برچسب: آریزو 5 توربو جدید

نقاط قوت آریزو ۵ توربو جدید از نگاه مشتریان
شرکت مدیران خودرو بعد از رونمایی خودرو آریزو 5 توربو مورخ 13 آبان ماه اقدام به برگزاری یک تست درایو با حضور تقریبا 100 نفر از مشتریان بالقوه آن خودو در پیست آزادی کرد اما نقطه قوت آریزو5 توربو از نگاه مشتریان چیست. بع ...