• قیمت چانگان CS35 پلاس

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • تیپ 2
  تیپ 3
  تیپ 2
  تیپ 3
 • 1,572,000,000
  1,732,000,000
  1,432,000,000 الی 1,432,000,000
  1,510,000,000 الی 1,510,000,000
 • قیمت چانگان CS35

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  مونتاژ
  وارداتی
 • 1,300,000,000
  765,000,000 الی 925,000,000
  775,000,000 الی 775,000,000