قیمت محصولات سایپا

بروزرسانی در: پنج شنبه 27 مرداد 01 ساعت 18:28
 • قیمت کوییک r

 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • سفید
  اتوماتیک
  1398-1401
 • 202,000,000
  0
  150,000,000 الی 200,000,000
 • قیمت سایپا کوییک

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک پلاس
  دنده ای 1397-1401
  اتوماتیک 1397-1401
 • 195,000,000
  304,000,000
  150,000,000 الی 210,000,000
  220,000,000 الی 320,000,000
 • قیمت ساینا

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • ساینا ساده
  دنده ای 1395-1400
  اتوماتیک 1397
 • 200,000,000
  130,000,000 الی 210,000,000
  190,000,000 الی 240,000,000