده دارد باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور برنامه‌ریزی برای رساندن قیمت بنزین به سطح فوب خلیج فارس به یک برنامه جامع و طرح زیرساختی فراتر از قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز دارد ...
میزان مصرف سوخت در ایران چقدر است؟
با وجود این‌که طبق آمار، سرانه مالکیت خودرو در ایران پایین است ولی شدت مصرف انرژی بالا تخمین زده می‌شود؛ به طوری که شمار خودرو در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۴۰ دستگاه تعریف شده که این رقم برای آمریکا ۸۳۳، ژاپن ۵۹۱ و آلما ...
سوخت بدون کارت با ستاره مربع‌ها
بعد از آنکه سهمیه بندی بنزین متوقف و دوباره برای احیای مدیریت توزیع سوخت تصمیم‌گیری شد، انتخاب فن‌آوری جدید متناسب با مقتضیات روز که با کمترین هزینه بر اقتصاد ملی، بتوان به نتایج و خروجی‌های مناسب‌تری دست یافت، دغدغه‌ایس ...