سوخت و بنزین

جزئیات سهمیه سوخت وانت‌بارها
مسعود رضایی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره سهمیه بنزین  وانت‌بارها گفت:سهمیه سوخت وانت‌بارها بر اساس عملکرد و پیمایش این خودروها تخصیص می‌یابد همچنین با تکمیل ثبت‌نام‌ها و متناسب با ...
رهگیری کارت‌های به جا مانده در جایگاه‌های سوخت
اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور در مورد شیوه رهگیری کارت‌های به جا مانده در جایگاه‌های سوخت بیان کرد: اغلب مردم برای رهگیری کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها به صورت سنتی عمل می‌کنند و این باعث طولانی شدن ...