بنزین

سهمیه بنزین جبرانی واریز خواهد شد
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی درباره زمان واریز سهمیه بنزین جبرانی اظهار داشت: به محض ابلاغ ما نسبت به واریز این سهمیه اقدام خواهیم کرد. وی افزود: زمانی که تصمیم‌گیری قطعی شد به ما ابلاغ می‌شود. سخنگو ...