قیمت محصولات گروه بهمن موتور

بروزرسانی در: شنبه 5 بهمن 98 ساعت 13:20
 • قیمت کاپرا

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1389-1395 دو دف
  1389-1391 تک دف
 • 115,000,000 الی 190,000,000
  105,000,000 الی 125,000,000
 • قیمت مزدا 3 نیو

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 4
  تیپ 1 1389-1391
  تیپ 2 1389-1394
  تیپ 3 1389-1396
  تیپ 4 1390-1398
 • 452,000,000
  195,000,000 الی 260,000,000
  205,000,000 الی 280,000,000
  225,000,000 الی 315,000,000
  240,000,000 الی 395,000,000