قیمت محصولات نیسان

بروزرسانی در: جمعه 15 آذر 98 ساعت 13:16
 • قیمت نیسان تینا

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 1390-1392 نیمه فول
  1390-1392 فول
  2009-2012 وارداتی
 • 310,000,000 الی 390,000,000
  340,000,000 الی 420,000,000
  340,000,000 الی 400,000,000
 • قیمت نیسان جوک

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • اسکای پک 2017
  پلاتینیوم 2017
  اسپرت 2017
  اسکای پک 2017
  اسپرت 2017
  پلاتینیوم 2017
 • 430,000,000
  470,000,000
  560,000,000
  320,000,000 الی 365,000,000
  410,000,000 الی 460,000,000
  350,000,000 الی 420,000,000