برچسب: آموگی

شرکت آموگی Amogy با معرفی اولین کامیون دنیا که از سوخت آمونیاک استفاده می‌کند مدعی شد تراکم انرژی این نوع قوای محرکه ۵ برابر بیشتر از باتری نمونه‌های برقی قابل‌مقایسه است. نکته مهم اینکه زمان سوخت گیری این کامی ...