• قیمت پراید

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 131 SE
  151 SE
  111 SE
  111 SE
  131 SE
  132 SE
  141
  151 SE
  صبا
 • 390,000,000
  330,000,000
  420,000,000
  214,000,000 الی 307,000,000
  214,000,000 الی 292,000,000
  219,000,000 الی 282,000,000
  209,000,000 الی 226,000,000
  244,000,000 الی 317,000,000
  134,000,000 الی 181,000,000
 • قیمت کیا سراتو مونتاژ

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2000 اتوماتیک آپشنال
  1600 دنده ای
  2000 اتوماتیک
  1600 دنده ای آپشنال
  2000 اتوماتیک آپشنال
 • 2,600,000,000
  965,000,000 الی 1,128,000,000
  1,172,000,000 الی 1,540,000,000
  1,142,000,000 الی 1,208,000,000
  1,520,000,000 الی 1,790,000,000
 • قیمت نیسان وانت زامیاد

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  بنزینی آپشنال M24
  دوگانه سوز
  دوگانه سوز آپشنال
  دیزلی
  بنزینی
  بنزینی آپشنال
  دوگانه سوز
  دوگانه سوز آپشنال
  دیزلی
  دیزلی آپشنال
 • 586,000,000
  593,000,000
  630,000,000
  638,000,000
  725,000,000
  323,000,000 الی 492,000,000
  433,000,000 الی 563,000,000
  433,000,000 الی 518,000,000
  537,000,000 الی 603,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
  687,000,000 الی 710,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 173,000,000 الی 181,000,000
  179,000,000 الی 194,000,000
  184,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 206,000,000
  219,000,000 الی 282,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۳۱

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 390,000,000
  184,000,000 الی 201,000,000
  186,000,000 الی 193,000,000
  194,000,000 الی 201,000,000
  194,000,000 الی 199,000,000
  214,000,000 الی 292,000,000
  209,000,000 الی 246,000,000
 • قیمت پراید وانت

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  لاینر
  آپشنال
  SE
  آپشنال
  لاینر
 • 329,000,000
  335,000,000
  299,000,000
  244,000,000 الی 317,000,000
  298,000,000 الی 312,000,000
  0 الی 0
 • قیمت ساینا S دنده ای

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  استاندارد
  دنده ای
  استاندارد
 • 395,000,000
  420,500,000
  343,000,000 الی 377,000,000
  388,000,000 الی 407,000,000
 • قیمت تیبا هاچبک

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  پلاس 1400
  EX
  SX
  پلاس
 • 410,000,000
  377,500,000
  251,000,000 الی 342,000,000
  242,000,000 الی 259,000,000
  318,000,000 الی 327,000,000
 • قیمت کوییک GX

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • GX H
  GX R
  GX L
  H
  L
 • 0
  460,000,000
  412,000,000
  0 الی 0
  393,000,000 الی 412,000,000
 • قیمت کوییک S

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  تیپ DA
  تیپ R (کوییک SR)
  استاندارد
  R استاندارد
  دنده ای
  دنده ای استاندارد
  R
  R استاندارد
 • 381,000,000
  383,000,000
  382,000,000
  408,000,000
  407,000,000
  333,000,000 الی 387,000,000
  382,000,000 الی 401,000,000
  383,000,000 الی 417,000,000
  0 الی 0
 • قیمت چانگان CS35 پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 1,552,000,000
  1,655,000,000
  1,492,000,000 الی 1,492,000,000
  1,630,000,000 الی 1,630,000,000
 • قیمت ساینا S

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  ساینا S تیپ DA
  دنده ای استاندارد
  اتوماتیک
  دوگانه سوز
  دنده ای
  دنده ای استاندارد
  اتوماتیک
  دوگانه سوز
 • 393,000,000
  395,000,000
  420,500,000
  509,000,000
  431,000,000
  343,000,000 الی 377,000,000
  388,000,000 الی 407,000,000
  473,000,000 الی 498,000,000
  398,000,000 الی 417,000,000
 • قیمت شاهین

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • G دنده ای
  GL دنده ای
  G دنده ای استاندارد
  اتوماتیک CVT
  GL دنده ای
  G دنده ای
  G دنده ای استاندارد
  اتوماتیک CVT
  GL دنده ای استاندارد
 • 664,000,000
  639,000,000
  712,500,000
  797,500,000
  607,000,000 الی 607,000,000
  588,000,000 الی 683,000,000
  647,000,000 الی 708,000,000
  737,000,000 الی 780,000,000
  592,000,000 الی 628,000,000
 • قیمت پادرا پلاس

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
  لانگ
  بنزینی
  دوگانه سوز
 • 706,000,000
  750,000,000
  0
  637,000,000 الی 691,000,000
  717,000,000 الی 0
 • قیمت کوییک r

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  تیپ DA
  S استاندارد
  اتوماتیک فول پلاس
  دنده ای
  پلاس
  اتوماتیک فول پلاس
  تیپ S
 • 380,000,000
  382,000,000
  407,000,000
  536,000,000
  326,000,000 الی 392,000,000
  326,000,000 الی 334,000,000
  463,000,000 الی 497,000,000
  383,000,000 الی 417,000,000
 • قیمت پراید ۱۴۱

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 139,000,000 الی 176,000,000
  169,000,000 الی 191,000,000
  175,000,000 الی 187,000,000
  184,000,000 الی 196,000,000
  209,000,000 الی 226,000,000
 • قیمت سیتروئن C3

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98 بدون گرمکن
  بدون گرمکن صندلی
  با گرمکن صندلی
 • 2,517,000,000
  1,870,000,000 الی 1,990,000,000
  1,920,000,000 الی 1,920,000,000
 • قیمت چانگان CS35

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  مونتاژ
  وارداتی
 • 1,253,000,000
  765,000,000 الی 925,000,000
  775,000,000 الی 775,000,000
 • قیمت آریو S300

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1600 اتومات مدل 1400
  1500 دستی
  1600 اتومات
  وارداتی
  1600 دستی
 • 913,000,000
  463,000,000 الی 492,000,000
  527,000,000 الی 825,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
  507,000,000 الی 683,000,000
 • قیمت نیسان وانت زامیاد بنزینی

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  بنزینی آپشنال M24
  هیدرولیک رادیال
  بنزینی
  بنزینی آپشنال M24
 • 586,000,000
  593,000,000
  0
  323,000,000 الی 492,000,000
  433,000,000 الی 563,000,000
 • قیمت کوییک

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک پلاس
  تیپ DA
  دنده ای
  اتوماتیک فول پلاس
 • 437,000,000
  542,000,000
  439,000,000
  308,000,000 الی 379,000,000
  378,000,000 الی 487,000,000
 • قیمت ساینا

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  EX
  SX
  اتوماتیک
 • 379,000,000
  288,000,000 الی 352,000,000
  273,000,000 الی 273,000,000
  378,000,000 الی 378,000,000
 • قیمت تیبا ۲

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  1393-1395 SX
  1395-1401 EX
 • 410,000,000
  230,000,000 الی 290,000,000
  249,000,000 الی 390,000,000
 • قیمت تیبا صندوقدار

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1401 SX
  SX
  EX
  پلاس
  دوگانه سوز
 • 400,000,000
  214,000,000 الی 337,000,000
  258,000,000 الی 282,000,000
  322,000,000 الی 335,000,000
  268,000,000 الی 319,000,000
 • قیمت پراید ۱۵۱

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  تیپ DA
  لاینر
  آپشنال 1401
  SE
  آپشنال
 • 329,000,000
  0
  335,000,000
  299,000,000
  244,000,000 الی 317,000,000
  298,000,000 الی 312,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲ بنزینی

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 168,000,000 الی 176,000,000
  174,000,000 الی 189,000,000
  179,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 201,000,000
  214,000,000 الی 277,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۱ بنزینی

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 99
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
 • 390,000,000
  179,000,000 الی 196,000,000
  181,000,000 الی 188,000,000
  189,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 194,000,000
  209,000,000 الی 287,000,000
 • قیمت پراید ۱۱۱

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE 99
  SE
  LX
  SL
  SX
  EX
 • 420,000,000
  214,000,000 الی 307,000,000
  194,000,000 الی 194,000,000
  189,000,000 الی 196,000,000
  194,000,000 الی 206,000,000
  199,000,000 الی 231,000,000