• قیمت رنو کولیوس مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فول
  نیمه فول
  فول فیس جدید
  نیمه فول فیس جدید
 • 1,590,000,000 الی 1,590,000,000
  1,540,000,000 الی 1,540,000,000
  1,640,000,000 الی 2,265,000,000
  1,590,000,000 الی 2,115,000,000
 • قیمت رنو فلوئنس

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E2 اتوماتیک
  E4 اتوماتیک
  E2 اتوماتیک نیوفیس
  E4 اتوماتیک نیوفیس
  دنده ای نیوفیس
 • 945,000,000 الی 1,058,000,000
  1,042,000,000 الی 1,158,000,000
  1,092,000,000 الی 1,208,000,000
  1,192,000,000 الی 1,308,000,000
  945,000,000 الی 1,158,000,000
 • قیمت رنو اسکالا

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E2 2.0
  E4 2.0
  E2 2.0 نیوفیس
  E4 2.0 نیوفیس
  E2 1.6 نیوفیس
 • 1,142,000,000 الی 1,208,000,000
  1,242,000,000 الی 1,308,000,000
  1,292,000,000 الی 1,408,000,000
  1,392,000,000 الی 1,508,000,000
  1,172,000,000 الی 1,258,000,000
 • قیمت رنو سیمبل

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • PE
  SE
  LE
 • 785,000,000 الی 850,000,000
  810,000,000 الی 810,000,000
  850,000,000 الی 900,000,000
 • قیمت رنو داستر

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE تک دیفرانسیل
  SE دو دیفرانسیل
  PE تک دیفرانسیل
  PE دو دیفرانسیل
 • 1,142,000,000 الی 1,408,000,000
  1,492,000,000 الی 1,740,000,000
  1,142,000,000 الی 1,358,000,000
  1,540,000,000 الی 1,540,000,000
 • قیمت رنو ساندرو

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک 98
  دنده ای
  دنده ای گیربکس JHQ
  اتوماتیک
 • 1,230,000,000
  657,000,000 الی 713,000,000
  765,000,000 الی 765,000,000
  727,000,000 الی 905,000,000
 • قیمت رنو کپچر

 • کارکرده
  کارکرده
 • فول فاقد گرمکن صندلی
  فول با گرمکن صندلی
 • 1,292,000,000 الی 1,560,000,000
  1,590,000,000 الی 1,590,000,000
 • قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1399 اتوماتیک
  1398 دنده ای
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,000,000,000
  820,000,000
  637,000,000 الی 753,000,000
  737,000,000 الی 885,000,000
 • قیمت رنو تندر۹۰ دنده ای

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1398
  ایران خودرو E2
  پارس خودرو E0
  ایران خودرو E0
  ایران خودرو E1
  پارس خودرو E1
  پارس خودرو E2
 • 760,000,000
  327,000,000 الی 655,000,000
  297,000,000 الی 347,000,000
  292,000,000 الی 342,000,000
  297,000,000 الی 448,000,000
  307,000,000 الی 390,000,000
  332,000,000 الی 588,000,000