برچسب: آخرین پراید

بروزرسانی در: سه شنبه 19 بهمن 00 ساعت 01:57
آخرین پراید ۳۸ میلیون تومان فروخته شد !
قیمت آخرین خودرو پراید که توسط سایپا تولید شده و به فروش رسیده، 38 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. یحیی آل اسحاق اخیرا مصاحبه ای با یکی از رسانه ها انجام داده که از او با عنوان وزیر بازرگانی دولت سازندگی یاد شده است ...