برچسب: ابهامات جریمه کرونایی

طرح محدودیت و کنترل هوشمند کرونا که قرار بود با تاخیر دو هفته‌ای از نیمه ماه جاری اجرایی شود، به گفته وزیر کشور قرار است از یکشنبه یعنی 21 آذر آغاز شود. در قالب این طرح، محدودیت‌های هوشمند در قالب پنج مرحله در ...