قیمت محصولات رنو

بروزرسانی در: پنجشنبه 14 آذر 98 ساعت 19:42
 • قیمت رنو اسکالا

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2013-2016 2.0 E2
  2013-2016 2.0 E4
  2015-2016 1.6 E2
 • 180,000,000 الی 225,000,000
  205,000,000 الی 250,000,000
  190,000,000 الی 215,000,000
 • قیمت رنو داستر

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دیفرانسیل جلو 2017
  دو دیفرانسیل 2017
  تک دیفرانسیل 2017
  دو دیفرانسیل 2017
 • 320,000,000
  339,000,000
  220,000,000 الی 270,000,000
  250,000,000 الی 300,000,000
 • قیمت رنو ساندرو

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک
  دنده‌ ای 1395-1398
  اتوماتیک 1394-1398
 • 210,000,000
  90,000,000 الی 138,000,000
  100,000,000 الی 166,000,000
 • قیمت رنو تندر90 پلاس

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای
  اتوماتیک (بدون رینگ)
  اتوماتیک (با رینگ)
  دنده‌ای 1394-1398
  اتوماتیک 1396-1398
 • 160,000,000
  188,000,000
  190,000,000
  95,000,000 الی 125,000,000
  110,000,000 الی 160,000,000
 • قیمت رنو تندر90

 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • E2 بدون رینگ
  E2 با رینگ
  1386-1398
 • 146,000,000
  149,000,000
  50,000,000 الی 115,000,000