برچسب: آمار تولید سایپا

افزایش ۷.۸ درصدی تولید سایپا در خرداد ۱۴۰۱
معاون برنامه ریزی جامع گروه خودروسازی سایپا گفت: ازابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۵ هزار و ۱۹ دستگاه خودرو تولید شده که در قیاس با سال گذشته رشد مناسبی داشته است. مسعود پروین با بیان مطلب فوق افزود:گروه خودروسازی سایپا در راس ...