قیمت محصولات کرمان موتور

بروزرسانی در: پنج شنبه 7 بهمن 00 ساعت 13:55
 • قیمت لیفان X60

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1397
  1391-1396 دنده ای
  1395-1397 اتوماتیک
 • 0
  180,000,000 الی 290,000,000
  260,000,000 الی 370,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1394-1396 دنده ای
  1394-1397 اتوماتیک
 • 170,000,000 الی 245,000,000
  195,000,000 الی 290,000,000
 • قیمت جک J5

 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5 1392-1396
  اتوماتیک 1.8 1393-1396
 • 190,000,000 الی 285,000,000
  230,000,000 الی 350,000,000
 • قیمت جک S5

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  جدید
  دنده ای 1394-1397
  اتوماتیک 1395-1400
 • 850,000,000
  900,000,000
  380,000,000 الی 550,000,000
  460,000,000 الی 740,000,000
 • قیمت جک S3

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1396-1400
 • 634,000,000
  360,000,000 الی 510,000,000
 • قیمت جک J4

 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  1397-1400
 • 445,000,000
  270,000,000 الی 370,000,000