برچسب: اتهام مدیران خودروساز

وضعیت تفهیم اتهام مدیران خودروساز
سخنگوی قوه قضائیه در مورد تفهیم اتهام دو خودروساز کشور به دلیل احتکار از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سوال‌هایی اخذ شده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد ...