برچسب: آزمایش و خطا

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:37
آزمون و خطای دولت در مصوبات خودرویی به کجا خواهد رسید؟
هیات دولت روزهای گذشته یکی دیگر از مصوبات خود را درمورد واردات خودرو لغو کرد. پس از توقف اعمال تعرفه‌های تازه خودروهای هیبریدی، هیات دولت چند روز پیش مصوبه اسقاط هشت خودرو به ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد را از میان ر ...