برچسب: استیو مک کوئین

حراج فراری ۲۷۵GTB/4 مدل ۱۹۶۷ استیو مک کوئین
شمارش معکوس برای برگزاری هفته خودرویی مونتری شروع شده و در حراجی RM Sotheby’s شاهد ارائه فراری ۲۷۵ GTB/4 مدل ۱۹۶۷ استیو مک کوئین با قیمت تخمینی ۷ میلیون دلار خواهیم بود. این حراجی جزئیات برخی خودروهای شاخص ارائه شده در ...