برچسب: اتاق بازرگانی بین‌ المللی

محمد خزائی؛ دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در بازدید از بازارچه قطعات یدکی سایپایدک، گفت: اتاق بازرگانی بین المللی این آمادگی را دارد که از گروه خودروسازی سایپا در راستای توسعه بازارهای صادارتی ...