برچسب: آرایش قرارگیری سیلندرها

بروزرسانی در: سه شنبه 23 آذر 00 ساعت 23:39
اصلی ترین و ابتدایی ترین عضو یک خودرو موتور و سیلندر های درون آن است. نحوه چیدمان سیلندر ها در کنار هم نیز برای هر راننده ای مفهومی آشناست. اما این بار با هم از زاویه ای دیگر و با فاکتور های متفاوتی به چیدمان س ...