برچسب: اتحادیه کسب و کارهای مجازی

بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها با شرایط جدید
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد که در طول دو روز آینده حذف قیمت خودرو از آگهی‌های خرید و فروش در فضای مجازی برداشته می‌شود و متقاضیان می‌توانند با شرایط جدید و در محدوده سقف قیمت واقعی تعیین شده از سود اتحادی ...