قیمت محصولات کرمان موتور

بروزرسانی در: پنج شنبه 7 مهر 01 ساعت 16:12
 • قیمت لیفان X60

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1391-1396 دنده ای
  1395-1397 اتوماتیک
 • 240,000,000 الی 370,000,000
  310,000,000 الی 450,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1394-1396 دنده ای
  1394-1397 اتوماتیک
 • 210,000,000 الی 300,000,000
  230,000,000 الی 350,000,000
 • قیمت جک J5

 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5 1392-1396
  اتوماتیک 1.8 1393-1396
 • 250,000,000 الی 360,000,000
  290,000,000 الی 450,000,000
 • قیمت جک S5

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • جدید
  دنده ای 1394-1397
  اتوماتیک 1395-1400
  1400-1401 جدید
 • 1,020,000,000
  510,000,000 الی 680,000,000
  550,000,000 الی 900,000,000
  810,000,000 الی 1,010,000,000
 • قیمت جک S3

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1396-1401
 • 740,000,000
  450,000,000 الی 730,000,000
 • قیمت جک J4

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1397-1401
 • 506,000,000
  320,000,000 الی 480,000,000