قیمت محصولات گروه بهمن موتور

بروزرسانی در: یکشنبه 24 آذر 98 ساعت 12:41
 • قیمت کاپرا

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1389-1395 دو دف
  1389-1391 تک دف
 • 115,000,000 الی 190,000,000
  105,000,000 الی 125,000,000
 • قیمت وانت کارا

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تک کابین
  دو کابین
  تک کابین 1395-1398
  دو کابین 1396-1398
 • 89,000,000
  102,000,000
  55,000,000 الی 80,000,000
  80,000,000 الی 86,000,000
 • قیمت مزدا 3 نیو

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 4
  تیپ 1 1389-1391
  تیپ 2 1389-1394
  تیپ 3 1389-1396
  تیپ 4 1390-1398
 • 417,000,000
  170,000,000 الی 220,000,000
  190,000,000 الی 240,000,000
  195,000,000 الی 280,000,000
  205,000,000 الی 360,000,000