برچسب: اتوبوس های فرسوده

بروزرسانی در: چهارشنبه 11 دی 98 ساعت 14:48
راه نجات اتوبوس‌های فرسوده چیست؟
یکی از طرح‌های مصوب شورای اقتصاد، طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری است که پس از اصلاحیه‌های گوناگون، نهایتاً مقرر شد در حوزه اتوبوس درون شهری شمار ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس دیزل فرسوده با اتوبوس گازسوز نو جایگزین ش ...