برچسب: آمار تولید خودرو 1400

طبق آمارهای ارائه شده از سوی سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته در مجموع حدود 842‌هزار و 200 دستگاه از محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد حدود 103‌هزار و 700 دستگاه در دو ماه بهمن و اسفند تول ...