برچسب: احیای کارت سوخت

تعیین تکلیف احیای کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین
فردا در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه راهکارهای مدیریت سوخت بررسی شده و قرار است راهکارهای اجرایی اتخاذ ...