قیمت جدید انواع تایر خارجی در بازار / ۹ مهر ۹۹

بروزرسانی در: چهارشنبه 9 مهر 99 ساعت 13:06
قیمت جدید انواع تایر خارجی در بازار / 9 مهر 99

جدیدترین قیمت انواع لاستیک وارداتی در بازار تهران امروز چهارشنبه منتشر شد.

قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۹۹ به شرح ذیل می باشد:

*قیمت های درج شده مربوط به یک حلقه لاستیک می باشد*

 لاستیک هانکوک ۲۳۵/۵۵R 18 گل OPTIMO H426

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۲۵/۵۵R 18 گل OPTIMO H426

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۳۵/۵۵R 19 گل Ventus Prime2 K115

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۲۵/۵۰R 17 گل Ventus ME01 K114

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۴۵/۴۰R 19 گل Ventus Prime2 K115

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۰۵/۶۰R 15 گل Kinergy eco2 K435

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۴۵/۴۵R 18 گل Ventus Prime2 K115

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۲۵/۵۵R 17 گل OPTIMO K415

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۲۵/۷۰R 16 گل Dynapro HP2 RA33

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۳۵/۷۵R 15 گل Smart Plus H429

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۳۵/۷۰R 16 گل Dynapro HP2 RA33

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۲۵/۶۰R 17 گل Kinergy GT H436

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۶۵/۶۵R 17 گل Dynapro HP2 RA33

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۴۵/۶۰R 18 گل Dynapro HP2 RA33

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک هانکوک ۲۳۵/۵۵R 17 گل Ventus Prime3 K125

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R 15 گل Ecsta HS51

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R 14 گل Ecsta SPT KU31

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۶۰R 18 گل Eco SOLUS KL21

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R 14 گل Ecsta HS51

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۹۵/۶۰R 15 گل SOLUS HS11

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۹۵/۶۰R 14 گل SOLUS HS11

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۵۵R 19 گل CRUGEN PREMIUM KL33

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۵۵R 18 گل Eco SOLUS KL21

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۱۵/۵۵R 16 گل Ecsta HS51

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۴۵R 18 گل SOLUS KH17

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۵۵R 18 گل Road Venture APT KL51

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۹۵/۵۰R 16 گل SOLUS KH17

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۶۰R 17 گل Eco SOLUS KL21

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۶۵R 17 گل Eco SOLUS KL21

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۱۵/۶۵R 16 گل Eco Solus KL21

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۱۵/۵۰R 17 گل SOLUS KH17

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۴۵R 18 گل Ecsta XC KU26

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۵۰R 17 گل SOLUS KH17

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R 15 گل Ecowing ES01 KH27

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۱۵/۶۰R 16 گل SOLUS HS11

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۶۰R 16 گل SOLUS HS11

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۷۰R 16 گل Ecowing ES01 KH27

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۴۵/۴۵R 18 گل Ecsta LE Sport KU39

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R 16 گل SOLUS HS11

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۴۵/۷۰R 16 گل RADIAL 798

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۵R 16 گل SOLUS KH17

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۲۵/۴۵R 17 گل Ecsta HS51

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۵۵R 17 گل ecowing es01 kh27

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۵۰R 18 گل CRUGEN HP91

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۷۰R 16 گل Crugen HP71

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۵R 15 گل SOLUS HS11

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۴۵/۶۰R 18 گل CRUGEN PREMIUM KL33

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۶۵R 17 گل CRUGEN PREMIUM KL33

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۹۵/۶۵R 15 گل Ecowing ES01 KH27

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۵۵/۷۰R 15 گل Ecsta STX KL12

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵/۵۵R 16 گل ECOWING ES01 KH27

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۶۵/۷۰R 16 گل CRUGEN HP91

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۱۵/۴۵R 17 گل SOLUS TA31

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۹۵R 14 گل PORTRAN KC53

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۰۵R 16 گل ROAD VENTURE AT51

۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۴۵/۶۵R 17 گل CRUGEN PREMIUM KL33

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۱۹۵/۷۵R 16 گل PORTRAN KC53

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۳۵/۶۰R 17 گل Solus KH16

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک کومهو ۲۶۵/۵۰R 20 گل Eco SOLUS KL21

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۰۵/۶۰R 14 گل N5000 Plus

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۰۵/۶۰R 15 گل N5000 Plus

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۱۸۵/۶۵R 14 گل N5000 Plus

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۱۸۵/۶۵R 15 گل CP672

۹۷۵,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۰۵/۵۵R 16 گل N5000 Plus

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۴۵/۴۵R 18 گل NFera SU1

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۲۵/۴۵R 17 گل NFera SU1

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۳۵/۵۰R 18 گل CP672

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۳۵/۶۰R 18 گل NFera RU5

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۲۵/۶۰R 17 گل CP672

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک رودستون ۲۲۵/۴۵R 18 گل CP672

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۴۵R 18 گل N FERA SU1

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۶۵/۶۰R 18 گل ROADIAN 542

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۵۵R 19 گل ROADIAN 581

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۱۵/۶۰R 16 گل CP672

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۶۰R 18 گل ROADIAN 581

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۳۱X10.5R 15 گل ROADIAN MT

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۴۵/۴۵R 18 گل NFera SU1

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۴۵/۷۰R 16 گل ROADIAN HTX RH5

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۰۵/۵۰R 15 گل Nblue ECO

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۱۵/۶۵R 16 گل CP672

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۶۰R 16 گل CP672

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۷۰R 16 گل ROADIAN HTX RH5

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۰۵/۵۰R 17 گل CP672

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۵۵R 18 گل N FERA SU1

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۶۵R 17 گل ROADIAN HTX RH5

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۶۰R 18 گل CP672

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۱۵/۵۵R 16 گل Nblue ECO

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۴۵R 18 گل N FERA SU1

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۷۰R 16 گل CP661

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۵۵/۷۰R 15 گل ROADIAN HTX RH5

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۶۵/۷۰R 15 گل ROADIAN HTX RH5

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۱۹۵/۵۵R 15 گل Nblue HD

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۴۵/۶۰R 18 گل ROADIAN HTX RH5

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۵۰R 18 گل N FERA SU1

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۰۵/۵۰R 16 گل Nblue HD

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۴۰R 18 گل N FERA SU1

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۶۰R 17 گل CP521

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۵۵/۵۵R 18 گل ROADIAN HP

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۷۵R 15 گل ROADIAN HT

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۴۵R 17 گل NFera SU1

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۱۵/۴۵R 17 گل N blue HD Plus

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۶۵/۵۰R 20 گل ROADIAN HP

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۷۵/۷۰R 16 گل ROADIAN HTX RH5

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۵۵/۳۵R 19 گل N FERA SU1

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۰۵/۷۵R 14 گل ROADIAN CT8

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۱۹۵/۵۰R 16 گل Nblue HD

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۳۵/۷۵R 15 گل ROADIAN HTX RH5

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۶۵R 17 گل NPriz RH7

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۵۵/۷۰R 16 گل ROADIAN HTX RH5

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۱۵/۴۰R 18 گل N FERA SU1

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۷۵/۳۰R 19 گل N FERA AU7

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۷۵/۳۵R 20 گل N FERA AU7

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۷۵/۳۵R 18 گل NFera SU1

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۴۵/۵۰ZR 18 گل CP672

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۶۵/۴۵R 20 گل NFera RU5

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۲۵/۴۰R 19 گل NFera SU1

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۰۵/۵۵R 16 گل N Nblue ECO

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک نکسن ۲۸۵/۶۵R 17 گل ROADIAN HTX RH5

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۳۵/۷۰R 16 گل WILDPEAK H/T01

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۲۵/۵۰R 17 گل AZENIS FK453

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۳۵/۶۵R 17 گل AZENIS FK453

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۲۵/۴۵R 17 گل AZENIS FK453

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۷۵/۴۰R 19 گل AZENIS FK453

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۵۵/۳۵R 18 گل AZENIS FK453

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۲۵/۴۵R 19 گل AZENIS FK453

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۵۵/۴۵R 18 گل AZENIS FK453

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۷۵/۳۵R 20 گل AZENIS FK453

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۷۵/۳۰R 20 گل AZENIS FK453

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۴۵/۳۵R 20 گل AZENIS FK453

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۳۵/۴۰R 18 گل AZENIS FK453

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۵۵/۴۰R 17 گل AZENIS FK453

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

 لاستیک فالکن ۲۵۵/۳۵R 20 گل AZENIS FK453

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک فالکن ۲۴۵/۳۵R 19 گل AZENIS FK453

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۰۵/۵۵R 16 گل Primacy 4

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۰۵/۵۵R 17 گل Primacy 3

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۱۵/۴۵R 17 گل PILOT SPORT 4

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۱۸۵/۶۵R 15 گل Energy XM2

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۶۵/۴۰R 21 گل LATITUDE SPORT 3

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۷۵/۳۵R 20 گل PILOT SUPER SPORT

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۷۵/۴۰R 19 گل PILOT SPORT 3

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۶۵/۳۰ZR 19 گل PILOT SPORT CUP 2

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

 

لاستیک میشلن ۲۵۵/۳۵R 19 گل PILOT SUPER SPORT

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar