پاکرو

سوناتا هيبريد 2018 در سه تیپ GL ، تیپ GLS و تیپ +GLS به ترتیب با قیمت های 363 میلیون و 900 تومان ، 377 میلیون و 900 هزار تومان و 389 میلیون و 900 هزار تومان به دست گروه پاکرو عرضه می گردد. همینطور گروه پاکرو ، ...