برچسب: آموگی

رونمایی از اولین کامیون دنیا با سوخت آمونیاک
شرکت آموگی Amogy با معرفی اولین کامیون دنیا که از سوخت آمونیاک استفاده می‌کند مدعی شد تراکم انرژی این نوع قوای محرکه ۵ برابر بیشتر از باتری نمونه‌های برقی قابل‌مقایسه است. نکته مهم اینکه زمان سوخت گیری این کامیون فقط ۸ د ...