برچسب: آخرین پراید

بروزرسانی در: سه شنبه 19 بهمن 00 ساعت 01:57
قیمت آخرین خودرو پراید که توسط سایپا تولید شده و به فروش رسیده، 38 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. یحیی آل اسحاق اخیرا مصاحبه ای با یکی از رسانه ها انجام داده که از او با عنوان وزیر بازرگانی دولت سازندگی ی ...