برچسب: اختلال در پمپ بنزین‌

بروزرسانی در: سه شنبه 12 اردیبهشت 02 ساعت 09:21
فریدون عباسی درباره زمان حل مشکل سامانه سوخت، گفت: «در حال کار هستند و تقریبا تمام شده و بر اساس اخباری که گفته می‌شود، جایگاه‌ها همه فعال شده است. ما که نمی‌توانیم یکی یکی پمپ بنزین‌ها را نگاه کنیم، ولی بر اسا ...