برچسب: احتکار لاستیک

کشف انبار احتکار ۷۸ هزار حلقه لاستیک
مرکز حراست وزارت صمت توانست عوامل اختفا و امتناع از عرضه و عرضه خارج از شبکه 78 هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین به مبلغ 102 میلیارد تومان را کشف کند. تمامی موارد با دستور کتبی مرکز حراست با مراجعه به انبارها بررسی و صورت ...