رده بندی کیفیت خودروهای داخلی

پژو پارس موفق به کسب سه ستاره کیفیت شد
برمبنای گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل منتشر شده توسط شرکت بازرسی مهندسی ایران و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دی ماه، محصول پارس ایران خودرو موفق به کسب سه ستاره کیفیت شد. ...
سمند سورن موفق به کسب سه ستاره کیفی شد
بر اساس گزارش منتشر شده از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جدیدترین ارزشیابی خودروهای ساخت داخل در مهرماه سال جاری، محصول سمند سورن با ارتقا سطح کیفی موفق به کسب سه ستاره کیفی شد. ...
نگاهی به ارزیابی کیفی وانت‌های تولید داخل
براساس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت کیفی وانت‌های تولیدی در مرداد ماه، بیشتر این محصولات همچنان بی‌کیفیت بوده و تنها یک وانت، سه ‌ستاره کیفی را کسب کرده و بالاتر از سه ستاره هم وجود ندارد. ...
گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی در مرداد 98 منتشر شد
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو مرداد 98، توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در مرداد ماه 98 شمار 41723 دستگاه خودرو تولید گردید که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سن ...
کامیونت تایگر وی شرکت سیبا موتور موفق به کسب 3 ستاره کیفی شد
بر اساس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از ارزیابی کیفی خودروهای سنگین تولیدی در تیر ماه سال ۹۸، کامیونت ۶ تن گروه سیبا موتور در بین خودروهای داخلی با ارتقا موفق به کسب سه ستاره کیفی شد. ...
1 2