قیمت محصولات ایران خودرو

بروزرسانی در: پنج شنبه 10 اسفند 02 ساعت 16:20
 • قیمت سوزوکی ویتارا نیوفیس مونتاژ

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • کلاس 9 اتوماتیک
  کلاس 9 دنده ای
  کلاس 10 اتوماتیک
  کلاس 10 دنده ای
 • 1,740,000,000 الی 2,065,000,000
  1,530,000,000 الی 1,640,000,000
  1,940,000,000 الی 2,515,000,000
  0 الی 0
 • قیمت سوزوکی ویتارا مونتاژ

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2.0 اتوماتیک
  2.0 دنده ای
  2.4 کلاس 5 اتوماتیک
  2.4 کلاس 5 دنده ای
  2.4 کلاس 8 اتوماتیک
  2.4 کلاس 8 دنده ای
 • 825,000,000 الی 965,000,000
  727,000,000 الی 850,000,000
  1,167,000,000 الی 1,580,000,000
  1,052,000,000 الی 1,388,000,000
  1,192,000,000 الی 1,710,000,000
  1,047,000,000 الی 1,503,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک AL4
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان هیدرولیک
  تیپ 5
  موتور TU3
  6 سرعته اتوماتیک TU5P
  AL4 اتوماتیک
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان هیدرولیک
  تیپ 5
  موتور TU3
  6 سرعته اتوماتیک TU5P
 • 851,000,000
  741,000,000
  720,000,000
  670,000,000
  638,000,000
  940,000,000
  602,000,000 الی 748,000,000
  557,000,000 الی 678,000,000
  483,000,000 الی 653,000,000
  607,000,000 الی 607,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
  775,000,000 الی 825,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۵ GLX

 • کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
 • 176,000,000 الی 414,000,000
  275,000,000 الی 435,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • V1
  V2
  V6
  V8
  V9
  V10
 • 283,000,000 الی 337,000,000
  273,000,000 الی 352,000,000
  289,000,000 الی 322,000,000
  278,000,000 الی 538,000,000
  313,000,000 الی 397,000,000
  298,000,000 الی 342,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3 سقف شیشه
  تیپ 5
  تیپ 2
  تیپ 2 نیمه فول
  تیپ 3 پانوراما
  تیپ 5
  تیپ 5 نیمه فول
  تیپ 6 اتوماتیک
 • 580,000,000
  640,000,000
  640,000,000
  217,000,000 الی 502,000,000
  418,000,000 الی 418,000,000
  532,000,000 الی 558,000,000
  228,000,000 الی 528,000,000
  373,000,000 الی 397,000,000
  251,000,000 الی 393,000,000
 • قیمت پژو پارس ELX

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TU5 سفارشی
  XU7P سفارشی
  TU5 سفارشی
  XUM
  XU7P سفارشی
  موتور زانتیا
 • 830,000,000
  710,000,000
  677,000,000 الی 677,000,000
  413,000,000 الی 487,000,000
  567,000,000 الی 613,000,000
  288,000,000 الی 447,000,000
 • قیمت پژو پارس سال

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  دوگانه سوز
  Xu7p
  Xu7p سفارشی
  Xu7p سفارشی ELX
  XU7 معمولی
  دوگانه سوز
  XU7P
  XU7P سفارشی
  XU7P سفارشی ELX
 • 605,000,000
  685,000,000
  648,000,000
  677,000,000
  710,000,000
  209,000,000 الی 528,000,000
  293,000,000 الی 518,000,000
  527,000,000 الی 553,000,000
  547,000,000 الی 573,000,000
  567,000,000 الی 613,000,000
 • قیمت هایما S5

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • CVT اتوماتیک 1400
  6AT پلاس 1402
  CVT اتوماتیک
  پلاس
 • 1,368,000,000
  1,500,000,000
  1,012,000,000 الی 1,178,000,000
  1,202,000,000 الی 1,328,000,000
 • قیمت سمند LX

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • XU7
  EF7 بنزینی
  EF7 دوگانه سوز مخزن بزرگ
  XU7
  EF7 بنزینی
  EF7 دوگانه سوز معمولی
  EF7 دوگانه سوز مخزن بزرگ
 • 540,000,000
  585,000,000
  605,000,000
  169,000,000 الی 472,000,000
  219,000,000 الی 502,000,000
  244,000,000 الی 417,000,000
  403,000,000 الی 543,000,000
 • قیمت سمند معمولی

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • X7
  EL
  SE
 • 144,000,000 الی 201,000,000
  149,000,000 الی 246,000,000
  224,000,000 الی 312,000,000
 • قیمت دنا پلاس توربو

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 5 دنده
  6 دنده
  6 دنده (ارتقاء)
  اتوماتیک
  اتوماتیک (ارتقاء)
  دنده ای تیپ 2 با 4 ایربگ
  دنده ای با 2 ایربگ
  6 دنده دستی
  6 دنده دستی با ESP
  اتوماتیک
  اتوماتیک با ESP
 • 818,000,000
  873,000,000
  895,000,000
  961,000,000
  1,000,000,000
  655,000,000 الی 676,000,000
  640,000,000 الی 640,000,000
  775,000,000 الی 821,000,000
  0 الی 0
  727,000,000 الی 868,000,000
  860,000,000 الی 860,000,000
 • قیمت فوتون تونلند نیوفیس

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی G7 اتوماتیک
  دیزلی 2.8
  بنزینی 2.0
  دیزلی 2.8
  بنزینی 2.0
 • 2,430,000,000
  1,815,000,000
  1,707,000,000
  1,250,000,000 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت رانا پلاس سقف شیشه

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 6 دنده دستی
  6 دنده دستی با ESP
  6 دنده دستی
  6 دنده دستی با ESP
 • 655,000,000
  674,000,000
  542,000,000 الی 618,000,000
  622,000,000 الی 622,000,000
 • قیمت تارا

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای V1
  اتومات V2
  اتومات V4
  دنده ای V1 پلاس
  اتومات V2 با ESP
  دنده ای V1 با ESP
  دنده ای V1
  دنده ای V1 پلاس
  اتومات V2
  اتومات V4
  اتومات V2 با ESP
  دنده ای V1 با ESP
 • 790,000,000
  897,000,000
  1,160,000,000
  865,000,000
  925,000,000
  810,000,000
  637,000,000 الی 703,000,000
  743,000,000 الی 743,000,000
  750,000,000 الی 835,000,000
  1,032,000,000 الی 1,032,000,000
  855,000,000 الی 855,000,000
  737,000,000 الی 737,000,000
 • قیمت سورن پلاس

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EF7 بنزینی
  EF7 مالتی مدیا
  تیپ 1 رینگ فولادی
  EF7 با ESP
  EF7 دوگانه سوز
  XU7P
  EF7 بنزینی
  EF7 مالتی مدیا
  EF7 مالتی مدیا با رینگ
  EF7 با ESP
  EF7 دوگانه سوز
  XU7P
 • 698,000,000
  720,000,000
  0
  738,000,000
  761,000,000
  634,000,000
  498,000,000 الی 613,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
  0 الی 0
  592,000,000 الی 618,000,000
  537,000,000 الی 537,000,000
 • قیمت رانا پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای با ESP
  دنده ای
  دنده ای با ESP
 • 593,000,000
  612,000,000
  478,000,000 الی 543,000,000
  547,000,000 الی 547,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای با ESP
  اتوماتیک TU5P
  اتوماتیک TU5P با ESP
  دنده ای
  دنده ای با ESP
  اتوماتیک TU5
  اتوماتیک TU5P
  اتوماتیک TU5P با ESP
 • 778,000,000
  795,000,000
  970,000,000
  1,000,000,000
  597,000,000 الی 703,000,000
  707,000,000 الی 707,000,000
  765,000,000 الی 805,000,000
  0 الی 0
  895,000,000 الی 895,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای فرمان هیدرولیک
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان برقی (ارتقاء)
  دنده ای فرمان هیدرولیک ارتقاء
  دنده ای 1389-1402
  اتوماتیک 1389-1402
  دنده ای نیمه فول 1400-1402
 • 720,000,000
  741,000,000
  753,000,000
  730,000,000
  332,000,000 الی 592,000,000
  398,000,000 الی 738,000,000
  502,000,000 الی 562,000,000
 • قیمت فوتون تونلند

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دیزل
  بنزینی
  دیزلی
 • 1,000,000,000
  1,060,000,000
  1,092,000,000 الی 1,208,000,000
  1,212,000,000 الی 1,212,000,000
 • قیمت پژو پارس LX

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TU5 مدل 1402
  سفارشی TU5 مدل 1401
  TU5
  سفارشی TU5
  اتوماتیک TU5
 • 800,000,000
  810,000,000
  313,000,000 الی 683,000,000
  677,000,000 الی 677,000,000
  303,000,000 الی 603,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۵ SLX

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  TU5 بنزینی
  TU5 دوگانه سوز
 • 590,000,000
  253,000,000 الی 513,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پژو ۲۰۷ صندوقدار

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتومات
  1399 دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
 • 708,000,000
  608,000,000
  627,000,000 الی 713,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
 • قیمت هایما S7 توربو

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  پلاس سفارشی
  پلاس
  اتوماتیک
  پلاس
  پلاس سفارشی
 • 1,520,000,000
  1,675,000,000
  1,650,000,000
  1,145,000,000 الی 1,375,000,000
  1,400,000,000 الی 1,550,000,000
  0 الی 0
 • قیمت سوزوکی کیزاشی

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک نیمه فول
  اتوماتیک فول
 • 895,000,000 الی 895,000,000
  995,000,000 الی 1,128,000,000
  1,042,000,000 الی 1,042,000,000
 • قیمت رنو کپچر

 • کارکرده
  کارکرده
 • فول فاقد گرمکن صندلی
  فول با گرمکن صندلی
 • 1,292,000,000 الی 1,560,000,000
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت سوزوکی ویتارا ۲.۴ لیتری

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای کلاس 5
  اتوماتیک کلاس 5
  دنده‌ای کلاس 8
  اتوماتیک کلاس 8
  اتوماتیک کلاس 10
  اتوماتیک کلاس 9
 • 1,052,000,000 الی 1,388,000,000
  1,167,000,000 الی 1,580,000,000
  1,047,000,000 الی 1,565,000,000
  1,192,000,000 الی 1,710,000,000
  1,940,000,000 الی 2,515,000,000
  1,740,000,000 الی 2,065,000,000
 • قیمت سوزوکی ویتارا ۲ لیتری

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 727,000,000 الی 850,000,000
  827,000,000 الی 965,000,000
  727,000,000 الی 795,000,000
  827,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت سورن

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  ELX
  ELX توربو
  ELX توربو آپشنال
 • 219,000,000 الی 282,000,000
  303,000,000 الی 457,000,000
  408,000,000 الی 427,000,000
  428,000,000 الی 447,000,000
 • قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتوماتیک
  1398 دنده ای
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,000,000,000
  820,000,000
  637,000,000 الی 753,000,000
  737,000,000 الی 885,000,000
 • قیمت رنو تندر۹۰ دنده ای

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1398
  ایران خودرو E2
  پارس خودرو E0
  ایران خودرو E0
  ایران خودرو E1
  پارس خودرو E1
  پارس خودرو E2
 • 760,000,000
  327,000,000 الی 655,000,000
  297,000,000 الی 347,000,000
  292,000,000 الی 342,000,000
  297,000,000 الی 448,000,000
  307,000,000 الی 390,000,000
  332,000,000 الی 588,000,000
 • قیمت رانا

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 99 LX
  EL
  LX
 • 470,000,000
  328,000,000 الی 352,000,000
  378,000,000 الی 457,000,000
 • قیمت دنا پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2 ایربگ 1401
  تیپ 1 1402
  4 ایربگ فول
  2 ایربگ نیمه فول
  2 ایربگ فول
  تیپ 1
 • 763,000,000
  774,000,000
  579,000,000 الی 605,000,000
  584,000,000 الی 677,000,000
  625,000,000 الی 625,000,000
  661,000,000 الی 799,000,000
 • قیمت دنا

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 1
  تیپ 1
  تیپ 2
 • 730,000,000
  511,000,000 الی 0
  463,000,000 الی 563,000,000