برچسب: اتوبان‌ های آلمان

اخیرا مالک یک بوگاتی‏‏‌ شیرون هم تلاش کرده در یکی از اتوبان‏‏‌های آلمان حداکثر سرعت این خودرو را امتحان کند که همین مساله باعث تشدید اوضاع و جدی شدن موضوع محدودیت سرعت در اتوبان‏‏‌ها شده است. بوگاتی مذکور توا ...