مشخصات خودرو

زمانی که به خودروهای هیبریدی فکر می‌کنید، به احتمال زیاد تویوتا پریوس حتماً به ذهنتان خطور می‌کند. البته که طی سال‌های اخیر پریوس رقبای قدرتمند زیادی پیدا کرده، ولی هنوز هم پریوس یکی از نمادین‌ترین خودروهای هیب ...