قیمت محصولات ام وی ام

بروزرسانی در: دوشنبه 27 فروردین 03 ساعت 12:49
 • قیمت ام وی ام ۳۱۵

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • فیس قدیم
  نیو ساده
  نیو اسپرت لاکچری
  نیو اسپرت اکسلنت
 • 312,000,000 الی 352,000,000
  383,000,000 الی 422,000,000
  438,000,000 الی 438,000,000
  443,000,000 الی 528,000,000
 • قیمت ام وی ام ۱۱۰

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 4 سیلندر دنده ای
  4 سیلندر اتومات
  3 سیلندر دنده ای
 • 124,000,000 الی 196,000,000
  209,000,000 الی 236,000,000
  81,000,000 الی 146,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 S

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اتوماتیک اسپرت CVT 1400
  اتوماتیک نیوفیس 5AT 1401
  اتوماتیک ساده CVT
  اتوماتیک اسپرت CVT
  اتوماتیک نیوفیس 5AT
 • 1,050,000,000
  1,200,000,000
  747,000,000 الی 815,000,000
  757,000,000 الی 975,000,000
  995,000,000 الی 1,108,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 کراس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک
  دنده ای
  اتوماتیک
 • 1,095,000,000
  1,265,000,000
  985,000,000 الی 985,000,000
  1,142,000,000 الی 1,142,000,000
 • قیمت ام وی ام X55 پرو

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • IE
  IE اسپرت
  اکسلنت
  اکسلنت اسپرت
  IE
  IE اسپرت
 • 1,620,000,000
  1,640,000,000
  1,172,000,000 الی 1,308,000,000
  1,242,000,000 الی 1,398,000,000
  0 الی 0
  0 الی 0
 • قیمت ام وی ام ۱۱۰S

 • کارکرده
  کارکرده
 • کامفورت (نیمه فول)
  لاکچری (فول)
 • 224,000,000 الی 257,000,000
  249,000,000 الی 297,000,000
 • قیمت ام وی ام X33 S CVT

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • جدید 1401
  اتوماتیک ساده
  جدید
  اتوماتیک اسپرت
 • 1,005,000,000
  727,000,000 الی 795,000,000
  1,022,000,000 الی 1,088,000,000
  737,000,000 الی 955,000,000
 • قیمت ام وی ام X22

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده‌ای لاکچری 1402
  دنده‌ای اکسلنت 1402
  اتومات لاکچری 1401
  اتومات اکسلنت 1401
  دنده ای لاکچری
  اتوماتیک ساده
  اتوماتیک اسپرت لاکچری
  اتوماتیک اسپرت اکسلنت
  دنده ای اسپرت اکسلنت
  دنده ای اسپرت لاکچری
 • 793,000,000
  761,000,000
  826,000,000
  836,000,000
  587,000,000 الی 653,000,000
  637,000,000 الی 663,000,000
  775,000,000 الی 825,000,000
  657,000,000 الی 815,000,000
  617,000,000 الی 713,000,000
  687,000,000 الی 765,000,000
 • قیمت ام وی ام x55

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • اکسلنت اسپرت
  اسپرت اکسلنت
  اکسلنت
 • 0
  985,000,000 الی 1,005,000,000
  935,000,000 الی 975,000,000