برچسب: آرش محبی نژاد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، گفت: تولید خودرو در آذرماه پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 72 درصد افت کرد و پس از آن 400 واحد از مجموع نزدیک به یک هزار و 200 قطعه ساز، تعطیل یا نیمه ت ...