قیمت خودرو آئودی

 • قیمت آئودی Q5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • فول شرکتی s-line
 • 4,175,000,000 الی 4,175,000,000
 • قیمت آئودی TT

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • فول
 • 2,035,000,000 الی 2,265,000,000

قیمت خودرو آلفارومئو

 • قیمت آلفارومئو ۴C

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • فول
  (limited (launch edition
 • 5,570,000,000 الی 5,570,000,000
  5,870,000,000 الی 5,870,000,000

قیمت خودرو آمیکو

 • قیمت آمیکو آسنا

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای دوگانه سوز
  دنده‌ای توربو
  اتوماتیک توربو
  دنده‌ای دوگانه سوز
  دنده‌ای توربو
  اتوماتیک توربو
 • 1,550,000,000
  1,700,000,000
  1,900,000,000
  1,092,000,000 الی 1,408,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0

قیمت خودرو اس دبلیو ام

 • قیمت SWM G01

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  F
  معمولی
  F
 • 1,650,000,000
  1,750,000,000
  1,112,000,000 الی 1,258,000,000
  1,200,000,000 الی 1,408,000,000

قیمت خودرو اسمارت

قیمت خودرو الدزمبیل

قیمت خودرو ام جی

 • قیمت ام جی ۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GT فیس قدیم
  GT نیوفیس
  مگنت
 • 775,000,000 الی 895,000,000
  895,000,000 الی 955,000,000
  785,000,000 الی 925,000,000
 • قیمت ام جی ۵۵۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 637,000,000 الی 713,000,000
 • قیمت ام جی RX5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,770,000,000 الی 1,770,000,000
 • قیمت ام جی GT

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 945,000,000 الی 1,058,000,000
 • قیمت ام جی GS

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,292,000,000 الی 1,508,000,000
 • قیمت ام جی ۳۵۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 537,000,000 الی 583,000,000
 • قیمت ام جی ۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 527,000,000 الی 573,000,000
 • قیمت ام جی ۳۶۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک توربو
  اتوماتیک
  دنده ای
 • 785,000,000 الی 815,000,000
  707,000,000 الی 753,000,000
  655,000,000 الی 683,000,000

قیمت خودرو ام وی ام

 • قیمت ام وی ام ۳۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فیس قدیم
  نیو ساده
  نیو اسپرت لاکچری
  نیو اسپرت اکسلنت
 • 293,000,000 الی 332,000,000
  373,000,000 الی 402,000,000
  418,000,000 الی 418,000,000
  423,000,000 الی 508,000,000
 • قیمت ام وی ام ۱۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 4 سیلندر دنده ای
  4 سیلندر اتومات
  3 سیلندر دنده ای
 • 124,000,000 الی 196,000,000
  209,000,000 الی 236,000,000
  81,000,000 الی 146,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 S

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک اسپرت CVT 1400
  اتوماتیک نیوفیس 5AT 1401
  اتوماتیک ساده CVT
  اتوماتیک اسپرت CVT
  اتوماتیک نیوفیس 5AT
 • 1,050,000,000
  1,200,000,000
  697,000,000 الی 765,000,000
  707,000,000 الی 925,000,000
  945,000,000 الی 1,058,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 کراس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,010,000,000
  1,195,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت ام وی ام X55 پرو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • IE
  IE اسپرت
  اکسلنت
  اکسلنت اسپرت
  IE
  IE اسپرت
 • 1,560,000,000
  1,570,000,000
  1,172,000,000 الی 1,308,000,000
  1,242,000,000 الی 1,398,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت ام وی ام X33 جدید

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  دنده ای
 • 597,000,000 الی 653,000,000
  547,000,000 الی 603,000,000
 • قیمت ام وی ام ۵۵۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 428,000,000 الی 502,000,000
  488,000,000 الی 543,000,000
 • قیمت ام وی ام ۱۱۰S

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • کامفورت (نیمه فول)
  لاکچری (فول)
 • 234,000,000 الی 267,000,000
  258,000,000 الی 307,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 S CVT

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • جدید 1401
  اتوماتیک ساده
  جدید
  اتوماتیک اسپرت
 • 1,005,000,000
  697,000,000 الی 765,000,000
  995,000,000 الی 1,058,000,000
  707,000,000 الی 925,000,000
 • قیمت ام وی ام X22

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای لاکچری 1402
  دنده‌ای اکسلنت 1402
  اتومات لاکچری 1401
  اتومات اکسلنت 1401
  دنده ای لاکچری
  اتوماتیک ساده
  اتوماتیک اسپرت لاکچری
  اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  دنده ای اسپرت اکسلنت
  دنده ای اسپرت لاکچری
 • 793,000,000
  761,000,000
  826,000,000
  836,000,000
  567,000,000 الی 633,000,000
  617,000,000 الی 643,000,000
  755,000,000 الی 805,000,000
  637,000,000 الی 795,000,000
  597,000,000 الی 693,000,000
  667,000,000 الی 743,000,000
 • قیمت ام وی ام x55

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اکسلنت اسپرت
  اسپرت اکسلنت
  اکسلنت
 • 0
  985,000,000 الی 1,005,000,000
  935,000,000 الی 975,000,000

قیمت خودرو اوپل

 • قیمت اوپل آسترا هاچبک

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1400cc
  1600cc
 • 2,085,000,000 الی 2,085,000,000
  2,285,000,000 الی 2,285,000,000

قیمت خودرو ایران خودرو

 • قیمت سوزوکی ویتارا نیوفیس مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • کلاس 9 اتوماتیک
  کلاس 9 دنده ای
  کلاس 10 اتوماتیک
  کلاس 10 دنده ای
 • 1,740,000,000 الی 2,065,000,000
  1,530,000,000 الی 1,640,000,000
  1,940,000,000 الی 2,515,000,000
  0 الی 0
 • قیمت سوزوکی ویتارا مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2.0 اتوماتیک
  2.0 دنده ای
  2.4 کلاس 5 اتوماتیک
  2.4 کلاس 5 دنده ای
  2.4 کلاس 8 اتوماتیک
  2.4 کلاس 8 دنده ای
 • 825,000,000 الی 965,000,000
  727,000,000 الی 850,000,000
  1,167,000,000 الی 1,580,000,000
  1,052,000,000 الی 1,388,000,000
  1,192,000,000 الی 1,710,000,000
  1,047,000,000 الی 1,503,000,000
 • قیمت رنو تندر ۹۰ ایران خودرو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E0
  E1
  E2
  اتوماتیک
 • 298,000,000 الی 327,000,000
  303,000,000 الی 382,000,000
  343,000,000 الی 668,000,000
  517,000,000 الی 653,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ فیس قدیم

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 378,000,000 الی 402,000,000
  443,000,000 الی 487,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک AL4
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان هیدرولیک
  تیپ 5
  موتور TU3
  6 سرعته اتوماتیک TU5P
  AL4 اتوماتیک
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان هیدرولیک
  تیپ 5
  موتور TU3
  6 سرعته اتوماتیک TU5P
 • 851,000,000
  741,000,000
  720,000,000
  670,000,000
  638,000,000
  940,000,000
  602,000,000 الی 748,000,000
  557,000,000 الی 678,000,000
  483,000,000 الی 653,000,000
  607,000,000 الی 607,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
  775,000,000 الی 825,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۵ GLX

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
 • 176,000,000 الی 414,000,000
  275,000,000 الی 435,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • V1
  V2
  V6
  V8
  V9
  V10
 • 283,000,000 الی 337,000,000
  273,000,000 الی 352,000,000
  289,000,000 الی 322,000,000
  278,000,000 الی 538,000,000
  313,000,000 الی 397,000,000
  298,000,000 الی 342,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3 سقف شیشه
  تیپ 5
  تیپ 2
  تیپ 2 نیمه فول
  تیپ 3 پانوراما
  تیپ 5
  تیپ 5 نیمه فول
  تیپ 6 اتوماتیک
 • 580,000,000
  640,000,000
  640,000,000
  217,000,000 الی 502,000,000
  418,000,000 الی 418,000,000
  532,000,000 الی 558,000,000
  228,000,000 الی 528,000,000
  373,000,000 الی 397,000,000
  251,000,000 الی 393,000,000
 • قیمت پژو پارس ELX

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TU5 سفارشی
  XU7P سفارشی
  TU5 سفارشی
  XUM
  XU7P سفارشی
  موتور زانتیا
 • 830,000,000
  710,000,000
  677,000,000 الی 677,000,000
  413,000,000 الی 487,000,000
  567,000,000 الی 613,000,000
  288,000,000 الی 447,000,000
 • قیمت پژو پارس سال

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  دوگانه سوز
  Xu7p
  Xu7p سفارشی
  Xu7p سفارشی ELX
  XU7 معمولی
  دوگانه سوز
  XU7P
  XU7P سفارشی
  XU7P سفارشی ELX
 • 605,000,000
  685,000,000
  648,000,000
  677,000,000
  710,000,000
  209,000,000 الی 528,000,000
  293,000,000 الی 518,000,000
  527,000,000 الی 553,000,000
  547,000,000 الی 573,000,000
  567,000,000 الی 613,000,000
 • قیمت هایما S5

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • CVT اتوماتیک 1400
  6AT پلاس 1402
  CVT اتوماتیک
  پلاس
 • 1,368,000,000
  1,500,000,000
  1,012,000,000 الی 1,178,000,000
  1,202,000,000 الی 1,328,000,000
 • قیمت سمند LX

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • XU7
  EF7 بنزینی
  EF7 دوگانه سوز مخزن بزرگ
  XU7
  EF7 بنزینی
  EF7 دوگانه سوز معمولی
  EF7 دوگانه سوز مخزن بزرگ
 • 540,000,000
  585,000,000
  605,000,000
  169,000,000 الی 472,000,000
  219,000,000 الی 502,000,000
  244,000,000 الی 417,000,000
  403,000,000 الی 543,000,000
 • قیمت سمند معمولی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • X7
  EL
  SE
 • 144,000,000 الی 201,000,000
  149,000,000 الی 246,000,000
  224,000,000 الی 312,000,000
 • قیمت دنا پلاس توربو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 5 دنده
  6 دنده
  6 دنده (ارتقاء)
  اتوماتیک
  اتوماتیک (ارتقاء)
  دنده ای تیپ 2 با 4 ایربگ
  دنده ای با 2 ایربگ
  6 دنده دستی
  6 دنده دستی با ESP
  اتوماتیک
  اتوماتیک با ESP
 • 818,000,000
  873,000,000
  895,000,000
  961,000,000
  1,000,000,000
  655,000,000 الی 676,000,000
  640,000,000 الی 640,000,000
  775,000,000 الی 821,000,000
  0 الی 0
  727,000,000 الی 868,000,000
  860,000,000 الی 860,000,000
 • قیمت فوتون تونلند نیوفیس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی G7 اتوماتیک
  دیزلی 2.8
  بنزینی 2.0
  دیزلی 2.8
  بنزینی 2.0
 • 2,430,000,000
  1,815,000,000
  1,707,000,000
  1,250,000,000 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت هایما ۸S

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 8s
  اتوماتیک
 • 1,970,000,000
  1,710,000,000 الی 1,710,000,000
 • قیمت آریسان ۲

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • دوگانه سوز
  دوگانه سوز
 • 480,000,000
  378,000,000 الی 402,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ MC

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 875,000,000
  750,000,000 الی 795,000,000
 • قیمت سمند X7

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • X7
 • 144,000,000 الی 201,000,000
 • قیمت سمند EL

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • EL
 • 149,000,000 الی 246,000,000
 • قیمت سمند سریر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 219,000,000 الی 297,000,000
 • قیمت پژو روآ G2

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 142,000,000 الی 154,000,000
 • قیمت هایما S5 پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • AT6
  1400-1402
 • 1,500,000,000
  900,000,000 الی 1,190,000,000
 • قیمت رانا پلاس سقف شیشه

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 6 دنده دستی
  6 دنده دستی با ESP
  6 دنده دستی
  6 دنده دستی با ESP
 • 655,000,000
  674,000,000
  542,000,000 الی 618,000,000
  622,000,000 الی 622,000,000
 • قیمت هایما S7 توربو پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • پلاس
  پلاس سفارشی
  1400-1402
 • 1,650,000,000
  1,675,000,000
  1,000,000,000 الی 1,330,000,000
 • قیمت تارا

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای V1
  اتومات V2
  اتومات V4
  دنده ای V1 پلاس
  اتومات V2 با ESP
  دنده ای V1 با ESP
  دنده ای V1
  دنده ای V1 پلاس
  اتومات V2
  اتومات V4
  اتومات V2 با ESP
  دنده ای V1 با ESP
 • 790,000,000
  897,000,000
  1,160,000,000
  865,000,000
  925,000,000
  810,000,000
  637,000,000 الی 703,000,000
  743,000,000 الی 743,000,000
  750,000,000 الی 835,000,000
  1,032,000,000 الی 1,032,000,000
  855,000,000 الی 855,000,000
  737,000,000 الی 737,000,000
 • قیمت سورن پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EF7 بنزینی
  EF7 مالتی مدیا
  تیپ 1 رینگ فولادی
  EF7 با ESP
  EF7 دوگانه سوز
  XU7P
  EF7 بنزینی
  EF7 مالتی مدیا
  EF7 مالتی مدیا با رینگ
  EF7 با ESP
  EF7 دوگانه سوز
  XU7P
 • 698,000,000
  720,000,000
  0
  738,000,000
  761,000,000
  634,000,000
  498,000,000 الی 613,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
  0 الی 0
  592,000,000 الی 618,000,000
  537,000,000 الی 537,000,000
 • قیمت رانا پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای با ESP
  دنده ای
  دنده ای با ESP
 • 593,000,000
  612,000,000
  478,000,000 الی 543,000,000
  547,000,000 الی 547,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای با ESP
  اتوماتیک TU5P
  اتوماتیک TU5P با ESP
  دنده ای
  دنده ای با ESP
  اتوماتیک TU5
  اتوماتیک TU5P
  اتوماتیک TU5P با ESP
 • 778,000,000
  795,000,000
  970,000,000
  1,000,000,000
  597,000,000 الی 703,000,000
  707,000,000 الی 707,000,000
  765,000,000 الی 805,000,000
  0 الی 0
  895,000,000 الی 895,000,000
 • قیمت ون وانا

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1402
  1395-1402
 • 0
  1,400,000,000 الی 2,000,000,000
 • قیمت پژو روآ Roa

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 112,000,000 الی 134,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای فرمان هیدرولیک
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان برقی (ارتقاء)
  دنده ای فرمان هیدرولیک ارتقاء
  دنده ای 1389-1402
  اتوماتیک 1389-1402
  دنده ای نیمه فول 1400-1402
 • 720,000,000
  741,000,000
  753,000,000
  730,000,000
  332,000,000 الی 592,000,000
  398,000,000 الی 738,000,000
  502,000,000 الی 562,000,000
 • قیمت فوتون تونلند

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دیزل
  بنزینی
  دیزلی
 • 1,000,000,000
  1,060,000,000
  1,092,000,000 الی 1,208,000,000
  1,212,000,000 الی 1,212,000,000
 • قیمت پژو پارس LX

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TU5 مدل 1402
  سفارشی TU5 مدل 1401
  TU5
  سفارشی TU5
  اتوماتیک TU5
 • 800,000,000
  810,000,000
  313,000,000 الی 683,000,000
  677,000,000 الی 677,000,000
  303,000,000 الی 603,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 697,000,000 الی 697,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۵ SLX

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  TU5 بنزینی
  TU5 دوگانه سوز
 • 590,000,000
  253,000,000 الی 513,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پژو ۳۰۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • شرکتی
 • 935,000,000 الی 935,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ صندوقدار

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتومات
  1399 دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
 • 708,000,000
  608,000,000
  627,000,000 الی 713,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • TYPE 2
  فول
  نیمه فول
 • 580,000,000
  164,000,000 الی 438,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پژو ۲۰۰۸

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 99
  اتوماتیک
 • 2,650,000,000
  1,540,000,000 الی 2,010,000,000
 • قیمت هایما S7 توربو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  پلاس سفارشی
  پلاس
  اتوماتیک
  پلاس
  پلاس سفارشی
 • 1,520,000,000
  1,675,000,000
  1,650,000,000
  1,145,000,000 الی 1,375,000,000
  1,400,000,000 الی 1,550,000,000
  0 الی 0
 • قیمت هایما S7

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • 2.0 اتوماتیک
 • 995,000,000 الی 1,268,000,000
 • قیمت هایما S5 CVT

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  1397-1400
 • 1,368,000,000
  885,000,000 الی 1,025,000,000
 • قیمت پژو ۵۰۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 2017
  فول
 • 2,500,000,000
  1,810,000,000 الی 2,035,000,000
 • قیمت سوزوکی کیزاشی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک نیمه فول
  اتوماتیک فول
 • 895,000,000 الی 895,000,000
  995,000,000 الی 1,128,000,000
  1,042,000,000 الی 1,042,000,000
 • قیمت رنو کپچر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • فول فاقد گرمکن صندلی
  فول با گرمکن صندلی
 • 1,292,000,000 الی 1,560,000,000
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت سوزوکی ویتارا ۲.۴ لیتری

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای کلاس 5
  اتوماتیک کلاس 5
  دنده‌ای کلاس 8
  اتوماتیک کلاس 8
  اتوماتیک کلاس 10
  اتوماتیک کلاس 9
 • 1,052,000,000 الی 1,388,000,000
  1,167,000,000 الی 1,580,000,000
  1,047,000,000 الی 1,565,000,000
  1,192,000,000 الی 1,710,000,000
  1,940,000,000 الی 2,515,000,000
  1,740,000,000 الی 2,065,000,000
 • قیمت سوزوکی ویتارا ۲ لیتری

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 727,000,000 الی 850,000,000
  827,000,000 الی 965,000,000
  727,000,000 الی 795,000,000
  827,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت سورن ELX توربو

 • بروزرسانی 2 ماه قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1395-1396 کلاس 1
  1396-1397 کلاس 2
 • 402,000,000 الی 428,000,000
  422,000,000 الی 457,000,000
 • قیمت سورن ELX

 • بروزرسانی 2 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1390-1399
 • 297,000,000 الی 447,000,000
 • قیمت سورن

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  ELX
  ELX توربو
  ELX توربو آپشنال
 • 219,000,000 الی 282,000,000
  303,000,000 الی 457,000,000
  408,000,000 الی 427,000,000
  428,000,000 الی 447,000,000
 • قیمت سمند SE

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • SE
 • 224,000,000 الی 312,000,000
 • قیمت سمند LX EF7 پایه گازسوز

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دوگانه سوز
  1388-1397 معمولی
  1396-1401 مخزن بزرگ
 • 605,000,000
  232,000,000 الی 398,000,000
  377,000,000 الی 512,000,000
 • قیمت سمند LX XU7

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • LX
  XU7
 • 540,000,000
  163,000,000 الی 437,000,000
 • قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتوماتیک
  1398 دنده ای
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,000,000,000
  820,000,000
  637,000,000 الی 753,000,000
  737,000,000 الی 885,000,000
 • قیمت رنو تندر۹۰ دنده ای

 • بروزرسانی 2 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1398
  ایران خودرو E2
  پارس خودرو E0
  ایران خودرو E0
  ایران خودرو E1
  پارس خودرو E1
  پارس خودرو E2
 • 760,000,000
  327,000,000 الی 655,000,000
  297,000,000 الی 347,000,000
  292,000,000 الی 342,000,000
  297,000,000 الی 448,000,000
  307,000,000 الی 390,000,000
  332,000,000 الی 588,000,000
 • قیمت رانا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 99 LX
  EL
  LX
 • 470,000,000
  328,000,000 الی 352,000,000
  378,000,000 الی 457,000,000
 • قیمت دنا پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2 ایربگ 1401
  تیپ 1 1402
  4 ایربگ فول
  2 ایربگ نیمه فول
  2 ایربگ فول
  تیپ 1
 • 763,000,000
  774,000,000
  579,000,000 الی 605,000,000
  584,000,000 الی 677,000,000
  625,000,000 الی 625,000,000
  661,000,000 الی 799,000,000
 • قیمت دنا

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 1
  تیپ 1
  تیپ 2
 • 730,000,000
  511,000,000 الی 0
  463,000,000 الی 563,000,000
 • قیمت آریسان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دوگانه سوز
 • 209,000,000 الی 312,000,000
 • قیمت پیکان وانت

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
 • 159,000,000 الی 238,000,000
  159,000,000 الی 265,000,000
 • قیمت پیکان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 61,000,000 الی 90,000,000

قیمت خودرو ایسوزو

قیمت خودرو بایک

 • قیمت تیگارد X35

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,330,000,000
  1,050,000,000 الی 1,050,000,000
 • قیمت بایک سنوا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • 2300 توربو اتوماتیک
 • 975,000,000 الی 975,000,000
 • قیمت بایک X25

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  اتوماتیک
  دنده ای
 • 0
  727,000,000 الی 753,000,000
  627,000,000 الی 627,000,000

قیمت خودرو برلیانس

 • قیمت برلیانس C3 کراس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1.5 اتوماتیک
  1.65 اتوماتیک
 • 557,000,000 الی 603,000,000
  677,000,000 الی 763,000,000
 • قیمت برلیانس H330

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 850,000,000
  990,000,000
  448,000,000 الی 523,000,000
  527,000,000 الی 613,000,000
  607,000,000 الی 775,000,000
  707,000,000 الی 875,000,000
 • قیمت برلیانس H320

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 980,000,000
  438,000,000 الی 513,000,000
  517,000,000 الی 578,000,000
  597,000,000 الی 698,000,000
  687,000,000 الی 850,000,000
 • قیمت برلیانس V5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 697,000,000 الی 733,000,000
 • قیمت برلیانس H2L ون

 • بروزرسانی 3 ماه قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1396
  2017
 • 1,350,000,000 الی 1,900,000,000
  1,450,000,000 الی 2,050,000,000
 • قیمت برلیانس H230

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399
  دنده‌ای
  اتوماتیک AMT
 • 570,000,000
  358,000,000 الی 482,000,000
  408,000,000 الی 513,000,000
 • قیمت برلیانس H220

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای
  اتوماتیک
 • 348,000,000 الی 472,000,000
  398,000,000 الی 432,000,000

قیمت خودرو بنز

 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C200 فول
  C200 نیمه فول
  C200 فول نیو فیس
  C200 نیمه فول نیو فیس
  C180
  C200 لو آپشن
 • 2,235,000,000 الی 3,670,000,000
  2,010,000,000 الی 3,305,000,000
  4,275,000,000 الی 5,130,000,000
  3,850,000,000 الی 4,615,000,000
  1,570,000,000 الی 1,710,000,000
  1,905,000,000 الی 1,905,000,000
 • قیمت بنز E کلاس مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 350E
  200E
  230E
  280E
 • 1,132,000,000 الی 1,132,000,000
  995,000,000 الی 1,108,000,000
  965,000,000 الی 965,000,000
  1,192,000,000 الی 1,258,000,000
 • قیمت بنز ون mb140

 • بروزرسانی 3 ماه قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1380-1388
  2001-2003
 • 0 الی 0
  600,000,000 الی 1,050,000,000
 • قیمت بنز GLA

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • GLA200
  GLA45
 • 0 الی 0
  5,664,000,000 الی 5,664,000,000
 • قیمت بنز ML

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • ML350
 • 3,680,000,000 الی 4,825,000,000
 • قیمت بنز GLK

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • GLK350
 • 5,664,000,000 الی 6,424,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۴

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C200 فول
  C300 فول
  C350 فول
  C200 نیمه فول
  C300 نیمه فول
  C350 نیمه فول
 • 4,275,000,000 الی 5,130,000,000
  4,705,000,000 الی 4,705,000,000
  5,020,000,000 الی 5,020,000,000
  3,850,000,000 الی 4,615,000,000
  4,725,000,000 الی 4,725,000,000
  4,225,000,000 الی 4,225,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180
  C200
  C280
  C300
  C350 فول
  C350 نیمه فول
 • 1,570,000,000 الی 1,710,000,000
  1,905,000,000 الی 3,670,000,000
  2,285,000,000 الی 3,070,000,000
  3,480,000,000 الی 4,045,000,000
  3,030,000,000 الی 4,325,000,000
  2,835,000,000 الی 4,075,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180
  C200
  C230
  C240
  C280
  C350
 • 885,000,000 الی 1,088,000,000
  1,087,000,000 الی 1,358,000,000
  1,012,000,000 الی 1,428,000,000
  865,000,000 الی 925,000,000
  0 الی 0
  1,242,000,000 الی 1,348,000,000
 • قیمت بنز SL مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SL350
  SL500 فول
  SL500 نیمه فول
 • 3,480,000,000 الی 4,325,000,000
  5,970,000,000 الی 7,030,000,000
  5,470,000,000 الی 5,470,000,000
 • قیمت بنز E کلاس مدل ۲۰۰۲-۲۰۰۹

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200
  E230
  E280
  E350
  E240 دنده ای
  E240 اتوماتیک
 • 1,790,000,000 الی 2,215,000,000
  2,085,000,000 الی 2,085,000,000
  925,000,000 الی 1,208,000,000
  1,990,000,000 الی 2,565,000,000
  697,000,000 الی 753,000,000
  1,342,000,000 الی 1,900,000,000
 • قیمت بنز CL

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 500 فول
  500 نیمه فول
 • 4,975,000,000 الی 4,975,000,000
  4,675,000,000 الی 4,675,000,000
 • قیمت بنز SLK مدل ۲۰۱۲

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • SLK350 نیمه فول
  SLK350 فول
 • 5,470,000,000 الی 5,470,000,000
  5,770,000,000 الی 5,770,000,000
 • قیمت بنز SLK مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SLK 200
  SLK 280
  SLK 350
 • 1,690,000,000 الی 2,115,000,000
  2,985,000,000 الی 3,220,000,000
  2,385,000,000 الی 3,220,000,000
 • قیمت بنز E کلاس کروک مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۲

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E350 کوپه
  E350 کروک فول
  E350 کروک نیمه فول
 • 3,980,000,000 الی 3,980,000,000
  5,270,000,000 الی 5,270,000,000
  4,775,000,000 الی 4,775,000,000
 • قیمت بنز CLS مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • CLS350 فول
  CLS500 فول
  CLS350 نیمه فول
  CLS500 نیمه فول
  CLS500 لو آپشن
 • 8,150,000,000 الی 8,150,000,000
  8,100,000,000 الی 8,950,000,000
  7,370,000,000 الی 7,370,000,000
  7,700,000,000 الی 8,500,000,000
  7,320,000,000 الی 8,050,000,000
 • قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • CLS350 فول
  CLS500 فول
  CLS550
  CLS350 نیمه فول
  CLS500 نیمه فول
 • 3,080,000,000 الی 4,825,000,000
  6,570,000,000 الی 7,380,000,000
  8,100,000,000 الی 8,100,000,000
  2,785,000,000 الی 4,325,000,000
  6,220,000,000 الی 7,030,000,000
 • قیمت بنز CLK

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • CLK200 کوپه
  CLK200 کروک
  CLK280 کروک
  CLK240 کروک
 • 2,635,000,000 الی 3,120,000,000
  2,785,000,000 الی 3,120,000,000
  3,080,000,000 الی 3,270,000,000
  2,935,000,000 الی 2,935,000,000
 • قیمت بنز B کلاس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • B200 توربو
  B200
 • 0 الی 0
  737,000,000 الی 945,000,000
 • قیمت بنز S کلاس مدل ۲۰۱۴

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • s500 فول
  s500 نیمه فول
 • 11,920,000,000 الی 11,920,000,000
  10,970,000,000 الی 10,970,000,000
 • قیمت بنز S کلاس مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • S350 فول
  S500 فول
  S350 نیمه فول
  S500 نیمه فول
 • 5,770,000,000 الی 6,330,000,000
  6,370,000,000 الی 7,850,000,000
  5,320,000,000 الی 5,830,000,000
  5,870,000,000 الی 7,230,000,000
 • قیمت بنز S کلاس مدل ۲۰۰۶-۲۰۰۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • S350 فول
  S500 فول
  S350 نیمه فول
  S500 نیمه فول
 • 4,475,000,000 الی 5,430,000,000
  5,970,000,000 الی 5,970,000,000
  4,125,000,000 الی 4,975,000,000
  5,470,000,000 الی 5,470,000,000
 • قیمت بنز CLA

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • CLA45
 • 6,470,000,000 الی 7,030,000,000
 • قیمت بنز E کلاس مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 فول
  E300
  E350 فول
  E200 نیمه فول
  E350 نیمه فول
 • 3,480,000,000 الی 4,020,000,000
  4,025,000,000 الی 4,625,000,000
  4,675,000,000 الی 5,230,000,000
  3,180,000,000 الی 3,720,000,000
  4,275,000,000 الی 4,825,000,000
 • قیمت بنز E کلاس مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 فول
  E250 فول
  E200 نیمه فول
  E250 نیمه فول
 • 5,470,000,000 الی 6,030,000,000
  6,870,000,000 الی 7,530,000,000
  5,020,000,000 الی 5,530,000,000
  6,320,000,000 الی 6,930,000,000
 • قیمت بنز E کلاس مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  E200 بدون کلید
  E200 تک کلید
  E200 دو کلید
  E200 سه کلید
  فول E200
 • 12,500,000,000
  7,000,000,000 الی 0
  7,500,000,000 الی 0
  8,000,000,000 الی 0
  8,500,000,000 الی 0
  7,950,000,000 الی 9,650,000,000

قیمت خودرو بورگوارد

قیمت خودرو بی ام اسپیس

قیمت خودرو بی ام کارز

قیمت خودرو بی ام و

 • قیمت بی ام و X3 مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 28i فول
  28i نیمه فول
  28i فول شرکتی نیوفیس
  28i فول وارداتی نیوفیس
  28i نیمه فول وارداتی نیوفیس
  30i
 • 3,445,000,000 الی 4,010,000,000
  3,340,000,000 الی 3,800,000,000
  4,595,000,000 الی 4,960,000,000
  4,595,000,000 الی 4,960,000,000
  4,385,000,000 الی 4,750,000,000
  1,847,000,000 الی 1,847,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۶ کوپه

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • فول
  نیمه فول
 • 1,670,000,000 الی 2,325,000,000
  2,190,000,000 الی 2,190,000,000
 • قیمت بی ام و Z4

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 28i نیمه فول
  30i
  35i
  20i فول
  28i فول
  20i نیمه فول
 • 3,550,000,000 الی 3,695,000,000
  3,025,000,000 الی 3,275,000,000
  3,130,000,000 الی 3,590,000,000
  3,235,000,000 الی 3,800,000,000
  3,655,000,000 الی 4,120,000,000
  3,445,000,000 الی 3,445,000,000
 • قیمت بی ام و i8

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • i8 Comfort 2015
  i8
 • 0
  16,700,000,000 الی 19,000,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 520i
  523i فول
  528i
  535i
  523i نیمه فول
  528i لو آپشن
 • 4,595,000,000 الی 5,490,000,000
  3,340,000,000 الی 3,340,000,000
  6,060,000,000 الی 6,540,000,000
  4,490,000,000 الی 4,490,000,000
  3,130,000,000 الی 3,130,000,000
  4,805,000,000 الی 5,490,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 520i
  525i
  530i فول
  540i
  523i
  530i نیمه فول
 • 1,357,000,000 الی 1,357,000,000
  1,533,000,000 الی 1,845,000,000
  1,618,000,000 الی 2,745,000,000
  1,985,000,000 الی 1,985,000,000
  2,505,000,000 الی 3,065,000,000
  1,880,000,000 الی 2,745,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۷ مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 730Li
  740Li فول
  740Li نیمه فول
  730i
 • 3,235,000,000 الی 3,695,000,000
  3,130,000,000 الی 3,590,000,000
  2,820,000,000 الی 3,170,000,000
  3,445,000,000 الی 3,695,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۴ گرن کوپه

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 420i
  428i فول
  428i نیمه فول
 • 0 الی 0
  5,140,000,000 الی 5,385,000,000
  4,965,000,000 الی 5,200,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۴ کوپه و کروک

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 420i کوپه
  428i کوپه
  428i کروک فول
  428i کروک نیمه فول
 • 4,505,000,000 الی 4,835,000,000
  0 الی 0
  4,965,000,000 الی 5,560,000,000
  4,875,000,000 الی 5,015,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۳ سدان مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 320i
  325i
  330i فول
  330i نیمه فول
 • 1,361,000,000 الی 1,426,000,000
  1,434,000,000 الی 1,917,000,000
  1,580,000,000 الی 1,680,000,000
  1,540,000,000 الی 1,540,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۳ سدان مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 318i دنده ای
  318i اتوماتیک
  320i
  325i
 • 1,141,000,000 الی 1,141,000,000
  1,205,000,000 الی 1,205,000,000
  1,327,000,000 الی 1,327,000,000
  1,392,000,000 الی 1,392,000,000
 • قیمت بی ام و X3 مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 25i
  30i فول
  25i نیمه فول
 • 1,178,000,000 الی 1,742,000,000
  1,126,000,000 الی 1,742,000,000
  1,252,000,000 الی 1,690,000,000
 • قیمت بی ام و X1 مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 18i فول
  20i 2013
  28i
  18i نیمه فول
 • 2,085,000,000 الی 2,482,000,000
  2,135,000,000 الی 2,135,000,000
  2,032,000,000 الی 2,640,000,000
  1,980,000,000 الی 2,215,000,000
 • قیمت بی ام و X3 مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۴

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 30i
  28i فول
  28i نیمه فول
 • 1,827,000,000 الی 1,827,000,000
  3,445,000,000 الی 4,010,000,000
  3,340,000,000 الی 3,800,000,000
 • قیمت بی ام و X4

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 2016
  2017
  28i فول
  28i نیمه فول
 • 0
  13,000,000,000
  6,480,000,000 الی 7,380,000,000
  6,165,000,000 الی 7,065,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۷ مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ۷۳۰li legacy 19 2017
  ۷۳۰li Essential 2017
  ۷۳۰li Master 2017
  ۷۳۰li VIP 2017
  ۷۳۰li Prestige 2017
  مستر کلاس
  Pure Excellence
  پرستیژ
  Sensation
  الگانت
  individual Vip
 • 0
  0
  0
  18,500,000,000
  0
  10,315,000,000 الی 12,470,000,000
  9,505,000,000 الی 9,505,000,000
  9,715,000,000 الی 11,840,000,000
  10,945,000,000 الی 14,205,000,000
  9,295,000,000 الی 9,295,000,000
  0 الی 0
 • قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • ۵۳۰ Frontier Sport 2017
  ۵۲۸ پنج کلید 2016
  2017 ۵۳۰ Champion
  2018 ۵۳۰ Business Sport Plus
  2018 ۵۳۰ Perfection
  2017 ۵۳۰ Vision
  پرفکشن
  چمپیون
 • 0
  0
  0
  0
  0
  0
  8,665,000,000 الی 8,665,000,000
  7,215,000,000 الی 7,215,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۳ سدان ۲۰۱۳-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018 ۳۲۰ Legend
  2018 ۳۳۰ performance
  320i فول
  320i نیمه فول
  328i اسپرت لاین
  328i فول لاکچری
  320i
  330i پرفورمنس
 • 6,400,000,000
  7,400,000,000
  3,929,000,000 الی 4,220,000,000
  3,849,000,000 الی 4,220,000,000
  4,085,000,000 الی 4,220,000,000
  4,125,000,000 الی 4,455,000,000
  4,269,000,000 الی 4,269,000,000
  6,000,000,000 الی 6,000,000,000

قیمت خودرو بی وای دی

قیمت خودرو بیسو

 • قیمت بیسو T3

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • EX
 • 775,000,000 الی 795,000,000

قیمت خودرو بیوک

 • قیمت بیوک b3

 • بروزرسانی 3 ماه قبل
 • کارکرده
 • مونتاژ و وارداتی
 • 180,000,000 الی 450,000,000

قیمت خودرو پارس خودرو

 • قیمت برلیانس C3 کراس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1.5 اتوماتیک
  1.65 اتوماتیک
 • 557,000,000 الی 603,000,000
  677,000,000 الی 763,000,000
 • قیمت برلیانس H330

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 850,000,000
  990,000,000
  448,000,000 الی 523,000,000
  527,000,000 الی 613,000,000
  607,000,000 الی 775,000,000
  707,000,000 الی 875,000,000
 • قیمت برلیانس H320

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.65 اتوماتیک
  1.5 دنده‌ای
  1.5 اتوماتیک
  1.65 دنده‌ای
  1.65 اتوماتیک
 • 980,000,000
  438,000,000 الی 513,000,000
  517,000,000 الی 578,000,000
  597,000,000 الی 698,000,000
  687,000,000 الی 850,000,000
 • قیمت زوتی DL5

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک 2023 سقف فلز
  اتوماتیک
 • 1,375,000,000
  0 الی 0
 • قیمت برلیانس V5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 697,000,000 الی 733,000,000
 • قیمت نیسان ماکسیما

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 667,000,000 الی 1,278,000,000
  795,000,000 الی 1,508,000,000
 • قیمت نیسان تینا مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول
  فول
 • 1,442,000,000 الی 1,700,000,000
  1,537,000,000 الی 1,810,000,000
 • قیمت پیکاپ ریچ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 747,000,000 الی 1,158,000,000
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,280,000,000
  717,000,000 الی 865,000,000
  825,000,000 الی 975,000,000
 • قیمت رنو ساندرو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  دنده ای گیربکس JHQ
  اتوماتیک
 • 1,230,000,000
  657,000,000 الی 713,000,000
  765,000,000 الی 765,000,000
  727,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت رنو پارس تندر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  دنده ای
  گیربکس JHQ
 • 900,000,000
  468,000,000 الی 583,000,000
  627,000,000 الی 765,000,000
 • قیمت برلیانس H230

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399
  دنده‌ای
  اتوماتیک AMT
 • 570,000,000
  358,000,000 الی 482,000,000
  408,000,000 الی 513,000,000
 • قیمت برلیانس H220

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای
  اتوماتیک
 • 348,000,000 الی 472,000,000
  398,000,000 الی 432,000,000

قیمت خودرو پاژن

 • قیمت پاژن دوکابین

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 6 سیلندر
  هرور
 • 527,000,000 الی 805,000,000
  0 الی 0

قیمت خودرو پراید

 • قیمت پراید ۱۳۲

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 158,000,000 الی 166,000,000
  164,000,000 الی 179,000,000
  169,000,000 الی 181,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  204,000,000 الی 267,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۳۱

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 350,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  176,000,000 الی 183,000,000
  184,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 189,000,000
  204,000,000 الی 282,000,000
  299,000,000 الی 236,000,000
 • قیمت پراید وانت

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  آپشنال
  SE تیپ DA
  لاینر
  SE
  آپشنال
  لاینر
 • 0
  0
  0
  0
  219,000,000 الی 287,000,000
  273,000,000 الی 287,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید صبا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 124,000,000 الی 171,000,000
 • قیمت پراید ۱۵۱ آپشنال

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • 151 آپشنال
  151 DA
  DA با لاینر
  1400-1401
 • 270,000,000
  0
  309,000,000
  210,000,000 الی 260,000,000
 • قیمت پراید ۱۴۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 129,000,000 الی 166,000,000
  159,000,000 الی 181,000,000
  165,000,000 الی 177,000,000
  174,000,000 الی 186,000,000
  199,000,000 الی 216,000,000
 • قیمت پراید ۱۵۱

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • 1401
  تیپ DA
  1393-1402 SE
 • 276,000,000
  306,000,000
  193,000,000 الی 257,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲ بنزینی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 158,000,000 الی 166,000,000
  164,000,000 الی 179,000,000
  169,000,000 الی 181,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  204,000,000 الی 267,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۱ بنزینی

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 99
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
 • 350,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  176,000,000 الی 183,000,000
  184,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 189,000,000
  204,000,000 الی 282,000,000
 • قیمت پراید ۱۱۱

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE 99
  SE
  LX
  SL
  SX
  EX
 • 365,000,000
  204,000,000 الی 297,000,000
  184,000,000 الی 184,000,000
  179,000,000 الی 186,000,000
  184,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 221,000,000

قیمت خودرو پروتون

 • قیمت پروتون GEN2

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 229,000,000 الی 302,000,000
  328,000,000 الی 392,000,000
 • قیمت پروتون ویرا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • سدان
  لیفت بک
 • 84,000,000 الی 161,000,000
  104,000,000 الی 171,000,000
 • قیمت پروتون ایمپیان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  دنده‌ ای
 • 328,000,000 الی 352,000,000
  348,000,000 الی 348,000,000

قیمت خودرو پژو

 • قیمت پژو ۲۰۷ فیس قدیم

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 378,000,000 الی 402,000,000
  443,000,000 الی 487,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک AL4
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان هیدرولیک
  تیپ 5
  موتور TU3
  6 سرعته اتوماتیک TU5P
  AL4 اتوماتیک
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان هیدرولیک
  تیپ 5
  موتور TU3
  6 سرعته اتوماتیک TU5P
 • 851,000,000
  741,000,000
  720,000,000
  670,000,000
  638,000,000
  940,000,000
  602,000,000 الی 748,000,000
  557,000,000 الی 678,000,000
  483,000,000 الی 653,000,000
  607,000,000 الی 607,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
  775,000,000 الی 825,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • V1
  V2
  V6
  V8
  V9
  V10
 • 283,000,000 الی 337,000,000
  273,000,000 الی 352,000,000
  289,000,000 الی 322,000,000
  278,000,000 الی 538,000,000
  313,000,000 الی 397,000,000
  298,000,000 الی 342,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3 سقف شیشه
  تیپ 5
  تیپ 2
  تیپ 2 نیمه فول
  تیپ 3 پانوراما
  تیپ 5
  تیپ 5 نیمه فول
  تیپ 6 اتوماتیک
 • 580,000,000
  640,000,000
  640,000,000
  217,000,000 الی 502,000,000
  418,000,000 الی 418,000,000
  532,000,000 الی 558,000,000
  228,000,000 الی 528,000,000
  373,000,000 الی 397,000,000
  251,000,000 الی 393,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ MC

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 875,000,000
  750,000,000 الی 795,000,000
 • قیمت پژو روآ G2

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 142,000,000 الی 154,000,000
 • قیمت پژو روآ Roa

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 112,000,000 الی 134,000,000
 • قیمت پژو Rdi

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 103,000,000 الی 119,000,000
 • قیمت پژو RD

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 93,000,000 الی 105,000,000
 • قیمت پژو ۵۰۴

 • بروزرسانی 3 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1974-1984
 • 70,000,000 الی 180,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۵

 • بروزرسانی 3 ماه قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1374-1375
  1995-1998
 • 0 الی 0
  100,000,000 الی 220,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای فرمان هیدرولیک
  دنده ای فرمان برقی
  دنده ای فرمان برقی (ارتقاء)
  دنده ای فرمان هیدرولیک ارتقاء
  دنده ای 1389-1402
  اتوماتیک 1389-1402
  دنده ای نیمه فول 1400-1402
 • 720,000,000
  741,000,000
  753,000,000
  730,000,000
  332,000,000 الی 592,000,000
  398,000,000 الی 738,000,000
  502,000,000 الی 562,000,000
 • قیمت پژو پارس LX

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TU5 مدل 1402
  سفارشی TU5 مدل 1401
  TU5
  سفارشی TU5
  اتوماتیک TU5
 • 800,000,000
  810,000,000
  313,000,000 الی 683,000,000
  677,000,000 الی 677,000,000
  303,000,000 الی 603,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 697,000,000 الی 697,000,000
 • قیمت پژو ۴۰۵ SLX

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  TU5 بنزینی
  TU5 دوگانه سوز
 • 590,000,000
  253,000,000 الی 513,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پژو ۳۰۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • شرکتی
 • 935,000,000 الی 935,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۷ صندوقدار

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتومات
  1399 دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
 • 708,000,000
  608,000,000
  627,000,000 الی 713,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
 • قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • TYPE 2
  فول
  نیمه فول
 • 580,000,000
  164,000,000 الی 438,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پژو ۲۰۰۸

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 99
  اتوماتیک
 • 2,650,000,000
  1,540,000,000 الی 2,010,000,000
 • قیمت پژو ۵۰۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 2017
  فول
 • 2,500,000,000
  1,810,000,000 الی 2,035,000,000

قیمت خودرو پورشه

 • قیمت پورشه کاین مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 6 سیلندر
  V6 S
  gts
  توربو
 • 6,870,000,000 الی 7,950,000,000
  7,850,000,000 الی 8,950,000,000
  8,550,000,000 الی 9,150,000,000
  9,350,000,000 الی 9,950,000,000

قیمت خودرو پیکان

 • قیمت پیکان وانت

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
 • 159,000,000 الی 238,000,000
  159,000,000 الی 265,000,000
 • قیمت پیکان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 61,000,000 الی 90,000,000

قیمت خودرو تویوتا

 • قیمت تویوتا هایلوکس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تک کابین فیس قدیم
  دو کابین فیس قدیم اتوماتیک
  دو کابین فیس قدیم دنده ای
  دوکابین نیوفیس دنده ای
  دوکابین نیوفیس اتوماتیک
 • 0 الی 0
  2,585,000,000 الی 2,915,000,000
  1,940,000,000 الی 3,015,000,000
  3,180,000,000 الی 3,920,000,000
  4,275,000,000 الی 4,625,000,000
 • قیمت تویوتا پرادو ۲ در مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۹

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GX فول
  VX فول
  GX نیمه فول
  VX نیمه فول
 • 3,030,000,000 الی 3,670,000,000
  3,780,000,000 الی 4,725,000,000
  3,135,000,000 الی 3,465,000,000
  4,075,000,000 الی 4,425,000,000
 • قیمت تویوتا پرادو ۴ در مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • آنرود VXL
  آفرود نیمه فول VXL
  آنرود فول TXL
  آفرود فول VXL
 • 7,170,000,000 الی 8,350,000,000
  6,820,000,000 الی 8,350,000,000
  5,970,000,000 الی 8,050,000,000
  6,970,000,000 الی 8,550,000,000
 • قیمت تویوتا پرادو ۴ در مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 6سیلندر نیمه فول VX
  4سیلندر نیمه فول GX
  4سیلندر دستی
  4سیلندر فول GX
  6سیلندر فول VX
 • 4,075,000,000 الی 5,130,000,000
  3,330,000,000 الی 4,325,000,000
  3,180,000,000 الی 3,180,000,000
  3,430,000,000 الی 4,525,000,000
  4,275,000,000 الی 5,330,000,000
 • قیمت تویوتا GT86

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • نیمه‌ فول
  فول
 • 1,990,000,000 الی 2,115,000,000
  2,085,000,000 الی 2,215,000,000
 • قیمت تویوتا سولارا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2007-2008 2.4
  3.5 2007-2008
  فول
 • 0 الی 0
  0 الی 0
  1,790,000,000 الی 1,910,000,000
 • قیمت تویوتا راوفور مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • لو آپشن (2 دیفرانسیل)
  نیمه فول (2دیفرانسیل)
  فول
 • 3,380,000,000 الی 3,670,000,000
  3,580,000,000 الی 4,225,000,000
  3,780,000,000 الی 4,325,000,000
 • قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • XLI دنده ای
  GLI اتوماتیک فول
  GLI دنده ای
 • 765,000,000 الی 825,000,000
  865,000,000 الی 925,000,000
  865,000,000 الی 865,000,000
 • قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GLI اتوماتیک فول
  GLI اتوماتیک نیمه فول
  GLI دنده ای
  XLI اتوماتیک فول
  XLI دنده ای
 • 1,342,000,000 الی 1,580,000,000
  1,292,000,000 الی 1,292,000,000
  1,012,000,000 الی 1,012,000,000
  1,242,000,000 الی 1,478,000,000
  965,000,000 الی 965,000,000
 • قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • XLI اتوماتیک فول
  GLI اتوماتیک فول
  GLI اتوماتیک نیمه فول
  X اتوماتیک فول
 • 2,085,000,000 الی 2,415,000,000
  2,185,000,000 الی 2,515,000,000
  2,135,000,000 الی 2,135,000,000
  2,735,000,000 الی 2,735,000,000
 • قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GL اتومات
  GLX اسپشیال
  GLX S اسپشیال
  SE
 • 2,235,000,000 الی 2,565,000,000
  2,335,000,000 الی 3,015,000,000
  2,535,000,000 الی 3,120,000,000
  2,585,000,000 الی 2,585,000,000
 • قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GL اتوماتیک
  GL دنده ای
  GLX اتوماتیک فول
  LE
  SE
 • 1,492,000,000 الی 1,710,000,000
  1,392,000,000 الی 1,392,000,000
  1,540,000,000 الی 1,810,000,000
  1,590,000,000 الی 1,860,000,000
  1,590,000,000 الی 1,710,000,000
 • قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GLI اتوماتیک
  Grand دنده‌ای
  Grand اتوماتیک
  XLI اتوماتیک
  XLI دنده‌ای
  2006 LE
 • 1,442,000,000 الی 1,508,000,000
  1,422,000,000 الی 1,488,000,000
  1,492,000,000 الی 1,560,000,000
  1,392,000,000 الی 1,458,000,000
  1,342,000,000 الی 1,408,000,000
  1,492,000,000 الی 1,492,000,000
 • قیمت تویوتا راوفور مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  فول امارات
  فول عمان
  نیمه فول
 • 8,000,000,000
  4,975,000,000 الی 5,930,000,000
  5,170,000,000 الی 6,130,000,000
  4,775,000,000 الی 5,730,000,000
 • قیمت تویوتا پریوس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2107 تیپ C
  تیپ A
  تیپ B
  تیپ C
  تیپ EU
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 2,600,000,000
  2,085,000,000 الی 2,215,000,000
  2,135,000,000 الی 2,265,000,000
  2,135,000,000 الی 2,315,000,000
  2,335,000,000 الی 2,465,000,000
  2,235,000,000 الی 2,235,000,000
  2,335,000,000 الی 2,335,000,000
 • قیمت تویوتا CHR

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  هیبرید
  دف جلو ICON
  دو دف LOUNGE
  هیبرید ICON
  دف جلو STYLE
  دو دف STYLE
  هیبرید STYLE
 • 5,000,000,000
  5,200,000,000
  3,880,000,000 الی 4,075,000,000
  4,075,000,000 الی 4,275,000,000
  3,980,000,000 الی 4,225,000,000
  4,025,000,000 الی 4,225,000,000
  4,225,000,000 الی 4,425,000,000
  4,375,000,000 الی 4,625,000,000

قیمت خودرو جک

 • قیمت KMC X5

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
 • 1402
 • 1,815,000,000
 • قیمت جک S5 جدید

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1.5 توربو
  1.5 توربو
 • 1,620,000,000
  1,382,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت کی ام سی J7

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • توربو
  توربو
 • 1,705,000,000
  1,442,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت کی ام سی K7

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,923,000,000
  1,590,000,000 الی 1,790,000,000
 • قیمت کی ام سی T8

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای
 • 1,557,000,000
  1,212,000,000 الی 1,438,000,000
 • قیمت جک J5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5
  اتوماتیک 1.8
 • 438,000,000 الی 568,000,000
  537,000,000 الی 658,000,000
 • قیمت جک J3 سدان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 253,000,000 الی 302,000,000
 • قیمت جک S5

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  دنده ای 2.0
  اتوماتیک 2.0
 • 1,500,000,000
  885,000,000 الی 1,038,000,000
  1,047,000,000 الی 1,358,000,000
 • قیمت جک S3

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,200,000,000
  805,000,000 الی 1,088,000,000
 • قیمت جک J4

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • آپشنال
  معمولی
  آپشنال
 • 835,000,000
  577,000,000 الی 743,000,000
  0 الی 0

قیمت خودرو جنسیس

قیمت خودرو جی ام سی

قیمت خودرو جیپ

 • قیمت جیپ km

 • بروزرسانی 1 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1962-1994
 • 130,000,000 الی 350,000,000
 • قیمت جیپ آهو

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1352-1366
 • 160,000,000 الی 450,000,000
 • قیمت جیپ صحرا

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1367-1380
 • 110,000,000 الی 330,000,000

قیمت خودرو جیلی

 • قیمت جیلی GC6

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک نیوفیس
 • 498,000,000 الی 498,000,000
  527,000,000 الی 563,000,000
 • قیمت جیلی امگرند ۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دستی
  اتوماتیک
 • 458,000,000 الی 458,000,000
  537,000,000 الی 593,000,000
 • قیمت جیلی EC7-RV

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دستی
  اتوماتیک
 • 428,000,000 الی 428,000,000
  517,000,000 الی 517,000,000

قیمت خودرو چانگان

 • قیمت چانگان CS35 پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 1,550,000,000
  1,720,000,000
  1,392,000,000 الی 1,392,000,000
  1,492,000,000 الی 1,492,000,000
 • قیمت چانگان CS35

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  مونتاژ
  وارداتی
 • 1,190,000,000
  737,000,000 الی 855,000,000
  765,000,000 الی 765,000,000

قیمت خودرو چری

 • قیمت فونیکس تیگو ۸ پرومکس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • پرو مکس
  پرو مکس (فول آپشن)
  1401-1402
 • 2,770,000,000
  2,850,000,000
  2,020,000,000 الی 2,570,000,000
 • قیمت فونیکس FX

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.5 اکسلنت 1401
  1.6 پریمیوم 1402
  1.5 اکسلنت
  1.6 پریمیوم
 • 1,997,000,000
  2,185,000,000
  1,760,000,000 الی 1,760,000,000
  1,920,000,000 الی 1,920,000,000
 • قیمت ام وی ام X55 پرو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • IE
  IE اسپرت
  اکسلنت
  اکسلنت اسپرت
  IE
  IE اسپرت
 • 1,560,000,000
  1,570,000,000
  1,172,000,000 الی 1,308,000,000
  1,242,000,000 الی 1,398,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • پریمیوم
  پرومکس اکسلنت
  پرومکس IE
  پریمیوم
  مکس اکسلنت
  مکس IE
 • 2,410,000,000
  2,770,000,000
  2,850,000,000
  1,990,000,000 الی 2,215,000,000
  2,435,000,000 الی 2,615,000,000
  0 الی 0
 • قیمت چری A15

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 199,000,000 الی 211,000,000
 • قیمت چری آریزو ۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  اکسلنت
 • 1,200,000,000
  1,022,000,000 الی 1,288,000,000
 • قیمت چری تیگو ۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • IE جدید
  IE جدید
  اکسلنت
 • 1,410,000,000
  1,192,000,000 الی 1,508,000,000
  1,072,000,000 الی 1,158,000,000
 • قیمت چری تیگو ۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  اکسلنت
  لاکچری
  اسپرت لاکچری
  IL اکسلنت
  IE اکسلنت
 • 1,210,000,000
  911,000,000 الی 1,046,000,000
  911,000,000 الی 952,000,000
  921,000,000 الی 965,000,000
  995,000,000 الی 1,068,000,000
  1,042,000,000 الی 1,208,000,000
 • قیمت چری آریزو ۵ توربو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TE اتوماتیک اکسلنت
  IE اتوماتیک اکسلنت
  IE FL اسپرت
  TE اتوماتیک اکسلنت
  IE اتوماتیک اکسلنت
  IE FL اسپرت
 • 1,114,000,000
  1,250,000,000
  1,360,000,000
  775,000,000 الی 945,000,000
  995,000,000 الی 1,138,000,000
  1,192,000,000 الی 1,192,000,000
 • قیمت چری آریزو ۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای لاکچری
  اتوماتیک لاکچری
  اتوماتیک اکسلنت
 • 677,000,000 الی 815,000,000
  697,000,000 الی 733,000,000
  707,000,000 الی 805,000,000
 • قیمت ام وی ام x55

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اکسلنت اسپرت
  اسپرت اکسلنت
  اکسلنت
 • 0
  985,000,000 الی 1,005,000,000
  935,000,000 الی 975,000,000

قیمت خودرو دانگ فنگ

 • قیمت دیگنیتی

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • پرایم
  پرستیژ
  پرایم
  پرستیژ
 • 2,020,000,000
  2,365,000,000
  1,442,000,000 الی 1,560,000,000
  1,840,000,000 الی 1,960,000,000
 • قیمت سوبا M4

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1402
  7 نفره
 • 2,110,000,000
  1,690,000,000 الی 1,690,000,000
 • قیمت دیگنیتی پرستیژ

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • توربو 2.0
  توربو 2.0
 • 2,365,000,000
  1,840,000,000 الی 1,960,000,000
 • قیمت ون اینرودز c35

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • ون باری
  دنده‌ای
 • 772,000,000
  747,000,000 الی 805,000,000
 • قیمت لاماری ایما

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,930,000,000
  1,640,000,000 الی 1,760,000,000
 • قیمت فردا T5

 • بروزرسانی 4 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,560,000,000
  1,242,000,000 الی 1,338,000,000

قیمت خودرو دایون

 • قیمت دایون Y7

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,760,000,000
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت دایون Y5

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  پلاس اتوماتیک
  اتوماتیک
  پلاس
 • 1,515,000,000
  1,665,000,000
  1,102,000,000 الی 1,102,000,000
  1,242,000,000 الی 1,242,000,000
 • قیمت کلوت دنده ای

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,650,000,000
  1,950,000,000
  1,000,000,000 الی 0
  1,300,000,000 الی 1,500,000,000

قیمت خودرو دوو

 • قیمت دوو ریسر

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1993-1994
 • 80,000,000 الی 210,000,000
 • قیمت دوو سیلو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 154,000,000 الی 176,000,000
 • قیمت دوو ماتیز

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 104,000,000 الی 116,000,000

قیمت خودرو دی اس

 • قیمت DS5 LS

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,710,000,000 الی 1,880,000,000
 • قیمت DS7

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • اپرا
  ریولی
 • 4,225,000,000 الی 4,225,000,000
  4,025,000,000 الی 4,025,000,000
 • قیمت DS6

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 2,355,000,000 الی 2,735,000,000
 • قیمت DS5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,710,000,000 الی 1,980,000,000
 • قیمت DS3

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,462,000,000 الی 1,580,000,000

قیمت خودرو رنو

 • قیمت رنو مگان وارداتی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1.6 دنده ای
  2.0 اتوماتیک
 • 448,000,000 الی 492,000,000
  597,000,000 الی 673,000,000
 • قیمت رنو کولیوس مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فول
  نیمه فول
  فول فیس جدید
  نیمه فول فیس جدید
 • 1,590,000,000 الی 1,590,000,000
  1,540,000,000 الی 1,540,000,000
  1,640,000,000 الی 2,265,000,000
  1,590,000,000 الی 2,115,000,000
 • قیمت رنو فلوئنس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E2 اتوماتیک
  E4 اتوماتیک
  E2 اتوماتیک نیوفیس
  E4 اتوماتیک نیوفیس
  دنده ای نیوفیس
 • 945,000,000 الی 1,058,000,000
  1,042,000,000 الی 1,158,000,000
  1,092,000,000 الی 1,208,000,000
  1,192,000,000 الی 1,308,000,000
  945,000,000 الی 1,158,000,000
 • قیمت رنو تندر ۹۰ ایران خودرو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E0
  E1
  E2
  اتوماتیک
 • 298,000,000 الی 327,000,000
  303,000,000 الی 382,000,000
  343,000,000 الی 668,000,000
  517,000,000 الی 653,000,000
 • قیمت رنو اسکالا کروک

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 2.0 اتوماتیک
  2.0 اتوماتیک نیوفیس
 • 2,135,000,000 الی 2,365,000,000
  2,535,000,000 الی 2,535,000,000
 • قیمت رنو اسکالا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E2 2.0
  E4 2.0
  E2 2.0 نیوفیس
  E4 2.0 نیوفیس
  E2 1.6 نیوفیس
 • 1,142,000,000 الی 1,208,000,000
  1,242,000,000 الی 1,308,000,000
  1,292,000,000 الی 1,408,000,000
  1,392,000,000 الی 1,508,000,000
  1,172,000,000 الی 1,258,000,000
 • قیمت رنو سفران

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 2.0
  2.5
 • 1,540,000,000 الی 1,710,000,000
  1,990,000,000 الی 2,215,000,000
 • قیمت رنو سیمبل

 • بروزرسانی 1 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • PE
  SE
  LE
 • 785,000,000 الی 850,000,000
  810,000,000 الی 810,000,000
  850,000,000 الی 900,000,000
 • قیمت رنو مگان مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.6 E1
  1.6 E2
  2.0
 • 498,000,000 الی 593,000,000
  567,000,000 الی 693,000,000
  647,000,000 الی 835,000,000
 • قیمت رنو ۵

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1357-1378
 • 50,000,000 الی 130,000,000
 • قیمت رنو پی کی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 66,000,000 الی 89,000,000
 • قیمت رنو داستر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE تک دیفرانسیل
  SE دو دیفرانسیل
  PE تک دیفرانسیل
  PE دو دیفرانسیل
 • 1,142,000,000 الی 1,408,000,000
  1,492,000,000 الی 1,740,000,000
  1,142,000,000 الی 1,358,000,000
  1,540,000,000 الی 1,540,000,000
 • قیمت رنو تالیسمان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • E3 2018
  E3
 • 4,400,000,000
  3,080,000,000 الی 3,520,000,000
 • قیمت رنو ساندرو استپ وی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,280,000,000
  717,000,000 الی 865,000,000
  825,000,000 الی 975,000,000
 • قیمت رنو ساندرو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  دنده ای گیربکس JHQ
  اتوماتیک
 • 1,230,000,000
  657,000,000 الی 713,000,000
  765,000,000 الی 765,000,000
  727,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت رنو پارس تندر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  دنده ای
  گیربکس JHQ
 • 900,000,000
  468,000,000 الی 583,000,000
  627,000,000 الی 765,000,000
 • قیمت رنو کپچر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • فول فاقد گرمکن صندلی
  فول با گرمکن صندلی
 • 1,292,000,000 الی 1,560,000,000
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتوماتیک
  1398 دنده ای
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,000,000,000
  820,000,000
  637,000,000 الی 753,000,000
  737,000,000 الی 885,000,000
 • قیمت رنو تندر۹۰ دنده ای

 • بروزرسانی 2 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1398
  ایران خودرو E2
  پارس خودرو E0
  ایران خودرو E0
  ایران خودرو E1
  پارس خودرو E1
  پارس خودرو E2
 • 760,000,000
  327,000,000 الی 655,000,000
  297,000,000 الی 347,000,000
  292,000,000 الی 342,000,000
  297,000,000 الی 448,000,000
  307,000,000 الی 390,000,000
  332,000,000 الی 588,000,000

قیمت خودرو زد ان اِی

 • قیمت پیکاپ ریچ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 747,000,000 الی 1,158,000,000

قیمت خودرو زد ایکس اتو

 • قیمت کاپرا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دو کابین
  تک کابین
 • 563,000,000 الی 708,000,000
  542,000,000 الی 588,000,000
 • قیمت کاپرا ۲

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • دو دیفرانسیل دنده ای
  دو دیفرانسیل
 • 1,130,000,000
  732,000,000 الی 955,000,000

قیمت خودرو زوتی

 • قیمت زوتی DL5

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک 2023 سقف فلز
  اتوماتیک
 • 1,375,000,000
  0 الی 0
 • قیمت کوپا توربو T210

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • رویال
  فلگشیپ فیس جدید
  فلگشیپ
  اکسکلوسیو
 • 1,262,000,000 الی 1,388,000,000
  1,428,000,000 الی 1,560,000,000
  1,352,000,000 الی 1,438,000,000
  1,242,000,000 الی 1,242,000,000
 • قیمت آریو S300

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1600 اتومات مدل 1400
  1500 دستی
  1600 اتومات
  وارداتی
  1600 دستی
 • 895,000,000
  423,000,000 الی 452,000,000
  488,000,000 الی 785,000,000
  537,000,000 الی 537,000,000
  468,000,000 الی 643,000,000

قیمت خودرو سامسونگ

قیمت خودرو سانگ یانگ

 • قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • پرمیوم پلاس
  پریمیوم
  اپتیمم
  پرمیوم پلاس
 • 2,500,000,000
  1,422,000,000 الی 1,422,000,000
  1,322,000,000 الی 1,322,000,000
  1,660,000,000 الی 1,860,000,000
 • قیمت سانگ یانگ اکتیون

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فیس قدیم
  نیو کامفورت
  نیو لاکچری
  نیو پرستیژ
 • 1,042,000,000 الی 1,258,000,000
  1,392,000,000 الی 1,458,000,000
  1,442,000,000 الی 1,508,000,000
  0 الی 0
 • قیمت سانگ یانگ تیوولی توربو

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • فایتر 1400
  اسپشیال 1401
  اسپشیال 1400-1401
  فایتر 1400
 • 2,500,000,000
  2,700,000,000
  1,610,000,000 الی 2,070,000,000
  1,490,000,000 الی 1,830,000,000
 • قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • سولار
  آرمور
  فایتر توربو
  اسپشیال توربو
  آرمور
  سولار
  فایتر توربو
  اسپشیال توربو
 • 2,400,000,000
  0
  2,500,000,000
  2,700,000,000
  1,760,000,000 الی 1,760,000,000
  1,840,000,000 الی 1,930,000,000
  1,890,000,000 الی 1,890,000,000
  2,025,000,000 الی 2,135,000,000
 • قیمت سانگ یانگ موسو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 2.3
  3.2
 • 617,000,000 الی 718,000,000
  647,000,000 الی 805,000,000
 • قیمت سانگ یانگ کوراندو مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اپتیموم (نیمه فول)
  پرمیوم (فول)
  پرمیوم پلاس (فول)
 • 1,322,000,000 الی 1,322,000,000
  1,422,000,000 الی 1,422,000,000
  1,660,000,000 الی 1,660,000,000

قیمت خودرو سانیار موتور

 • قیمت تیگارد X35

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,330,000,000
  1,050,000,000 الی 1,050,000,000

قیمت خودرو سایپا

 • قیمت کیا سراتو مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2000 اتوماتیک آپشنال
  1600 دنده ای
  2000 اتوماتیک
  1600 دنده ای آپشنال
  2000 اتوماتیک آپشنال
 • 2,450,000,000
  995,000,000 الی 1,158,000,000
  1,202,000,000 الی 1,570,000,000
  1,172,000,000 الی 1,238,000,000
  1,550,000,000 الی 1,870,000,000
 • قیمت کوییک GXR

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • L
  L
 • 434,000,000
  0 الی 0
 • قیمت نیسان وانت زامیاد

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  بنزینی آپشنال
  دوگانه سوز
  دوگانه سوز آپشنال
  دیزلی
  بنزینی
  بنزینی آپشنال
  دوگانه سوز
  دوگانه سوز آپشنال
  دیزلی
  دیزلی آپشنال
 • 559,000,000
  572,000,000
  597,000,000
  606,000,000
  690,000,000
  303,000,000 الی 472,000,000
  483,000,000 الی 523,000,000
  438,000,000 الی 523,000,000
  532,000,000 الی 573,000,000
  557,000,000 الی 557,000,000
  632,000,000 الی 632,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 158,000,000 الی 166,000,000
  164,000,000 الی 179,000,000
  169,000,000 الی 181,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  204,000,000 الی 267,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۳۱

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 350,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  176,000,000 الی 183,000,000
  184,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 189,000,000
  204,000,000 الی 282,000,000
  299,000,000 الی 236,000,000
 • قیمت پراید وانت

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  آپشنال
  SE تیپ DA
  لاینر
  SE
  آپشنال
  لاینر
 • 0
  0
  0
  0
  219,000,000 الی 287,000,000
  273,000,000 الی 287,000,000
  0 الی 0
 • قیمت ساینا S دنده ای

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  استاندارد
  دنده ای
  استاندارد
 • 414,000,000
  420,000,000
  295,000,000 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت تیبا هاچبک

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  پلاس 1400
  EX
  SX
  پلاس
 • 392,000,000
  377,500,000
  272,000,000 الی 338,000,000
  261,000,000 الی 279,000,000
  314,000,000 الی 328,000,000
 • قیمت کوییک GX

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • GX H
  GX R
  GX L
  H
  L
 • 0
  427,000,000
  415,000,000
  0 الی 0
  375,000,000 الی 375,000,000
 • قیمت پیکاپ زاگرس

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای
 • 1,380,000,000
  0 الی 0
 • قیمت کوییک S

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  تیپ DA
  تیپ R (کوییک SR)
  استاندارد
  R استاندارد
  دنده ای
  دنده ای استاندارد
  R
  R استاندارد
 • 407,000,000
  409,000,000
  410,000,000
  415,000,000
  418,000,000
  340,000,000 الی 372,000,000
  0 الی 0
  371,000,000 الی 371,000,000
  0 الی 0
 • قیمت چانگان CS35 پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 1,550,000,000
  1,720,000,000
  1,392,000,000 الی 1,392,000,000
  1,492,000,000 الی 1,492,000,000
 • قیمت پیکاپ کارون

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 2.4
  دنده ای
 • 846,000,000
  647,000,000 الی 647,000,000
 • قیمت پراید صبا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 124,000,000 الی 171,000,000
 • قیمت ساینا S

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  ساینا S تیپ DA
  دنده ای استاندارد
  اتوماتیک
  دوگانه سوز
  دنده ای
  دنده ای استاندارد
  اتوماتیک
  دوگانه سوز
 • 412,000,000
  414,000,000
  420,000,000
  482,000,000
  440,000,000
  338,000,000 الی 382,000,000
  388,000,000 الی 388,000,000
  453,000,000 الی 453,000,000
  408,000,000 الی 408,000,000
 • قیمت ساینا پلاس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  دنده ای
 • 345,000,000
  343,000,000 الی 362,000,000
 • قیمت شاهین

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • G دنده ای
  GL دنده ای
  G دنده ای استاندارد
  اتوماتیک CVT
  GL دنده ای
  G دنده ای
  G دنده ای استاندارد
  اتوماتیک CVT
 • 682,000,000
  662,000,000
  702,000,000
  823,000,000
  607,000,000 الی 607,000,000
  577,000,000 الی 643,000,000
  0 الی 0
  737,000,000 الی 737,000,000
 • قیمت پادرا پلاس

 • بروزرسانی 4 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
  لانگ
  بنزینی
  دوگانه سوز
 • 638,000,000
  722,000,000
  0
  547,000,000 الی 547,000,000
  0 الی 0
 • قیمت کوییک r

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  تیپ DA
  S استاندارد
  دنده ای
  پلاس
  اتوماتیک فول پلاس
  S استاندارد
 • 395,000,000
  397,000,000
  418,000,000
  312,000,000 الی 362,000,000
  333,000,000 الی 347,000,000
  442,000,000 الی 466,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۵۱ آپشنال

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • 151 آپشنال
  151 DA
  DA با لاینر
  1400-1401
 • 270,000,000
  0
  309,000,000
  210,000,000 الی 260,000,000
 • قیمت تیبا ۲ پلاس

 • بروزرسانی 1 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  99-1400
 • 377,500,000
  230,000,000 الی 300,000,000
 • قیمت کیا ریو مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 244,000,000 الی 332,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۴۱

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 129,000,000 الی 166,000,000
  159,000,000 الی 181,000,000
  165,000,000 الی 177,000,000
  174,000,000 الی 186,000,000
  199,000,000 الی 216,000,000
 • قیمت سیتروئن C3

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98 بدون گرمکن
  بدون گرمکن صندلی
  با گرمکن صندلی
 • 2,600,000,000
  1,740,000,000 الی 1,860,000,000
  1,790,000,000 الی 1,790,000,000
 • قیمت چانگان CS35

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  مونتاژ
  وارداتی
 • 1,190,000,000
  737,000,000 الی 855,000,000
  765,000,000 الی 765,000,000
 • قیمت آریو S300

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1600 اتومات مدل 1400
  1500 دستی
  1600 اتومات
  وارداتی
  1600 دستی
 • 895,000,000
  423,000,000 الی 452,000,000
  488,000,000 الی 785,000,000
  537,000,000 الی 537,000,000
  468,000,000 الی 643,000,000
 • قیمت نیسان وانت زامیاد بنزینی

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • آپشنال
  هیدرولیک
  هیدرولیک رادیال
  1383-1398
  1399-1402 آپشنال
 • 559,000,000
  572,000,000
  0
  292,000,000 الی 457,000,000
  468,000,000 الی 503,000,000
 • قیمت کوییک

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک پلاس
  تیپ DA
  دنده ای
  اتوماتیک فول پلاس
 • 393,000,000
  510,000,000
  395,000,000
  299,000,000 الی 352,000,000
  381,000,000 الی 466,000,000
 • قیمت ساینا

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  EX
  SX
  اتوماتیک
 • 385,000,000
  278,000,000 الی 352,000,000
  273,000,000 الی 273,000,000
  378,000,000 الی 378,000,000
 • قیمت تیبا ۲

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  1393-1395 SX
  1395-1401 EX
 • 392,000,000
  230,000,000 الی 253,000,000
  249,000,000 الی 302,000,000
 • قیمت تیبا صندوقدار

 • بروزرسانی 5 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1401 SX
  SX
  EX
  پلاس
  دوگانه سوز
 • 382,000,000
  223,000,000 الی 328,000,000
  249,000,000 الی 272,000,000
  319,000,000 الی 333,000,000
  266,000,000 الی 313,000,000
 • قیمت پراید ۱۵۱

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • 1401
  تیپ DA
  1393-1402 SE
 • 276,000,000
  306,000,000
  193,000,000 الی 257,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲ بنزینی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 158,000,000 الی 166,000,000
  164,000,000 الی 179,000,000
  169,000,000 الی 181,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  204,000,000 الی 267,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۱ بنزینی

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 99
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
 • 350,000,000
  174,000,000 الی 191,000,000
  176,000,000 الی 183,000,000
  184,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 189,000,000
  204,000,000 الی 282,000,000
 • قیمت پراید ۱۱۱

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE 99
  SE
  LX
  SL
  SX
  EX
 • 365,000,000
  204,000,000 الی 297,000,000
  184,000,000 الی 184,000,000
  179,000,000 الی 186,000,000
  184,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 221,000,000

قیمت خودرو سئات

قیمت خودرو سروش دیزل مبنا

قیمت خودرو سوبارو

قیمت خودرو سوزوکی

 • قیمت سوزوکی ویتارا نیوفیس مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • کلاس 9 اتوماتیک
  کلاس 9 دنده ای
  کلاس 10 اتوماتیک
  کلاس 10 دنده ای
 • 1,740,000,000 الی 2,065,000,000
  1,530,000,000 الی 1,640,000,000
  1,940,000,000 الی 2,515,000,000
  0 الی 0
 • قیمت سوزوکی ویتارا مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2.0 اتوماتیک
  2.0 دنده ای
  2.4 کلاس 5 اتوماتیک
  2.4 کلاس 5 دنده ای
  2.4 کلاس 8 اتوماتیک
  2.4 کلاس 8 دنده ای
 • 825,000,000 الی 965,000,000
  727,000,000 الی 850,000,000
  1,167,000,000 الی 1,580,000,000
  1,052,000,000 الی 1,388,000,000
  1,192,000,000 الی 1,710,000,000
  1,047,000,000 الی 1,503,000,000
 • قیمت سوزوکی کیزاشی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک نیمه فول
  اتوماتیک فول
 • 895,000,000 الی 895,000,000
  995,000,000 الی 1,128,000,000
  1,042,000,000 الی 1,042,000,000
 • قیمت سوزوکی ویتارا ۲.۴ لیتری

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای کلاس 5
  اتوماتیک کلاس 5
  دنده‌ای کلاس 8
  اتوماتیک کلاس 8
  اتوماتیک کلاس 10
  اتوماتیک کلاس 9
 • 1,052,000,000 الی 1,388,000,000
  1,167,000,000 الی 1,580,000,000
  1,047,000,000 الی 1,565,000,000
  1,192,000,000 الی 1,710,000,000
  1,940,000,000 الی 2,515,000,000
  1,740,000,000 الی 2,065,000,000
 • قیمت سوزوکی ویتارا ۲ لیتری

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 727,000,000 الی 850,000,000
  827,000,000 الی 965,000,000
  727,000,000 الی 795,000,000
  827,000,000 الی 905,000,000

قیمت خودرو سیتروئن

 • قیمت سیتروئن زانتیا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1.8
  SX 2.0
 • 263,000,000 الی 352,000,000
  263,000,000 الی 432,000,000
 • قیمت سیتروئن C3

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98 بدون گرمکن
  بدون گرمکن صندلی
  با گرمکن صندلی
 • 2,600,000,000
  1,740,000,000 الی 1,860,000,000
  1,790,000,000 الی 1,790,000,000

قیمت خودرو شورولت

قیمت خودرو فاو

 • قیمت فاو ولا V5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  دنده ای
 • 383,000,000 الی 417,000,000
  333,000,000 الی 333,000,000
 • قیمت بسترن B50

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 637,000,000 الی 673,000,000
 • قیمت بسترن B50F

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 697,000,000 الی 815,000,000
 • قیمت بسترن B30

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  اتوماتیک
 • 1,000,000,000
  697,000,000 الی 945,000,000

قیمت خودرو فوتون

 • قیمت فوتون تونلند نیوفیس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی G7 اتوماتیک
  دیزلی 2.8
  بنزینی 2.0
  دیزلی 2.8
  بنزینی 2.0
 • 2,430,000,000
  1,815,000,000
  1,707,000,000
  1,250,000,000 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت فوتون تونلند

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دیزل
  بنزینی
  دیزلی
 • 1,000,000,000
  1,060,000,000
  1,092,000,000 الی 1,208,000,000
  1,212,000,000 الی 1,212,000,000

قیمت خودرو فولکس واگن

 • قیمت فولکس تیگوان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 2018
  اتوماتیک
 • 8,500,000,000
  5,670,000,000 الی 5,670,000,000

قیمت خودرو فونیکس

قیمت خودرو فیات

 • قیمت فیات ۵۰۰

 • بروزرسانی 1 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک فیس لیفت 2023
  اتوماتیک
  اتوماتیک فیس لیفت
 • 3,200,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0

قیمت خودرو کادیلاک

قیمت خودرو کرمان موتور

 • قیمت KMC X5

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
 • 1402
 • 1,815,000,000
 • قیمت جک S5 جدید

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1.5 توربو
  1.5 توربو
 • 1,620,000,000
  1,382,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت کی ام سی J7

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • توربو
  توربو
 • 1,705,000,000
  1,442,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت کی ام سی K7

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,923,000,000
  1,590,000,000 الی 1,790,000,000
 • قیمت کی ام سی T8

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • دنده ای
  دنده ای
 • 1,557,000,000
  1,212,000,000 الی 1,438,000,000
 • قیمت لیفان ۸۲۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 835,000,000 الی 955,000,000
 • قیمت لیفان X60

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 408,000,000 الی 533,000,000
  607,000,000 الی 643,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 398,000,000 الی 442,000,000
  428,000,000 الی 502,000,000
 • قیمت لیفان ۵۲۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 169,000,000 الی 191,000,000
 • قیمت لیفان ۶۲۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1.6
  1.8
 • 229,000,000 الی 292,000,000
  268,000,000 الی 402,000,000
 • قیمت جک J5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای 1.5
  اتوماتیک 1.8
 • 438,000,000 الی 568,000,000
  537,000,000 الی 658,000,000
 • قیمت جک J3 سدان

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 253,000,000 الی 302,000,000
 • قیمت هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  دو دیفرانسیل فول GDI
  دو دیفرانسیل فول MPI
  دو دیفرانسیل نیمه فول MPI
  تک دیفرانسیل نیمه فول MPI
  تک دیفرانسیل لوآپشن MPI
  دو دیفرانسیل لوآپشن GDI
 • 5,000,000,000
  2,945,000,000 الی 4,645,000,000
  2,695,000,000 الی 3,410,000,000
  2,680,000,000 الی 3,320,000,000
  2,265,000,000 الی 2,715,000,000
  2,435,000,000 الی 2,635,000,000
  3,705,000,000 الی 3,705,000,000
 • قیمت هیوندای توسان مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  2017
  فول دو دیفرانسیل
  فول تک دیفرانسیل
  لو آپشن تک دیفرانسیل
  نیمه فول تک دیفرانسیل
 • 3,750,000,000
  3,750,000,000
  3,430,000,000 الی 3,870,000,000
  3,280,000,000 الی 3,420,000,000
  3,030,000,000 الی 3,220,000,000
  3,130,000,000 الی 3,320,000,000
 • قیمت جک S5

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  دنده ای 2.0
  اتوماتیک 2.0
 • 1,500,000,000
  885,000,000 الی 1,038,000,000
  1,047,000,000 الی 1,358,000,000
 • قیمت جک S3

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • اتوماتیک
  اتوماتیک
 • 1,200,000,000
  805,000,000 الی 1,088,000,000
 • قیمت جک J4

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • آپشنال
  معمولی
  آپشنال
 • 835,000,000
  577,000,000 الی 743,000,000
  0 الی 0

قیمت خودرو کیا

 • قیمت کیا سراتو مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2000 اتوماتیک آپشنال
  1600 دنده ای
  2000 اتوماتیک
  1600 دنده ای آپشنال
  2000 اتوماتیک آپشنال
 • 2,450,000,000
  995,000,000 الی 1,158,000,000
  1,202,000,000 الی 1,570,000,000
  1,172,000,000 الی 1,238,000,000
  1,550,000,000 الی 1,870,000,000
 • قیمت کیا کادنزا

 • بروزرسانی 1 ماه قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فول
  نیمه فول
  فول فیس لیفت
  نیمه فول فیس لیفت
 • 1,940,000,000 الی 2,415,000,000
  1,790,000,000 الی 2,215,000,000
  2,985,000,000 الی 2,985,000,000
  2,735,000,000 الی 2,735,000,000
 • قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فول TF
  نیمه فول TF
  فول نیوفیس TF
  نیمه فول نیوفیس TF
 • 2,285,000,000 الی 2,515,000,000
  2,205,000,000 الی 2,435,000,000
  2,535,000,000 الی 3,027,000,000
  2,475,000,000 الی 2,971,000,000
 • قیمت کیا اپیروس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • رویال
  سوپر رویال
 • 1,212,000,000 الی 1,328,000,000
  1,262,000,000 الی 1,378,000,000
 • قیمت کیا موهاوی

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 6سیلندر
  8سیلندر
 • 1,990,000,000 الی 2,615,000,000
  2,185,000,000 الی 3,120,000,000
 • قیمت کیا سراتو مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2.0 نیمه فول YD
  1.6 نیمه فول YD
  2.0 فول YD
  1.6 فول YD
  2.0 لوآپشن YD
 • 1,590,000,000 الی 1,910,000,000
  1,492,000,000 الی 1,710,000,000
  1,640,000,000 الی 2,115,000,000
  1,472,000,000 الی 1,660,000,000
  1,990,000,000 الی 1,990,000,000
 • قیمت کیا سراتو مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2.0 نیمه فول TD
  1.6 نیمه فول TD
  2.0 فول TD
  1.6 فول TD
 • 945,000,000 الی 1,208,000,000
  1,012,000,000 الی 1,078,000,000
  995,000,000 الی 1,258,000,000
  1,042,000,000 الی 1,108,000,000
 • قیمت کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول SL
  توربو
  فول SL
 • 2,005,000,000 الی 2,965,000,000
  2,215,000,000 الی 2,385,000,000
  2,035,000,000 الی 3,015,000,000
 • قیمت کیا سورنتو مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GT Line فول میدفیس 2018
  فول UM
  نیمه فول UM
  فول GT LINE - UM
  نیمه فول GT LINE - UM
  GT Line فول میدفیس
 • 5,500,000,000
  3,880,000,000 الی 4,725,000,000
  3,780,000,000 الی 4,175,000,000
  4,425,000,000 الی 4,975,000,000
  4,775,000,000 الی 4,775,000,000
  5,470,000,000 الی 5,470,000,000
 • قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2017
  JF فول
  JF GT Line فول
  JF GT Line با 3 رادار
  JF GT Line با 2 رادار
  JF GT Line نیمه فول با 1 رادار
  JF GT Line با 1 رادار
 • 4,200,000,000
  3,211,000,000 الی 3,211,000,000
  3,313,000,000 الی 3,313,000,000
  4,157,000,000 الی 4,157,000,000
  3,754,000,000 الی 3,754,000,000
  3,499,000,000 الی 3,499,000,000
  3,703,000,000 الی 3,703,000,000

قیمت خودرو گروه بهمن

 • قیمت دیگنیتی

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • پرایم
  پرستیژ
  پرایم
  پرستیژ
 • 2,020,000,000
  2,365,000,000
  1,442,000,000 الی 1,560,000,000
  1,840,000,000 الی 1,960,000,000
 • قیمت دیگنیتی پرستیژ

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • توربو 2.0
  توربو 2.0
 • 2,365,000,000
  1,840,000,000 الی 1,960,000,000
 • قیمت ون اینرودز c35

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • ون باری
  دنده‌ای
 • 772,000,000
  747,000,000 الی 805,000,000
 • قیمت کامیونت فورس بهمن دیزل

 • بروزرسانی 7 ماه قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
 • فورس ۶ تن جاخواب دار
  فورس ۶ تن بدون جاخواب
  فورس ۸.۵ تن
  فورس ۱۲ تن
 • 1,620,000,000
  1,650,000,000
  1,670,000,000
  0
 • قیمت رسپکت

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • پرایم
  رسپکت 2 (نیو)
  پرایم
  2
 • 1,430,000,000
  1,470,000,000
  1,132,000,000 الی 1,228,000,000
  1,252,000,000 الی 1,252,000,000
 • قیمت فیدلیتی

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • پرایم 5 نفره
  پرایم 7 نفره
  پرایم 5 نفره
  پرایم 7 نفره
 • 1,870,000,000
  1,925,000,000
  1,540,000,000 الی 1,710,000,000
  1,590,000,000 الی 1,760,000,000
 • قیمت کاپرا

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دو کابین
  تک کابین
 • 563,000,000 الی 708,000,000
  542,000,000 الی 588,000,000
 • قیمت لندمارک V7

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 677,000,000 الی 753,000,000
 • قیمت بسترن B50

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 637,000,000 الی 673,000,000
 • قیمت بسترن B50F

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 697,000,000 الی 815,000,000
 • قیمت هاوال H2

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 98
  اتوماتیک
 • 1,400,000,000
  1,012,000,000 الی 1,128,000,000
 • قیمت کاپرا ۲

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • دو دیفرانسیل دنده ای
  دو دیفرانسیل
 • 1,130,000,000
  732,000,000 الی 955,000,000
 • قیمت وانت کارا

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تک کابین
  دو کابین
  تک کابین 1.7
  تک کابین 2.0
  دو کابین 1.7
  دو کابین 2.0
 • 600,000,000
  741,000,000
  219,000,000 الی 257,000,000
  338,000,000 الی 442,000,000
  249,000,000 الی 282,000,000
  328,000,000 الی 492,000,000
 • قیمت بسترن B30

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  اتوماتیک
 • 1,000,000,000
  697,000,000 الی 945,000,000
 • قیمت مزدا ۳ نیو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  تیپ 4
  تیپ 1
  تیپ 3
  تیپ 2
  دنده ای 1600
 • 3,400,000,000
  1,452,000,000 الی 2,265,000,000
  1,142,000,000 الی 1,208,000,000
  1,242,000,000 الی 1,358,000,000
  1,192,000,000 الی 1,192,000,000
  1,092,000,000 الی 1,092,000,000

قیمت خودرو گروه صنعت خودرو آذربایجان

 • قیمت ام جی ۳۶۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک توربو
  اتوماتیک
  دنده ای
 • 785,000,000 الی 815,000,000
  707,000,000 الی 753,000,000
  655,000,000 الی 683,000,000

قیمت خودرو گروه مرتب خودرو

 • قیمت پاژن دوکابین

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 6 سیلندر
  هرور
 • 527,000,000 الی 805,000,000
  0 الی 0

قیمت خودرو گریت وال

 • قیمت هاوال H9

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • فول اتوماتیک
 • 4,075,000,000 الی 4,075,000,000
 • قیمت هاوال H6

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • وارداتی
  مونتاژ
 • 945,000,000 الی 1,168,000,000
  1,092,000,000 الی 1,168,000,000
 • قیمت گریت وال ولکس C30

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 378,000,000 الی 452,000,000
  408,000,000 الی 533,000,000
 • قیمت هاوال M4

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • مونتاژ
  وارداتی
 • 577,000,000 الی 673,000,000
  597,000,000 الی 597,000,000
 • قیمت هاوال H2

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 98
  اتوماتیک
 • 1,400,000,000
  1,012,000,000 الی 1,128,000,000

قیمت خودرو گک

 • قیمت گک گونو GX5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,022,000,000 الی 1,108,000,000

قیمت خودرو لادا

قیمت خودرو لکسوس

 • قیمت لکسوس NX هیبرید

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • 2017
  f Sport
  300H
 • 7,200,000,000
  7,400,000,000
  5,800,000,000 الی 7,080,000,000
 • قیمت لکسوس LS

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 4,485,000,000 الی 5,860,000,000
 • قیمت لکسوس GS مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول
  فول
  F Sport
 • 5,319,000,000 الی 5,644,000,000
  5,457,000,000 الی 5,853,000,000
  5,851,000,000 الی 6,246,000,000
 • قیمت لکسوس RX مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018 توربو F Sport
  200 توربو F Sport فول
  توربو F Sport نیمه فول
  200 توربو لاکچری فول
  200 توربو لاکچری نیمه فول
 • 15,000,000,000
  11,610,000,000 الی 12,660,000,000
  10,970,000,000 الی 12,150,000,000
  11,240,000,000 الی 12,150,000,000
  10,910,000,000 الی 11,770,000,000
 • قیمت لکسوس NX

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2017
  200T-سه کلید
  200T-پنج کلید
  200T-هفت کلید
  200T F Sport سه کلید
  200T F Sport پنج کلید
  200T F Sport هفت کلید
 • 7,500,000,000
  6,470,000,000 الی 6,900,000,000
  6,470,000,000 الی 7,140,000,000
  6,840,000,000 الی 7,370,000,000
  6,600,000,000 الی 7,200,000,000
  6,650,000,000 الی 7,310,000,000
  6,850,000,000 الی 7,370,000,000
 • قیمت لکسوس LX570

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • فول
 • 21,293,000,000 الی 21,293,000,000

قیمت خودرو لندرور

قیمت خودرو لوتوس

قیمت خودرو لوکانو

قیمت خودرو لوکسژن

 • قیمت لوکسژن U6

 • بروزرسانی 1 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  1400
 • 770,000,000 تا 920,000,000
  770,000,000 الی 920,000,000

قیمت خودرو لیفان

 • قیمت لیفان x70

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 2.0 CVT
  2.0 CVT
 • 1,250,000,000
  1,072,000,000 الی 1,138,000,000
 • قیمت لیفان ۸۲۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 835,000,000 الی 955,000,000
 • قیمت لیفان X60

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 408,000,000 الی 533,000,000
  607,000,000 الی 643,000,000
 • قیمت لیفان X50

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 398,000,000 الی 442,000,000
  428,000,000 الی 502,000,000
 • قیمت لیفان ۵۲۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 169,000,000 الی 191,000,000
 • قیمت لیفان ۶۲۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • 1.6
  1.8
 • 229,000,000 الی 292,000,000
  268,000,000 الی 402,000,000

قیمت خودرو مازراتی

قیمت خودرو مدیران خودرو

 • قیمت ام وی ام ۳۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فیس قدیم
  نیو ساده
  نیو اسپرت لاکچری
  نیو اسپرت اکسلنت
 • 293,000,000 الی 332,000,000
  373,000,000 الی 402,000,000
  418,000,000 الی 418,000,000
  423,000,000 الی 508,000,000
 • قیمت ام وی ام ۱۱۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 4 سیلندر دنده ای
  4 سیلندر اتومات
  3 سیلندر دنده ای
 • 124,000,000 الی 196,000,000
  209,000,000 الی 236,000,000
  81,000,000 الی 146,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 S

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک اسپرت CVT 1400
  اتوماتیک نیوفیس 5AT 1401
  اتوماتیک ساده CVT
  اتوماتیک اسپرت CVT
  اتوماتیک نیوفیس 5AT
 • 1,050,000,000
  1,200,000,000
  697,000,000 الی 765,000,000
  707,000,000 الی 925,000,000
  945,000,000 الی 1,058,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 کراس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,010,000,000
  1,195,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت فونیکس تیگو ۸ پرومکس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • پرو مکس
  پرو مکس (فول آپشن)
  1401-1402
 • 2,770,000,000
  2,850,000,000
  2,020,000,000 الی 2,570,000,000
 • قیمت فونیکس FX

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1.5 اکسلنت 1401
  1.6 پریمیوم 1402
  1.5 اکسلنت
  1.6 پریمیوم
 • 1,997,000,000
  2,185,000,000
  1,760,000,000 الی 1,760,000,000
  1,920,000,000 الی 1,920,000,000
 • قیمت ام وی ام X55 پرو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • IE
  IE اسپرت
  اکسلنت
  اکسلنت اسپرت
  IE
  IE اسپرت
 • 1,560,000,000
  1,570,000,000
  1,172,000,000 الی 1,308,000,000
  1,242,000,000 الی 1,398,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت ام وی ام X22 پرو

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 903,000,000
  1,040,000,000
  815,000,000 الی 815,000,000
  835,000,000 الی 945,000,000
 • قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • پریمیوم
  پرومکس اکسلنت
  پرومکس IE
  پریمیوم
  مکس اکسلنت
  مکس IE
 • 2,410,000,000
  2,770,000,000
  2,850,000,000
  1,990,000,000 الی 2,215,000,000
  2,435,000,000 الی 2,615,000,000
  0 الی 0
 • قیمت ام وی ام X33 جدید

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  دنده ای
 • 597,000,000 الی 653,000,000
  547,000,000 الی 603,000,000
 • قیمت ام وی ام ۵۵۰

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 428,000,000 الی 502,000,000
  488,000,000 الی 543,000,000
 • قیمت ام وی ام ۱۱۰S

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • کامفورت (نیمه فول)
  لاکچری (فول)
 • 234,000,000 الی 267,000,000
  258,000,000 الی 307,000,000
 • قیمت چری تیگو ۷

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • IE جدید
  IE جدید
  اکسلنت
 • 1,410,000,000
  1,192,000,000 الی 1,508,000,000
  1,072,000,000 الی 1,158,000,000
 • قیمت چری تیگو ۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1400
  اکسلنت
  لاکچری
  اسپرت لاکچری
  IL اکسلنت
  IE اکسلنت
 • 1,210,000,000
  911,000,000 الی 1,046,000,000
  911,000,000 الی 952,000,000
  921,000,000 الی 965,000,000
  995,000,000 الی 1,068,000,000
  1,042,000,000 الی 1,208,000,000
 • قیمت چری آریزو ۵ توربو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • TE اتوماتیک اکسلنت
  IE اتوماتیک اکسلنت
  IE FL اسپرت
  TE اتوماتیک اکسلنت
  IE اتوماتیک اکسلنت
  IE FL اسپرت
 • 1,114,000,000
  1,250,000,000
  1,360,000,000
  775,000,000 الی 945,000,000
  995,000,000 الی 1,138,000,000
  1,192,000,000 الی 1,192,000,000
 • قیمت چری آریزو ۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای لاکچری
  اتوماتیک لاکچری
  اتوماتیک اکسلنت
 • 677,000,000 الی 815,000,000
  697,000,000 الی 733,000,000
  707,000,000 الی 805,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 S CVT

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • جدید 1401
  اتوماتیک ساده
  جدید
  اتوماتیک اسپرت
 • 1,005,000,000
  697,000,000 الی 765,000,000
  995,000,000 الی 1,058,000,000
  707,000,000 الی 925,000,000
 • قیمت ام وی ام X22

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای لاکچری 1402
  دنده‌ای اکسلنت 1402
  اتومات لاکچری 1401
  اتومات اکسلنت 1401
  دنده ای لاکچری
  اتوماتیک ساده
  اتوماتیک اسپرت لاکچری
  اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  دنده ای اسپرت اکسلنت
  دنده ای اسپرت لاکچری
 • 793,000,000
  761,000,000
  826,000,000
  836,000,000
  567,000,000 الی 633,000,000
  617,000,000 الی 643,000,000
  755,000,000 الی 805,000,000
  637,000,000 الی 795,000,000
  597,000,000 الی 693,000,000
  667,000,000 الی 743,000,000
 • قیمت ام وی ام x55

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اکسلنت اسپرت
  اسپرت اکسلنت
  اکسلنت
 • 0
  985,000,000 الی 1,005,000,000
  935,000,000 الی 975,000,000

قیمت خودرو مزدا

 • قیمت مزدا ۲

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 647,000,000 الی 743,000,000
 • قیمت مزدا ۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 1
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 677,000,000 الی 805,000,000
  707,000,000 الی 835,000,000
  757,000,000 الی 885,000,000
 • قیمت مزدا ۳۲۳

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3
  تیپ 4
  تیپ 5
 • 363,000,000 الی 477,000,000
  403,000,000 الی 487,000,000
  452,000,000 الی 538,000,000
  473,000,000 الی 548,000,000
 • قیمت مزدا ۳ نیو

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  تیپ 4
  تیپ 1
  تیپ 3
  تیپ 2
  دنده ای 1600
 • 3,400,000,000
  1,452,000,000 الی 2,265,000,000
  1,142,000,000 الی 1,208,000,000
  1,242,000,000 الی 1,358,000,000
  1,192,000,000 الی 1,192,000,000
  1,092,000,000 الی 1,092,000,000

قیمت خودرو میتسوبیشی

 • قیمت میتسوبیشی ASX

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 4 فول
  تیپ 2 نیمه فول
 • 1,990,000,000 الی 2,915,000,000
  1,990,000,000 الی 2,215,000,000
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 5 نفره 2018
  5 نفره فیس قدیم
  7 نفره فیس قدیم
  5 نفره فیس جدید تیپ 3
  5 نفره فیس جدید تیپ 5
  7 نفره فیس جدید
 • 4,600,000,000
  2,635,000,000 الی 2,765,000,000
  2,685,000,000 الی 2,815,000,000
  3,380,000,000 الی 3,380,000,000
  3,480,000,000 الی 3,720,000,000
  2,935,000,000 الی 3,770,000,000
 • قیمت میتسوبیشی اوتلندر مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  تیپ 5 (7 نفره)
  تیپ 4 (7 نفره)
  تیپ 5 (5 نفره)
  تیپ 3 (5 نفره)
 • 5,450,000,000
  3,430,000,000 الی 3,770,000,000
  2,935,000,000 الی 2,935,000,000
  3,480,000,000 الی 3,720,000,000
  3,380,000,000 الی 3,380,000,000
 • قیمت میتسوبیشی لنسر مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۸

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  تیپ 4 فول
  تیپ 1 دنده ای
  تیپ 1 پلاس اتوماتیک
  تیپ 2 دنده ای فول
  تیپ 2 اتوماتیک
 • 3,300,000,000
  1,202,000,000 الی 1,810,000,000
  995,000,000 الی 995,000,000
  1,112,000,000 الی 1,112,000,000
  1,012,000,000 الی 1,012,000,000
  1,202,000,000 الی 1,202,000,000

قیمت خودرو مینی

قیمت خودرو نوین ماهان

قیمت خودرو نیسان

 • قیمت نیسان ماکسیما

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 667,000,000 الی 1,278,000,000
  795,000,000 الی 1,508,000,000
 • قیمت نیسان پاترول چهار در

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 4سیلندر 1377-1382
  6سیلندر 1363-1377
  دنده ای
 • 0 الی 0
  0 الی 0
  313,000,000 الی 452,000,000
 • قیمت نیسان تینا مونتاژ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول
  فول
 • 1,442,000,000 الی 1,700,000,000
  1,537,000,000 الی 1,810,000,000
 • قیمت نیسان جوک

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2017 پلاتینیوم
  2017 اسپرت
  اسکای‏ پک
  توربو(اسپرت)
  پلاتینیوم
 • 2,700,000,000
  2,900,000,000
  1,482,000,000 الی 1,590,000,000
  1,940,000,000 الی 2,065,000,000
  1,520,000,000 الی 1,630,000,000

قیمت خودرو نیکا موتور

قیمت خودرو وانت

 • قیمت پیکاپ ریچ

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • دنده ای
 • 747,000,000 الی 1,158,000,000

قیمت خودرو ولوو

 • قیمت ولوو XC60

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE LUX
  R Design
  R Design Plus
 • 2,335,000,000 الی 2,415,000,000
  2,585,000,000 الی 2,615,000,000
  3,280,000,000 الی 3,280,000,000
 • قیمت ولوو C30

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,292,000,000 الی 1,458,000,000
 • قیمت ولوو C70

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • فول شرکتی
 • 2,585,000,000 الی 2,585,000,000
 • قیمت ولوو V40

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,640,000,000 الی 2,365,000,000
 • قیمت ولوو XC90

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • INSCRIPTION
  R-DESIGN
  لوآپشن Momentum
 • 7,850,000,000 الی 8,350,000,000
  7,650,000,000 الی 8,150,000,000
  6,670,000,000 الی 6,670,000,000

قیمت خودرو ون

 • قیمت ون اینرودز c35

 • بروزرسانی 3 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • ون باری
  دنده‌ای
 • 772,000,000
  747,000,000 الی 805,000,000
 • قیمت ون دلیکا

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1385-1387
 • 190,000,000 الی 680,000,000
 • قیمت ون نارون

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • کارکرده
 • 1386-1388
 • 190,000,000 الی 650,000,000
 • قیمت ون وانا

 • بروزرسانی 4 ماه قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1402
  1395-1402
 • 0
  1,400,000,000 الی 2,000,000,000

قیمت خودرو هافی

قیمت خودرو هاوال

 • قیمت هاوال H9

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • فول اتوماتیک
 • 4,075,000,000 الی 4,075,000,000
 • قیمت هاوال H6

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • وارداتی
  مونتاژ
 • 945,000,000 الی 1,168,000,000
  1,092,000,000 الی 1,168,000,000
 • قیمت هاوال M4

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • مونتاژ
  وارداتی
 • 577,000,000 الی 673,000,000
  597,000,000 الی 597,000,000
 • قیمت هاوال H2

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 98
  اتوماتیک
 • 1,400,000,000
  1,012,000,000 الی 1,128,000,000

قیمت خودرو هایما

 • قیمت هایما S5

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • CVT اتوماتیک 1400
  6AT پلاس 1402
  CVT اتوماتیک
  پلاس
 • 1,368,000,000
  1,500,000,000
  1,012,000,000 الی 1,178,000,000
  1,202,000,000 الی 1,328,000,000
 • قیمت هایما ۸S

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 8s
  اتوماتیک
 • 1,970,000,000
  1,710,000,000 الی 1,710,000,000
 • قیمت هایما S5 پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • AT6
  1400-1402
 • 1,500,000,000
  900,000,000 الی 1,190,000,000
 • قیمت هایما S7 توربو پلاس

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • پلاس
  پلاس سفارشی
  1400-1402
 • 1,650,000,000
  1,675,000,000
  1,000,000,000 الی 1,330,000,000
 • قیمت هایما S7 توربو

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  پلاس سفارشی
  پلاس
  اتوماتیک
  پلاس
  پلاس سفارشی
 • 1,520,000,000
  1,675,000,000
  1,650,000,000
  1,145,000,000 الی 1,375,000,000
  1,400,000,000 الی 1,550,000,000
  0 الی 0
 • قیمت هایما S7

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • 2.0 اتوماتیک
 • 995,000,000 الی 1,268,000,000
 • قیمت هایما S5 CVT

 • بروزرسانی 2 روز قبل
 • صفر
  کارکرده
 • 1400
  1397-1400
 • 1,368,000,000
  885,000,000 الی 1,025,000,000

قیمت خودرو هن تنگ

 • قیمت هن تنگ X5

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • مونتاژ
 • 1,212,000,000 الی 1,212,000,000
 • قیمت هن تنگ X7

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • مونتاژ
 • 1,510,000,000 الی 1,630,000,000

قیمت خودرو هوندا

 • قیمت هوندا سیویک

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فیس قدیم
  vti فول فیس جدید
  exi نیمه فول فیس جدید
 • 0 الی 0
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
  1,492,000,000 الی 1,492,000,000
 • قیمت هوندا آکورد ۲۰۱۳-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EXA
  EXB
  LXB
  EXB فیس لیفت
  EXL
 • 1,990,000,000 الی 2,215,000,000
  2,185,000,000 الی 2,415,000,000
  2,185,000,000 الی 2,185,000,000
  2,585,000,000 الی 2,815,000,000
  0 الی 0
 • قیمت هوندا CRV

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • EXL
 • 3,030,000,000 الی 3,520,000,000

قیمت خودرو هونگچی

قیمت خودرو هیوندای

 • قیمت هیوندای آوانته

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
 • 577,000,000 الی 753,000,000
  687,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • لو آپشن
  نیمه فول
  فول
  لو آپشن نیوفیس
  نیمه فول نیوفیس
  فول نیوفیس
 • 1,663,000,000 الی 1,663,000,000
  1,663,000,000 الی 1,734,000,000
  1,755,000,000 الی 1,755,000,000
  1,816,000,000 الی 1,816,000,000
  1,806,000,000 الی 1,887,000,000
  1,775,000,000 الی 1,968,000,000
 • قیمت هیوندای جنسیس

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول
  فول
 • 1,720,000,000 الی 2,915,000,000
  1,820,000,000 الی 3,120,000,000
 • قیمت هیوندای i40

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
 • اتوماتیک
 • 1,860,000,000 الی 1,860,000,000
 • قیمت هیوندای توسان مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵

 • بروزرسانی 2 هفته قبل
 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول
  فول
  نیمه فول نیوفیس
  فول نیوفیس
 • 2,035,000,000 الی 2,365,000,000
  2,135,000,000 الی 2,465,000,000
  2,225,000,000 الی 2,530,000,000
  2,285,000,000 الی 2,665,000,000