• قیمت پراید

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 131 SE
  151 SE
  111 SE
  111 SE
  131 SE
  132 SE
  141
  151 SE
  صبا
 • 390,000,000
  335,000,000
  420,000,000
  209,000,000 الی 302,000,000
  209,000,000 الی 287,000,000
  214,000,000 الی 277,000,000
  204,000,000 الی 221,000,000
  224,000,000 الی 323,000,000
  129,000,000 الی 176,000,000
 • قیمت کیا سراتو مونتاژ

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2000 اتوماتیک آپشنال
  1600 دنده ای
  2000 اتوماتیک
  1600 دنده ای آپشنال
  2000 اتوماتیک آپشنال
 • 2,650,000,000
  1,022,000,000 الی 1,188,000,000
  1,232,000,000 الی 1,600,000,000
  1,202,000,000 الی 1,268,000,000
  1,580,000,000 الی 1,900,000,000
 • قیمت نیسان وانت زامیاد

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  بنزینی آپشنال M24
  دوگانه سوز
  دوگانه سوز آپشنال
  دیزلی
  بنزینی
  بنزینی آپشنال
  دوگانه سوز
  دوگانه سوز آپشنال
  دیزلی
  دیزلی آپشنال
 • 568,000,000
  575,000,000
  619,000,000
  625,000,000
  728,000,000
  313,000,000 الی 482,000,000
  493,000,000 الی 578,000,000
  443,000,000 الی 528,000,000
  537,000,000 الی 603,000,000
  577,000,000 الی 577,000,000
  687,000,000 الی 713,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 168,000,000 الی 176,000,000
  174,000,000 الی 189,000,000
  179,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 201,000,000
  214,000,000 الی 277,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۳۱

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 390,000,000
  179,000,000 الی 196,000,000
  181,000,000 الی 188,000,000
  189,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 194,000,000
  209,000,000 الی 287,000,000
  204,000,000 الی 241,000,000
 • قیمت پراید وانت

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  لاینر
  آپشنال
  SE
  آپشنال
  لاینر
 • 335,000,000
  342,000,000
  304,000,000
  224,000,000 الی 323,000,000
  278,000,000 الی 292,000,000
  0 الی 0
 • قیمت ساینا S دنده ای

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  استاندارد
  دنده ای
  استاندارد
 • 403,000,000
  429,000,000
  353,000,000 الی 397,000,000
  393,000,000 الی 417,000,000
 • قیمت تیبا هاچبک

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  پلاس 1400
  EX
  SX
  پلاس
 • 420,000,000
  377,500,000
  288,000,000 الی 372,000,000
  273,000,000 الی 297,000,000
  348,000,000 الی 367,000,000
 • قیمت کوییک GX

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • GX H
  GX R
  GX L
  H
  L
 • 0
  460,000,000
  417,000,000
  0 الی 0
  393,000,000 الی 412,000,000
 • قیمت کوییک S

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  تیپ DA
  تیپ R (کوییک SR)
  استاندارد
  R استاندارد
  دنده ای
  دنده ای استاندارد
  R
  R استاندارد
 • 387,000,000
  389,000,000
  393,000,000
  414,000,000
  418,000,000
  358,000,000 الی 392,000,000
  382,000,000 الی 382,000,000
  393,000,000 الی 393,000,000
  0 الی 0
 • قیمت چانگان CS35 پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 1,572,000,000
  1,732,000,000
  1,432,000,000 الی 1,432,000,000
  1,510,000,000 الی 1,510,000,000
 • قیمت ساینا S

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  ساینا S تیپ DA
  دنده ای استاندارد
  اتوماتیک
  دوگانه سوز
  دنده ای
  دنده ای استاندارد
  اتوماتیک
  دوگانه سوز
 • 401,000,000
  403,000,000
  429,000,000
  494,000,000
  440,000,000
  353,000,000 الی 397,000,000
  393,000,000 الی 417,000,000
  453,000,000 الی 484,000,000
  398,000,000 الی 422,000,000
 • قیمت شاهین

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • G دنده ای
  GL دنده ای
  G دنده ای استاندارد
  اتوماتیک CVT
  GL دنده ای
  G دنده ای
  G دنده ای استاندارد
  اتوماتیک CVT
  GL دنده ای استاندارد
 • 668,000,000
  623,000,000
  722,000,000
  825,000,000
  592,000,000 الی 592,000,000
  607,000,000 الی 668,000,000
  690,000,000 الی 750,000,000
  742,000,000 الی 790,000,000
  592,000,000 الی 628,000,000
 • قیمت پادرا پلاس

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
  لانگ
  بنزینی
  دوگانه سوز
 • 675,000,000
  772,000,000
  0
  657,000,000 الی 661,000,000
  717,000,000 الی 0
 • قیمت کوییک r

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  تیپ DA
  S استاندارد
  اتوماتیک فول پلاس
  دنده ای
  پلاس
  اتوماتیک فول پلاس
  تیپ S
 • 391,000,000
  393,000,000
  418,000,000
  540,000,000
  336,000,000 الی 390,000,000
  351,000,000 الی 365,000,000
  466,000,000 الی 503,000,000
  393,000,000 الی 427,000,000
 • قیمت پراید ۱۴۱

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 134,000,000 الی 171,000,000
  164,000,000 الی 186,000,000
  170,000,000 الی 182,000,000
  179,000,000 الی 191,000,000
  204,000,000 الی 221,000,000
 • قیمت سیتروئن C3

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98 بدون گرمکن
  بدون گرمکن صندلی
  با گرمکن صندلی
 • 2,750,000,000
  1,890,000,000 الی 2,010,000,000
  1,940,000,000 الی 1,940,000,000
 • قیمت چانگان CS35

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  مونتاژ
  وارداتی
 • 1,300,000,000
  765,000,000 الی 925,000,000
  775,000,000 الی 775,000,000
 • قیمت آریو S300

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1600 اتومات مدل 1400
  1500 دستی
  1600 اتومات
  وارداتی
  1600 دستی
 • 1,000,000,000
  453,000,000 الی 482,000,000
  517,000,000 الی 815,000,000
  567,000,000 الی 567,000,000
  498,000,000 الی 673,000,000
 • قیمت نیسان وانت زامیاد بنزینی

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • بنزینی
  بنزینی آپشنال M24
  هیدرولیک رادیال
  بنزینی
  بنزینی آپشنال M24
 • 568,000,000
  575,000,000
  0
  313,000,000 الی 482,000,000
  493,000,000 الی 578,000,000
 • قیمت کوییک

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک پلاس
  تیپ DA
  دنده ای
  اتوماتیک فول پلاس
 • 437,000,000
  534,000,000
  439,000,000
  313,000,000 الی 384,000,000
  383,000,000 الی 497,000,000
 • قیمت ساینا

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  EX
  SX
  اتوماتیک
 • 405,000,000
  288,000,000 الی 377,000,000
  283,000,000 الی 283,000,000
  388,000,000 الی 388,000,000
 • قیمت تیبا ۲

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • EX 1401
  1393-1395 SX
  1395-1401 EX
 • 420,000,000
  230,000,000 الی 290,000,000
  249,000,000 الی 390,000,000
 • قیمت تیبا صندوقدار

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1401 SX
  SX
  EX
  پلاس
  دوگانه سوز
 • 410,000,000
  219,000,000 الی 342,000,000
  263,000,000 الی 287,000,000
  327,000,000 الی 340,000,000
  273,000,000 الی 324,000,000
 • قیمت پراید ۱۵۱

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  تیپ DA
  لاینر
  آپشنال 1401
  SE
  آپشنال
 • 335,000,000
  0
  342,000,000
  304,000,000
  224,000,000 الی 323,000,000
  278,000,000 الی 292,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲ بنزینی

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 168,000,000 الی 176,000,000
  174,000,000 الی 189,000,000
  179,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 201,000,000
  214,000,000 الی 277,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۱ بنزینی

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 99
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
 • 390,000,000
  179,000,000 الی 196,000,000
  181,000,000 الی 188,000,000
  189,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 194,000,000
  209,000,000 الی 287,000,000
 • قیمت پراید ۱۱۱

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE 99
  SE
  LX
  SL
  SX
  EX
 • 420,000,000
  209,000,000 الی 302,000,000
  189,000,000 الی 189,000,000
  184,000,000 الی 191,000,000
  189,000,000 الی 201,000,000
  194,000,000 الی 226,000,000