قیمت محصولات پارس خودرو

بروزرسانی در: دوشنبه 7 اسفند 02 ساعت 14:37
 • قیمت برلیانس H330

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 830,000,000
  970,000,000
  448,000,000 الی 523,000,000
  527,000,000 الی 613,000,000
  607,000,000 الی 775,000,000
  707,000,000 الی 875,000,000
 • قیمت برلیانس H320

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 960,000,000
  438,000,000 الی 513,000,000
  517,000,000 الی 578,000,000
  597,000,000 الی 698,000,000
  687,000,000 الی 850,000,000
 • قیمت زوتی DL5

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک 2023 سقف فلز
  اتوماتیک
 • 1,360,000,000
  0 الی 0
 • قیمت رنو ساندرو

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  دنده ای گیربکس JHQ
  اتوماتیک
 • 1,230,000,000
  657,000,000 الی 713,000,000
  765,000,000 الی 765,000,000
  727,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت برلیانس H230

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399
  دنده‌ای
  اتوماتیک AMT
 • 570,000,000
  358,000,000 الی 482,000,000
  408,000,000 الی 513,000,000