قیمت محصولات کرمان موتور

بروزرسانی در: دوشنبه 10 بهمن 01 ساعت 13:40
 • قیمت لیفان X60

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1391-1396 دنده ای
  1395-1397 اتوماتیک
 • 380,000,000 الی 580,000,000
  510,000,000 الی 710,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1394-1396 دنده ای
  1394-1397 اتوماتیک
 • 300,000,000 الی 450,000,000
  330,000,000 الی 550,000,000
 • قیمت جک J5

 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5 1392-1396
  اتوماتیک 1.8 1393-1396
 • 380,000,000 الی 530,000,000
  480,000,000 الی 660,000,000
 • قیمت جک S5

 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1394-1397
  اتوماتیک 1395-1400
 • 690,000,000 الی 920,000,000
  820,000,000 الی 1,210,000,000
 • قیمت جک S3

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1396-1401
 • 946,000,000
  620,000,000 الی 900,000,000
 • قیمت جک J4

 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • ساده
  آپشنال
  1397-1401
 • 738,000,000
  760,000,000
  440,000,000 الی 700,000,000