برچسب: اتوبوس‌ پایتخت

خرداد ماه اتوبوس‌ های جدید وارد پایتخت می شوند
شورای ششم و مدیریت شهری جدید بارها اعلام کرده‌اند برای حمل و نقل عمومی برنامه‌های سریع، فوری و انقلابی دارند و اختصاص اتوبوس و واگن در اسرع وقت برای پایتخت از اولویت های آنها است. علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران هم بر ...