قیمت محصولات کرمان موتور

بروزرسانی در: جمعه 15 آذر 98 ساعت 13:51
 • قیمت لیفان X60

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1391-1396 دنده ای
  1395-1397 اتوماتیک
 • 80,000,000 الی 115,000,000
  115,000,000 الی 130,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1394-1396 دنده ای
  1394-1397 اتوماتیک
 • 80,000,000 الی 100,000,000
  95,000,000 الی 120,000,000
 • قیمت جک J5

 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5 1392-1396
  اتوماتیک 1.8 1393-1396
 • 85,000,000 الی 120,000,000
  105,000,000 الی 145,000,000
 • قیمت جک S5

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  دنده ای 1394-1398
  اتوماتیک 1395-1398
 • 297,000,000
  157,000,000 الی 245,000,000
  195,000,000 الی 250,000,000
 • قیمت جک S3

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1396-1398
 • 207,000,000
  155,000,000 الی 176,000,000
 • قیمت جک J4

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1397-1398
 • 147,000,000
  120,000,000 الی 128,000,000