برچسب: استخدام شرکت کروز

کارجویان بهزیستی و کمیته امداد در کروز
درویشی در خصوص شیفت های کاری کروز در سه سایت این مجموعه توضیح داد: سه شیفت کاری 8 ساعته داریم که در انتهای هر شیفت سرویس ایاب و ذهاب تا درب منازل مهیا است، چرا که بحث امنیت پرسنل به ویژه بانوان از اهمیت بالایی برخوردار ...