برچسب: ارتباطات هوشمند خودرویی

یکی از محققان سازمان جهاد دانشگاهی شریف به بیان توضیحاتی در خصوص سامانه‌ای پرداخت که امکان مبادله پیام بین خودروها و زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند. ...