قیمت محصولات ب ام و

بروزرسانی در: چهارشنبه 14 اردیبهشت 01 ساعت 01:53
 • قیمت بی ام و Z4

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 2013-2015 28i
  2010-2011 30i
  2010-2012 35i
  2013-2015 20i
 • 1,450,000,000 الی 2,320,000,000
  1,200,000,000 الی 1,670,000,000
  1,280,000,000 الی 1,940,000,000
  1,370,000,000 الی 2,210,000,000
 • قیمت ب ام و سری ۵ مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۶

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 520i 2013-2015
  523i 2011
  528i 2013-2016
  2012 535i
 • 1,580,000,000 الی 2,360,000,000
  1,540,000,000 الی 2,150,000,000
  1,670,000,000 الی 3,710,000,000
  1,880,000,000 الی 2,480,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۵ ۲۰۰۵-۲۰۱۰

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 520i 2005
  525i 2005-2008
  530i 2005-2010
  540i 2007
 • 600,000,000 الی 790,000,000
  630,000,000 الی 990,000,000
  730,000,000 الی 1,220,000,000
  1,150,000,000 الی 1,500,000,000
 • قیمت بی ام و سری ۳ کروک ۲۰۰۷-۲۰۱۲

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 320i 2008-2010
  325i 2008-2009
  330i 2008-2009
  335i 2008-2009
 • 870,000,000 الی 1,300,000,000
  910,000,000 الی 1,210,000,000
  950,000,000 الی 1,260,000,000
  1,040,000,000 الی 1,310,000,000
 • قیمت ب ام و سری ۳ سدان ۲۰۰۵

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 318i دنده ای
  318i اتوماتیک
  320i
  325i
 • 510,000,000 الی 670,000,000
  550,000,000 الی 730,000,000
  570,000,000 الی 750,000,000
  670,000,000 الی 890,000,000