• قیمت برلیانس H330

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 0
  1,103,000,000
  478,000,000 الی 588,000,000
  552,000,000 الی 663,000,000
  637,000,000 الی 733,000,000
  712,000,000 الی 895,000,000
 • قیمت برلیانس H320

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 1,093,000,000
  468,000,000 الی 563,000,000
  542,000,000 الی 603,000,000
  622,000,000 الی 708,000,000
  697,000,000 الی 870,000,000
 • قیمت زوتی DL5

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک 2023 سقف فلز
  اتوماتیک
 • 1,171,000,000
  1,042,000,000 الی 1,128,000,000
 • قیمت رنو ساندرو

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  دنده ای گیربکس JHQ
  اتوماتیک
 • 1,334,000,000
  652,000,000 الی 708,000,000
  760,000,000 الی 760,000,000
  742,000,000 الی 920,000,000
 • قیمت برلیانس H230

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399
  دنده‌ای
  اتوماتیک AMT
 • 570,000,000
  413,000,000 الی 563,000,000
  502,000,000 الی 618,000,000