گزارش کیفیت خودروهای تجاری سنگین / شهریور ۱۴۰۱

پنج شنبه 17 شهریور 01 ساعت 11:11
گزارش کیفیت خودروهای تجاری سنگین / شهریور 1401
خودروهای شرکت ایران خودرو دیزل در مردادماه امسال با بیشترین متوسط نمره منفی نسبت به سایر خودروسازان سنگین و تجاری کشور، تولید و عرضه شده است.

وضعیت کیفی خودروسازان سنگین نسبت به متوسط نمره منفی مرداد ماه نشان می دهد که خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرودیزل در پنجمین ماه از سال ۱۴۰۱ با بیشترین نمره منفی کیفی تولید و عرضه شده است.

در نمودارهای ارائه شده، نمره منفی خودروسازان در گروه سنگین بررسی و میانگین نمره منفی هر خودروساز با متوسط نمره منفی هر گروه در این ماه مقایسه شده است:

گزارش کیفیت خودروهای تجاری سنگین / شهریور 1401

پس از شرکت ایران خودرو خودرودیزل، خودروهای تولیدی شرکت سیباموتور نیز دارای نمره منفی بالاتر از متوسط نمره منفی در مردادماه ۱۴۰۱ بوده است.

 

در ادامه و در جدول زیر وضعیت کیفی خودروهای سنگین تولیدی در مردادماه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با تیرماه امسال در این شرکت ها را با یکدیگر مرور می کنیم:

گزارش کیفیت خودروهای تجاری سنگین / شهریور 1401

گزارش کیفیت خودروهای تجاری سنگین / شهریور ۱۴۰۱

پرشین خودرو

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar