قیمت محصولات ب ام و

بروزرسانی در: دوشنبه 30 دی 98 ساعت 12:26
 • قیمت ب ام و سری 6 مدل 2012-2014

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 650i کروک 2012-2013
  640i گرن کوپه 2012-2013
  650i گرن کوپه 2013
 • 1,350,000,000 الی 1,700,000,000
  1,250,000,000 الی 1,400,000,000
  1,800,000,000 الی 1,920,000,000
 • قیمت ب ام و سری 5 مدل 2005-2010

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 520i 2005
  525i 2005-2008
  530i 2005-2010
  540i 2007
 • 280,000,000 الی 310,000,000
  280,000,000 الی 360,000,000
  360,000,000 الی 570,000,000
  450,000,000 الی 490,000,000
 • قیمت ب ام و سری 3 کروک مدل 2007-2012

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 320i 2008-2010
  325i 2008-2009
  330i 2008-2009
  335i 2008-2009
 • 440,000,000 الی 535,000,000
  450,000,000 الی 510,000,000
  480,000,000 الی 550,000,000
  570,000,000 الی 650,000,000
 • قیمت ب ام و X1 مدل 2013-2015

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 18i 2013-2015
  20i 2013-2015
  28i 2012-2015
 • 400,000,000 الی 550,000,000
  540,000,000 الی 650,000,000
  480,000,000 الی 680,000,000
 • قیمت ب ام و X1 مدل 2016-2017

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • 25i Adventure Sport 2017
  25i Epic 2017
  25i Premium 2017
  25i Advantage 2017
  25i Adventure 2017
  2017 25i
 • 1,450,000,000
  0
  0
  0
  0
  1,080,000,000 الی 1,290,000,000
 • قیمت ب ام و سری 7 2016-2018

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • 730li Individual 2017
  730li Prestige 2017
  730li Legacy sport lounge21 2017
  730li Legacy sport 2017
  730li Legacy lounge 2017
  730li Legacy 2017
  2017
 • 2,960,000,000
  0
  0
  2,650,000,000
  2,820,000,000
  0
  1,930,000,000 الی 2,750,000,000