قیمت محصولات گروه بهمن

بروزرسانی در: یکشنبه 25 اردیبهشت 01 ساعت 14:16
 • قیمت کاپرا

 • کارکرده
  کارکرده
 • 1389-1395 دو کابین
  1391-1394 تک کابین
 • 260,000,000 الی 470,000,000
  270,000,000 الی 340,000,000
 • قیمت وانت کارا (تک کابین و دوکابین)

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • تک کابین
  دو کابین
  تک کابین 1393-1396 1.7
  تک کابین 1396-1400 2.0
  دو کابین 1394-1396 1.7
  دو کابین 1396-1400 2.0
 • 365,000,000
  388,000,000
  145,000,000 الی 220,000,000
  200,000,000 الی 270,000,000
  160,000,000 الی 220,000,000
  205,000,000 الی 275,000,000