برچسب: اسکوترهای اشتراکی برقی

اسکوترهای اشتراکی برقی وارد حمل و نقل تهران شدند
یعقوب آزاده‌دل با بیان اینکه استفاده از اسکوترهای اشتراکی حدود 80درصد ارزان‌تر از خودرو شخصی برای کاربران تمام می‌شود و در بسیاری موارد باعث صرفه‌جویی در زمان نیز خواهد شد، افزود:اسکوترهای اشتراکی برقی به عنوان وسیله ح ...