قیمت محصولات هیوندای

بروزرسانی در: چهارشنبه 29 فروردین 03 ساعت 15:15
 • قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • لو آپشن
  نیمه فول
  فول
  لو آپشن نیوفیس
  نیمه فول نیوفیس
  فول نیوفیس
 • 1,860,000,000 الی 1,860,000,000
  1,860,000,000 الی 1,960,000,000
  1,995,000,000 الی 1,995,000,000
  2,005,000,000 الی 2,005,000,000
  2,095,000,000 الی 2,215,000,000
  1,970,000,000 الی 2,465,000,000
 • قیمت هیوندای توسان مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • نیمه فول
  فول
  نیمه فول نیوفیس
  فول نیوفیس
 • 2,065,000,000 الی 2,465,000,000
  2,135,000,000 الی 2,515,000,000
  2,475,000,000 الی 2,545,000,000
  2,545,000,000 الی 2,915,000,000
 • قیمت هیوندای ولستر

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • Mpi نیمه فول
  Mpi فول
  GDI
 • 1,282,000,000 الی 1,458,000,000
  1,322,000,000 الی 1,508,000,000
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت هیوندای سوناتا LF هیبریدی

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GLS
  GLS PLUS
  GL
  GL پاکرو
  GLS
  GLS PLUS
  GLS PLUS پاکرو
  GLS پاکرو
 • 4,800,000,000
  5,000,000,000
  3,370,000,000 الی 3,370,000,000
  3,390,000,000 الی 3,390,000,000
  3,575,000,000 الی 3,575,000,000
  3,670,000,000 الی 3,670,000,000
  3,650,000,000 الی 3,650,000,000
  3,670,000,000 الی 3,670,000,000
 • قیمت هیوندای سوناتا هیبرید

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • GLS PLUS پاکرو
  GL پاکرو
  GLS PLUS پاکرو
  GLS پاکرو
 • 5,950,000,000
  3,490,000,000 الی 3,490,000,000
  4,125,000,000 الی 4,125,000,000
  4,025,000,000 الی 4,025,000,000
 • قیمت هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۸

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  دو دیفرانسیل فول GDI
  دو دیفرانسیل فول MPI
  دو دیفرانسیل نیمه فول MPI
  تک دیفرانسیل نیمه فول MPI
  تک دیفرانسیل لوآپشن MPI
  دو دیفرانسیل لوآپشن GDI
 • 6,300,000,000
  3,240,000,000 الی 4,845,000,000
  2,895,000,000 الی 3,610,000,000
  2,880,000,000 الی 3,520,000,000
  2,665,000,000 الی 2,915,000,000
  2,565,000,000 الی 2,815,000,000
  3,945,000,000 الی 3,945,000,000
 • قیمت هیوندای توسان مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2018
  2017
  فول دو دیفرانسیل
  فول تک دیفرانسیل
  لو آپشن تک دیفرانسیل
  نیمه فول تک دیفرانسیل
 • 3,750,000,000
  3,750,000,000
  3,280,000,000 الی 3,920,000,000
  3,130,000,000 الی 3,470,000,000
  2,885,000,000 الی 3,270,000,000
  2,985,000,000 الی 3,370,000,000