برچسب: اسکوترهای اشتراکی برقی

یعقوب آزاده‌دل با بیان اینکه استفاده از اسکوترهای اشتراکی حدود 80درصد ارزان‌تر از خودرو شخصی برای کاربران تمام می‌شود و در بسیاری موارد باعث صرفه‌جویی در زمان نیز خواهد شد، افزود:اسکوترهای اشتراکی برقی به عنو ...