برچسب: اتوبوس های فرسوده

این مرکز با ارائه آمارهایی از روند نزولی واردات خودروهای تجاری و کاهش تولید داخل که افسارگسیختگی قیمتی در بازار را به همراه داشته، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای مبنی بر صدور مجوز تهاتر نفت‌خام و میعانات گازی برای وارد ...
یکی از طرح‌های مصوب شورای اقتصاد، طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری است که پس از اصلاحیه‌های گوناگون، نهایتاً مقرر شد در حوزه اتوبوس درون شهری شمار ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس دیزل فرسوده با اتوبوس گازسوز نو ...