قیمت محصولات کرمان موتور

بروزرسانی در: چهارشنبه 30 بهمن 98 ساعت 14:16
 • قیمت لیفان X60

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1397
  1392-1396 دنده ای
  1395-1397 اتوماتیک
 • 200,000,000 تا 210,000,000
  95,000,000 الی 125,000,000
  132,000,000 الی 180,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1394-1396 دنده ای
  1394-1397 اتوماتیک
 • 80,000,000 الی 105,000,000
  95,000,000 الی 118,000,000
 • قیمت جک J5

 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5 1392-1396
  اتوماتیک 1.8 1393-1396
 • 90,000,000 الی 125,000,000
  120,000,000 الی 150,000,000
 • قیمت جک S5

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1398
  دنده ای 1394-1396
  اتوماتیک 1395-1398
 • 370,000,000
  195,000,000 الی 250,000,000
  240,000,000 الی 330,000,000
 • قیمت جک S3

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1397-1398
 • 263,000,000
  190,000,000 الی 230,000,000
 • قیمت جک J4

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1397-1398
 • 180,000,000
  140,000,000 الی 155,000,000