گزارش

کیفیت جاده ها با توجه به گستردگی شبکه جاده ای یک کشور و همچنین وضعیت آن شبکه تعیین می شود و امتیاز 1 نشان دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز 7 به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ای است. کیفیت ...
شش محصول تولید شرکت خودروسازی سایپا در آخرین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای داخلی، در جمع خودروهای چهارستاره کیفی قرار گرفتند و خودرو "کوییک" هم در اولین ارزیابی خود توانست سه ستاره کیفیت دریافت کرده و خود را به ع ...
اداره کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت گزارش ارزشیابی ملی خودروهای تولیدی در مرداد ماه امسال را منتشر کرد. ۱- بخش وانت: در این بخش در سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۰ میلیون تومان، خودروی وانت تندر با اخذ ...